Entä jos evankeliumin armo onkin suurempi?

Venäjän luterilaisen kirkon muistonäyttelyssä kuva rististä, jota ympäröi sanat rakkaus ja toivo

Kristilliset traditiot, jotka painottavat ihmisen vastuuta ottaa vastaan pelastuksen lahja, jaottelevat Jeesuksen sanoman kahteen erilliseen osaan: kun ja jos ihminen kääntyy, tekee parannuksen, vasta sitten Kristuksen evankeliumi kohtaa hänet lahjana. Mutta entä jos evankeliumin armo onkin suurempi, mahtavampi, ihmeellisempi voima kun voimme kuvitellakaan?

Jeesus kutsuu meidät seuraajikseen. Seuraaminen on samalla kutsu muutokseen. Muutos koskee sekä meitä itseämme että tätä maailmaa. Molemmat haasteita, joiden edessä joudumme myöntämään heikkoutemme. Kumpaakaan muutosta meidän ei tarvitse tehdä vain omassa varassamme, saati yksin. Kirkon lähetystyön keskus on laatinut hartausaineiston, joka julkaistaan Kirkkomme Lähetys -lehdessä syksyn 2019 aikana. Aineisto perustuu Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssissa Tansaniassa 2018 pidettyihin hartauksiin nimellä (Called to Transforming Discipleship).

Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” (Mk. 1:14-15)

Meidät on kutsuttu julistamaan hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, elämän täyteydestä, syntien tunnustamisesta sekä julistamaan anteeksiantoa ja lupausta iankaikkisesta elämästä. Tätä teemme sanoin ja teoin väkivaltaisessa maailmassa, jossa monia uhrataan kuoleman voimille ja jossa monet eivät ole vielä saaneet kuulla evankeliumia.

Arushan konferenssin aikana kuultua

”Uskomme että Jumalan antama toivon lahja vie meidät syvään sitoutumiseen maailmassa — tämä toivo perustuu ylösnousemuksen kumoukselliseen teologiaan. Jeesus nasaretilainen tapettiin. — Sanoma siitä, ettei edes kuolema voinut pidättää häntä, on uskomattoman radikaali. ’Menkää ja kertokaa opetuslapsilleni, että olen ylösnoussut’, on vallankumouksellinen kutsu, jotta opetuslapset veisivät eteenpäin missiota, jonka vuoksi Jeesus kuoli.”

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Mikä on ”hyvää” ja ”uutta” hyvässä sanomassa Jeesuksesta Kristuksesta?
  • Mitä voisi tarkoittaa evankeliumin hyvän sanoman julistus ”sanoin ja teoin”?
  • Miten monimuotoinen väkivalta koettelee ja kohtaa ihmisiä nykymaailmassa?

Omaa pohdiskelua

Jakeessa Mark. 1:15 Jeesus puhuu ensimmäistä kertaa Markuksen evankeliumissa. Tätä voisi luonnehtia hänen “linjapuheekseen”: lyhyt, selvä sanoitus siitä, mitä hän edustaa ja miten haluaa tulla tunnetuksi. Jos tavoitteesi olisi pelastaa koko maailma ja saada suuri kannatus, puhuisitko näin? ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” Yleensä kannatusta etsivät eivät esitä kuulijoilleen vaatimuksia (kääntykää, muuttukaa), vaan lupaavat kaikenlaisia hyötyjä ja hyvää.

Kristilliset traditiot, jotka painottavat ihmisen vastuuta ottaa vastaan pelastuksen lahja, jaottelevat Jeesuksen sanoman kahteen erilliseen osaan: ensin on ihmisen vastuu (kääntyä synneistä ja tehdä parannus), joka ennakkoehtona mahdollistaa Jumalan lahjan vastaanottamisen (uskoa hyvä sanoma). Kun ja jos ihminen kääntyy, tekee parannuksen, vasta sitten Kristuksen evankeliumi kohtaa hänet lahjana.

Mutta entä jos evankeliumin armo onkin suurempi, mahtavampi, ihmeellisempi voima kun voimme kuvitellakaan (virsi 525)? Entä jos evankeliumin voima on niin väkevä, että se käännyttää syntisen ihmisen puoleensa? Entä jos ”kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma” eivät ole kaksi eri asiaa, vaan saman kolikon kaksi puolta? Jos kaikki on lahjaa Jumalalta, jos Jumala ”vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että tekemisen” (Fil. 2:13), niin näin vahva evankeliumi todellakin loisi ”hyvää” ja ”uutta” meidän vajavaisessa elämässämme ja rikkinäisessä maailmassa! Siitä saamme iloita ja iloiten jakaa sitä juuri siellä, mihin Jumala on meidät kunkin kutsunut.  

 Rukous

Rakastava Jumala, me kiitämme sinua elämän lahjasta, kaikesta sen monimuotoisuudesta ja kauneudesta.

Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, me kiitämme sinua siitä, että tulit etsimään kadotettuja, vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaita ja muuttamaan itsekeskeiset.

Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että vaikutat tässä maailmassa ja siitä, että sinut on vuodatettu sydämeemme.

Kun elämme hengessä, anna meidän myös vaeltaa hengessä. Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme ja seurata Jeesusta – jotta miestä tulisi oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajia.

Kansasi siunaukseksi, maailman elämäksi ja nimesi kunniaksi. Me rukoilemme tätä Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

Jukka Kääriäinen
lähetysteologi
Kirkon lähetystyön keskus

Jaa artikkeli: