Henki vapauttaa elämään täyttä elämää tässä Jumalan maailmassa

Kuva Berliinin muurista, jossa kyyhkynen pitää nokassaan kahletta, jonka päässä kukilla täytetty pata.

Pyhä Henki voi antaa voimaa muutokseen. Silloin meidän ihmisten asettamat rajat ja esteet murenevat. Se, mitä nimitetään välttämättömyydeksi, huomataankin valinnaiseksi. Uutta luova Jumalan Henki vapauttaa meidät elämään täyttä elämää tässä Jumalan maailmassa ja toimimaan niin, että mahdollisimman monella olisi samat mahdollisuudet.

Mitä on elää kristittynä omana aikanamme? Mitä tarkoittaa se, että kirkkona ja kristittyinä meidät on lähetetty todistajiksi? Mitä on Jeesuksen seuraaminen? Näihin pohdintoihin johdattelee Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssissa Tansanian Arushassa 2018 pidettyjen rukoushetkien englanninkielinen aineisto, joka julkaistiin toukokuussa 2019 nimellä Called to Transforming Discipleship. Kirkon lähetystyön keskus on niiden pohjalta laatinut hartausaineiston, joka julkaistaan Kirkkomme Lähetys -lehdessä syksyn 2019 aikana.

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. (1. Joh. 4:1)

Kysymyksiä

1. Mitä viestejä kuulet “maailman” kommunikoivan tänään?
2. Miten päätät, milloin sanoa ei voimakkaisiin viesteihin?
3. Mikä antaa sinulle luottamusta siihen, että olet saanut selville, mitä Jumala sanoo?

Arushassa kuultua

”Miten huomata Pyhän Hengen toiminta? Kirkkojen yhteinen kokemus opettaa meille seuraavaa: kuuntelemalla Jumalan sanaa yhdessä ja oppimalla toinen tosiltamme. Ei ole mahdollista väittää, että minä yksin tai me yksin tiedämme, miten tuuli puhaltaa. Kukaan ei tiedä, mistä tuuli puhaltaa, sanoo Jeesus (Joh. 3). Kaikkien tulisi kunnioittaa uskon salaisuutta meissä itsessämme ja kirkossamme. Vain jakamalla sitä, mitä Pyhä Henki on tehnyt kirkossamme ja yhteisössämme ja kohtaamisissa toistemme kanssa, antaa meille yhdessä mahdollisuuden havaita Pyhän Hengen toiminta.”

”Globalisoituneessa maailmassa opetuslapseus on jatkuvien haasteiden edessä. Tämä näkyy kaikkein selkeimmin siinä ristiriidassa, joka syntyy Jumalan sanaan sidotun kristillisen kasvatuksen ja globaalin markkinayhteiskunnan omistajuuteen sidotun kasvatuksen välille. Jännite ei ole kristillisen uskon ja talousjärjestelmän välillä. Enneminkin se syntyy tavasta, jolla markkinayhteiskunnan ideologiat, kuvat ja järjestelmät muokkaavat ihmisten elämää. Niissä kohtaamme kaikkein merkityksellisimmin ne voimat ja vallat, jotka pyrkivät hallitsemaan ihmisyyttä ja luomakuntaa. Nämä ovat niin keskeisiä maailmallemme ja sielullemme, että niistä tulee keskeisiä asioita kasvussa opetuslapseuteen ja kehittymisessä kristillisten yhteisöjen johtajuuteen.”

Omaa pohdintaa

Informaatioähky: Ahdistus ja turhautuminen siitä, että hallitsemattomaksi koettavasta ja kaiken aikaa lisääntyvästä tiedontulvasta on entistä vaikeampaa löytää olennaiset ja tärkeät viestit ja ymmärtää niitä. (Heikki Kuutti: Mediasanasto s. 58. Media Doc Oy 2012)

Paavali pyrki Korinttilaisille lähettämässään kirjeessä opastamaan seurakuntaa infoähkyn keskellä (1. Kor.). Seurakunnassa tunnettiin jossain määrin, pääasiassa suullisesti kertomus Jeesuksesta. Samalla yhteisön keskeltä nousi vahvoja persoonia, joilla oli erilaisia henkilahjoja. Heidän vaikutuksensa synnytti ristiriitoja ja erilaisia tulkintoja siitä, mitä on elää kristittynä. Paavali pyrkii suitsemaan yksittäisten vaikuttajien merkitystä korostamalla yhteisön vastuuta niin erilaisten viestien tulkinnassa kuin koko yhteisön elämään liittyvissä tavoissa.

Meidän elämäämme vaikuttavat lukuisat erilaiset viestintävälineet ja niiden myötä hyvin kirjava joukko viestejä. Valitettavan paljon näiden sekaan mahtuu väärää ja tahallisesti harhaanjohtavaa informaatiota. Siksi on erityisen tärkeää, että pidämme yhteisönä huolta näiden viestien tulkinnasta.

Samaa koskee sitäkin tilannetta, jossa yritämme Jumalan sanan avulla tulkita omaa elämänmuotoamme, ajassamme tapahtuvia ilmiöitä ja eettisiä haasteita. Näidenkin kohdalla on ylpeyttä ja syvää tyhmyyttä väittää, että juuri minulla tai meidän seurakunnallamme olisi ainoa oikea tieto. Tällaisen väittäminen on usein myös tuhoisaa.

Ekumeeninen liike on auttanut meitä usein huomaamaan, että käsityksemme toisin ajattelevista kristityistä perustuu liiankin usein ennakkoluuloihin, väärinkäsityksiin tai puhtaasti toisenlaiseen tapaa ilmaista omaa uskoa. Siksi keskustelut eri kirkkojen ja kristillisten ryhmien välillä ovat niin tärkeitä. Näistä keskusteluista on kuitenkin hyötyä vain, jos kunnioitamme toisiamme ja olemme valmiita aitoon ja rehelliseen dialogiin.

Suhteessa erilaisiin ilmiöihin meidän on syytä olla hereillä. Valvomiseenhan Uusi testamentti toistuvasti meitä kehottaa. Siellä, missä ihmisarvoa poljetaan ja ihmisoikeudet eivät pääse toteutumaan, on kristittyjen syytä olla vahvistamassa toisenlaista ääntä. Ei ylpeästi ja hyökkäävästi, vaan rakkaudella, nöyryydellä ja ennen kaikkea heikoimpia vahvistamalla.

Tansanian Arushassa kerrottiin monia kauniita esimerkkejä siitä, mihin evankeliumi on johtanut ihmisiä heidän toimiessaan marginaaleissa ja marginaaleissa elävien hyväksi. Maailman kristittyjen enemmistö elää olosuhteissa, joissa toimeentulo, puhdas ruoka ja vesi, asumisen edellytykset ja mahdollisuudet koulutukseen ovat hyvin puutteelliset. He ovat meidän sisariamme ja veljiämme. Ja heidän ei-kristityt sisarensa ja veljensä myös.

Nämä viestit voivat kuitenkin lamaannuttaa ja luoda tarvetta paeta maailman todellisuutta sellaiseen hengellisyyteen, jossa unohdamme vastuumme varjella ja viljellä Jumalalta saamaamme hyvää.

Ilmastonmuutos, globaalin talouden epätasa-arvo ja ihmisoikeuksien toteutumattomuus suuressa osassa maailmaa kutsuvat meitä etsimään Jumalan tahtoa. Suomalaisina me olemme vastuussa niistä jäljistä, joita jätämme tähän yhteiseen maailmaamme. Maailmanlaajat viestintäverkot eivät jätä meitä tietämättömiksi tästä kaikesta. Nämä viestit voivat kuitenkin lamaannuttaa ja luoda tarvetta paeta maailman todellisuutta sellaiseen hengellisyyteen, jossa unohdamme vastuumme varjella ja viljellä Jumalalta saamaamme hyvää.

Pyhä Henki voi antaa voimaa muutokseen sekä omassa itsessämme että yhteisössämme. Silloin meidän ihmisten asettamat rajat ja esteet murenevat. Meidän itse keksimämme lait ja määräykset alkavat näyttää kyseenalaisilta. Se, mitä nimitetään välttämättömyydeksi, huomataankin valinnaiseksi. Uutta luova Jumalan Henki vapauttaa meidät elämään täyttä elämää tässä Jumalan maailmassa ja toimimaan niin, että mahdollisimman monella olisi samat mahdollisuudet.

Tässä meitä auttaa se, että – ilman ennakkoon lukkoon lyötyjä vastauksia – antaudumme yhdessä Jumalan sanan ja Jumalan Sanan (Kristuksen) puhuteltaviksi.

Rukous

Rakastava Jumala. Me kiitämme sinua elämän lahjasta kaikessa sen moninaisuudessa ja kauneudessa. Me tiedämme, ettei kaikilla ole samanlaista pääsyä nauttimaan sinun lahjoistasi. Sinun Poikasi kuoli, jotta paha ja kuolema menettäisivät voimansa ja yhä useampi saisi iloita elämän täyteydestä.
Pyhä Henki, vaikuta meissä ja uudista meitä. Vahvista uskoamme, toivoamme ja rakkauttamme. Anna meille rohkeutta tulla oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajiksi. Anna meille viisautta pitää näitä asioita esillä evankeliumin valossa ja toimia aktiivisesti niiden hyväksi.
Kansasi siunaukseksi, koko maapallon elämän parhaaksi ja sinun nimesi kunniaksi, Herramme Kristuksen kautta. Aamen.

Vesa Häkkinen
kansainvälisen työn koordinaattori
Kirkon lähetystyön keskus

Jaa artikkeli: