Muutoksen voima

Kuvassa vesi tulee voimalla taideteoksen suuttimesta. Hidastuksen takia se näyttää patsasmaiselta.

Jeesus kutsuu meidät seuraajikseen. Seuraaminen on samalla kutsu muutokseen. Muutos koskee sekä meitä itseämme että tätä maailmaa. Molemmat haasteita, joiden edessä joudumme myöntämään heikkoutemme. Kumpaakaan muutosta meidän ei tarvitse tehdä vain omassa varassamme, saati yksin. Kirkon lähetystyön keskus on laatinut hartausaineiston, joka julkaistaan Kirkkomme Lähetys -lehdessä syksyn 2019 aikana.

Aineisto perustuu Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssissa Tansanian Arushassa 2018 pidettyihin hartauksiin.

Kaste on kutsu

Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. (Room.6:3-4)

Kasteessa meidät on – sekä yksilöinä että yhteisönä, seurakuntana – kutsuttu muuttavaan opetuslapseuteen. Opetuslapseus toteutuu maailmassa, jossa monet kokevat epätoivoa, yksinäisyyttä, hylätyksi tulemista ja arvottomuutta.

Arushan konferenssin aikana kuultua

”Kutsu opetuslapseuteen on sekä sisäinen että ulkoinen. Sisäinen kutsu tulee rukouksen, Raamatun sanan, jumalanpalveluselämän ja yhteisen jakamisen kautta. Tämä vie meidät kulkemaan Jeesuksen jalanjäljissä tähän maailmaan, viemään todistusta Jumalan valtakunnan arvoista.”

”Maailmanlaajan kirkon maisema muuttuu. Naisten kykyä elää todeksi evankeliumia omassa monikulttuurisessa ja -uskontoisessa ympäristössään on kuultava ja sille on annettava arvoa. Meidän on jatkettava kaiken sellaisen kulttuurin ja sellaisten asenteiden haastamista, jotka ovat vastoin evankeliumin hyvää ja vapauttavaa sanomaa.”

”Monet ihmiset elävät tilanteissa, jotka ovat niin täynnä pimeitä, tukahduttavia ja väkivaltaisia voimia, etteivät he kaipaa muistutusta ristin sanomasta. He elävät sitä arjessaan. Sen sijaan he kaipaavat evankeliumia, joka vahvistaa heitä fyysisesti, lisää henkistä joustavuutta ja antaa täyden elämän, avaa toivon polut ja saa seisomaan rohkeasti toisenlaisen tulevaisuuden puolesta.”

Omaa pohdiskelua

Me Suomessa asuvat olemme keskimäärin onnekkaita, jopa onnellisia. Silti meidänkin keskellämme on ihmisiä, joiden elämää varjostavat monet kielteiset voimat. Omassa tai läheisten elämässä tulee vaiheita, joita emme ymmärrä ja joiden aikana kyselemme Jumalan tahtoa.

Kaste on jotakin, joka pysyy silloinkin, kun oma uskomme horjuu. Me voimme vedota siihen, että Jumala ei väisty viereltämme, koska on kasteessa tehnyt meidät opetuslapsikseen ja Jumalan valtakunnan jäseniksi.

Siksi kaste on meille yksilöinä ja seurakuntana kutsu muutokseen, joka muuttaa sekä meitä itseämme että ympäristöämme. Meille on lahjoitettu evankeliumi, joka vapauttaa erilaisista kahleista. Kun seurakunta elää evankeliumia todeksi, se voi murtaa sellaisia paikallisia käytänteitä, jotka syrjäyttävät ihmisiä. Seurakunta voi olla paikka, jossa jokainen kokee olonsa tervetulleeksi ilman vaatimuksia. Seurakunta voi olla yhteisö, joka yhdessä etsii voimaa, viisautta ja tapoja muuttaa tätä maailmaa. Kenties yhden ihmisen maailman kerrallaan.

Rukous

Rakastava Jumala, me kiitämme sinua elämän lahjasta, kaikesta sen monimuotoisuudesta ja kauneudesta.

Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, me kiitämme sinua siitä, että tulit etsimään kadotettuja, vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaita ja muuttamaan itsekeskeiset.

Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että vaikutat tässä maailmassa ja siitä, että sinut on vuodatettu sydämeemme. Kun elämme hengessä, anna meidän myös vaeltaa hengessä. Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme ja seurata Jeesusta – jotta miestä tulisi oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajia.

Kansasi siunaukseksi, maailman elämäksi ja nimesi kunniaksi.
Me rukoilemme tätä Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

Vesa Häkkinen
kansainvälisen työn koordinaattori
Kirkon lähetystyön keskus

Jaa artikkeli: