Meillä on kolmiyhteinen Jumala

Kuvassa enkelihahmo, jolla toisessa kädessä risti, toisessa rukoushelmet ja kyyhkynen laskeutumassa olkapäälle.

”Evankeliumi saa murtaa uutta luovalla tavalla käsityksemme, ennakkoluulomme ja halumme olla oikeassa.”

Jeesus kutsuu meidät seuraajikseen. Seuraaminen on samalla kutsu muutokseen. Muutos koskee sekä meitä itseämme että tätä maailmaa. Molemmat haasteita, joiden edessä joudumme myöntämään heikkoutemme. Kumpaakaan muutosta meidän ei tarvitse tehdä vain omassa varassamme, saati yksin. Kirkon lähetystyön keskus on laatinut hartausaineiston, joka julkaistaan Kirkkomme Lähetys -lehdessä syksyn 2019 aikana. Aineisto perustuu Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssissa Tansaniassa 2018 pidettyihin hartauksiin nimellä (Called to Transforming Discipleship).

Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. (Luuk. 16:13).

Saamme olla Jeesuksen opetuslapsia yksilöinä ja kristittyjen yhteisön jäseninä. Jumala on oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja armon Jumala. Häntä me palvomme, emme tämän päivän erilaisten markkinajärjestelmien jumalia.

Arushan konferenssin aikana kuultua

”Kohtaamme nykyään monenlaisia keisareita ja heidän uusia henkilöitymiään. Elämme aikaa, jolloin luodaan uusia `pieniä valtakuntia`, jotka toimivat samanhenkisesti maailmanlaajuisissa puitteissa.”

”Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään, mistä uskossa on kysymys ja mikä on meidän vastuumme maailmassa. Hän auttaa meitä esittämään kriittisiä kysymyksiä elämäntapaamme ja kulttuuriamme kohtaan. Todelliset elämäntarinat johtavat meitä tajuamaan arjen olosuhteiden merkityksen siitä, mitkä mahdollisuudet ja epäonnistumiset liittyvät kulttuuriin, talouteen ja politiikkaan.”

”Tarvitsemme kirkkojen evankelioimistoiminnassa sellaisia muutoksia, jotka ottavat vakavasti huomioon teologian ja ympäröivän yhteiskunnan. Kaiken perustana on Jumalan kolminaisuus, koska evankeliointi ei ala vain Jeesuksesta. Pikemminkin evankeliointi lähtee aina Isästä, tulee ilmi ihmiseksi tulleessa Jeesuksessa ja saa täyttymyksen Pyhän Hengen kautta. Näin evankelioiminen ymmärretään kristillisen uskon kokonaisuudessa eikä vain julistuksena Jeesuksesta Kristuksesta.”

Omaa pohdiskelua

Jeesuksen seuraajien ja Jumalan työtoverien ilo on olla kahden maailman kansalaisia, taivaan ja tämän näkyvän maailman. Jumalan valtakunta voi olla jo tässä ajassa.

Mitä teemme tai ajattelemme, katseemme saa olla koko ajan kohti uskon alkajaa, kolmiyhteistä Jumalaa. Meiltä ei odoteta oikeastaan mitään muuta kuin Jumalan mielen mukaista elämää, ei suorituksia vaan ainoastaan täyttä ja vapaata elämää.

Mitä kolmiyhteinen Jumalan odottaa meiltä? Sitä, että otamme hänen tarjoamansa lahjan vastaan täysimääräisesti emmekä kavenna Jumalaa omiin pieniin ympyröihimme. Emme kutista Jumalaa sopivaksi vain omiin käsityksiimme. Evankeliumi saa murtaa uutta luovalla tavalla käsityksemme, ennakkoluulomme ja halumme olla oikeassa.

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä saamme toimia Jumalan rakkauden viestijöinä. Meille ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia asioita, koska elämämme on Jumalan luomaa. Olemme Jumalan kuvia.

Sydämemme saa olla kiinnitettynä siihen varmuuteen, että kolmiyhteinen Jumala johtaa meitä ja koko maailmaa eikä hylkää ketään. Me olemme Jumalalle rakkaita. Siksi saamme ilolla ja rohkeasti kertoa tästä varmuudesta aina ja kaikkialla. Jumala on kanssamme ja hän siunaa sen työn, mitä teemme hänen nimessään.

Rukous

Rakastava Jumala, kiitos siitä, että Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä olet aina kanssamme ja johdatat. Anna meidän kuulla sinun pyhää tahtoasi ja elää tahtosi mukaan kaikille ihmisille ja koko maailmalle siunaukseksi.

Auta meitä näkemään ne virheet, joihin jatkuvasti lankeamme itsekkyytemme tähden. Auta meitä näkemään se epäoikeudenmukaisuus, mikä vallitsee maailmassa. Ja auta meitä tekemään sinun rakkautesi mukaisia tekoja kaikkialla, sinulle kunniaksi.

Kuule meitä pyhä kolmiyhteinen Jumala. Armahda ja auta meitä. Aamen.

Jaakko Rusama
johtaja
Kirkon lähetystyön keskus

Jaa artikkeli: