Digitalisaatio ja kokonaisvaltaisuus lähetystyössä

Kuvituskuva henkilön silmistä, joista heijastuu tietokoneen ruutu.

Kirkon lähetystyön keskus järjesti huhtikuun alussa pienen virtuaalisen, missiologisen symposiumin omilla Facebook -sivuillaan. Sen aikana nähtiin kaksi esitystä aiheista kokonaisvaltainen lähetys sekä digitalisaatio. Tämä korvasi symposiumin, joka oli tarkoitus järjestää Kirkon talolla, mutta joka on nyt siirretty vuoteen 2021.
Tässä Mervi Viuhko antaa pienen maistiaisen omasta, digitalisaatiota käsittelevästä esityksestään. Jutun lopussa linkit kyseisiin esityksiin.

Digitalisaatiossa tietoa ja tietotekniikkaa hyödynnetään toiminnan muuttamiseen tai uuden mahdollistamiseen. Digitalisaatio on transformatiivinen, jokaiselle elämän osa-alueelle ulottuva muuttava ilmiö. Tulevaisuustutkijat puhuvat, että kyseessä on vallan uusjako. Digitalisaatio on monimutkainen alhaalta ylös kehittyvä järjestelmä, jolla ei ole keskusjohtoa.

Tulevaisuudessa yhä useamman menestyksen takana on data. Se on kauppatavaraa ja valuuttaa. Valta ja pääoma näyttävät keskittyvän digitaalista infrastruktuuria hallitseville globaaleille jäteille.

Teknologia sulautuu kaikkeen

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA julkaisi vuoden 2020 alussa Megatrendit 2020 -päivityksen. Siinä yhtenä tulevaisuuden kehityssuuntana on teknologian sulautuminen kaikkeen. Selvityksessä kuvataan, kuinka teknologian hyödyntäminen edellyttää entistäkin enemmän ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista.

Tekoälysovellusten nähdään läpäisevän koko yhteiskuntaa, mikä lisää tiedon vinoutumisen riskiä. Lisäksi kuvataan digitalisaation seuraavaa aaltoa, terveysteknologian yleistymistä, ohjelmoitujen organismien yleistymistä tuotannossa ja uusiutuvan energian halpenemista. Kaiken tämän keskellä keskiöön nousee se, kuinka uudenlaisia teknologiataitoja otetaan haltuun niin yksilöiden kuin valtioidenkin tasolla. Entä kuinka kristillinen kirkko, seurakunnat ja kristillinen todistus onnistuvat pysymään kehityksessä mukana?

Digitaalinen teologia vahvistamassa kristillisiä yhteisöjä

Digitaalinen teologia tarkoittaa sen pohtimista, miten yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa kristilliseen uskoon ja sen ilmenemismuotoihin. Teknologiset keksinnöt aiheuttavat nopeita ja suuria sosiaalisia muutoksia. Myös kristillinen seurakunta ja sen edustama sanoma elävät näiden muutosten keskellä.

Digitaalisessa teologiassa etsitään yhtymäkohtia teknologian, teologian ja yhteiskunnan välillä. Kristillisen kirkon elämän ja toiminnan kannalta kyse on siitä, miten digitaaliset mahdollisuudet, esimerkiksi online-toiminta, otetaan huomioon tärkeänä osana kirkon ja jokaisen seurakunnan missionaarista luonnetta. Tällöin sekä välineenä että teologisena ajatteluna digitaalinen teologia voi vahvistaa kristillistä yhteisöä ja luoda sen jäsenten välille aivan uudenlaisia yhteyksiä.

Digimissiologia etsii muotoja koskettaa sydämiä digitalisaation ajassa

Digimissiologiassa kyse on digitalisaation ja lähetystyön ymmärtämisestä yhdessä ja siitä, miten nämä kaksi käyvät vuoropuhelua keskenään. Digiteologia saa käytännön ilmenemismuotoja, joiden kautta voidaan kristillistä sanomaa viedä eteenpäin digitaalisissa ympäristöissä, alustoilla ja yllättävissäkin verkostoissa. Se voidaan tehdä tässä ajassa kiinni olevalla, tuoreella ja digitalisaation ajan ihmiselle ymmärrettävällä kielellä.

Digimissiologiassa kristillistä uskoa pyritään saamaan muotoon, jossa sillä on kosketuspintaa, vuorovaikutusta ja elämää muuttava voima globaalissa digitalisaation maailmassa ja eri yhteiskunnissa. Digimissiologian tarkoitus on elää siellä missä X-ja Y-ja Z sukupolvet elävät.

Esiin nousee myös lukuisia kysymyksiä. Esimerkiksi kuinka teemme tulevaisuuden digitalisaation ajassa luotettavaa ja uskottavaa informaatiovaikuttamista? Miten voimme erottaa valeuutiset liittyen kristillisiin sisältöihin ja eri kirkkojen tilanteisiin oikean uutisvirran joukosta? On yleisesti selvää, että uskonnon ja uskonnollinen lukutaito on heikentynyt. Tämän rinnalle on tullut vielä astetta haastavampi tehtävä: miten luoda toimintoja, joilla voitaisiin kehittää uskonnollista medialukutaitoa.

Muuttava ja muuttuva todistus

Digitalisaation tulevaisuuden kuvissa on suuria haasteita niin kristillisen sanoman eteenpäin viemisen, yhteiskuntarakenteiden kuin ihmisyydenkin kannalta. Digitalisaatio ei ole jotain, mistä voimme kristittyinä hypätä pois ja jatkaa elämää ja toimintaamme ikään kuin sen ulkopuolella. Niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä tulisi tehdä radikaaleja toimenpiteitä, jotta lähetystyön kokonaisvaltaisuus voisi murtautua haasteiden läpi sekä muuttaa toivoa tuoden ihmisten ja yhteisöjen elämään myös digitalisaation tulevaisuuden ajassa.

Samalla kun maailma muuttuu ja yhtenäiskulttuuri murenee, on sanoma ylösnousseesta Kristuksesta totta ja tarkoitettu jokaiselle. Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja niin muuttaa myös evankeliumi. Se muuttaa yksittäisten ihmisten, perheiden, yhteisöjen ja kokonaisten kansojen elämää. Kuinka sinun työsi ja kristittynä elämisesi tulisi muuttua digitalisaation maailmassa? Mitkä ovat tulevaisuuden kristillisiä digi-innovaatioita ja millaisilla askelmerkeillä niihin on mahdollista päästä?

Kirjoittaja Mervi Viuhko toimii verkostotoiminnan johtajana Medialähetys Sanansaattajissa.

Alla linkki symposiumin videoesityksiin Youtubessa sekä Kirkon lähetystyön keskuksen Facebook -sivuilla.

Mervi Viuhko: Digitalisaatio ja kokonaisvaltaisuus lähetystyössä

Jukka Kääriäinen: Kokonaisvaltainen lähetys

Kirkon lähetystyön keskuksen Facebook -sivu

Jaa artikkeli: