Pyhä Henki rohkaisee aktiiviseen toimintaan ja oman äänen käyttöön

Keitä ovat ne, jotka meidän yhteiskunnassamme eivät saa ääntään kuuluviin eivätkä pysty puolustamaan omia oikeuksiaan? Juuri näitä ihmisiä kristittyjä kutsutaan tukemaan ja auttamaan – ei pysymään hiljaa ja kiltisti sivussa, vaan löytämään oma ääni.

Mitä on elää kristittynä omana aikanamme? Mitä tarkoittaa se, että kirkkona ja kristittyinä meidät on lähetetty todistajiksi? Mitä on Jeesuksen seuraaminen? Näihin pohdintoihin johdattelee Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssissa Tansanian Arushassa 2018 pidettyjen rukoushetkien englanninkielinen aineisto, joka julkaistiin toukokuussa 2019 nimellä Called to Transforming Discipleship. Kirkon lähetystyön keskus on niiden pohjalta laatinut hartausaineiston, joka julkaistaan Kirkkomme Lähetys -lehdessä syksyn 2019 aikana.  

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meitä kutsutaan sekä yksilöinä että yhteisönä sitoutumaan iloisin mielin Pyhän Hengen tapoihin toimia. Pyhä Henki vahvistaa erilaisista marginaaleista tulevia ihmisiä itsenäisinä toimijoina heidän etsiessään oikeudenmukaisuutta ja arvokkuutta. Pyhän Henki antaa meille voiman ja rohkeuden (Apt. 1:8; Apt. 4:31)

“Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. ” (Matt. 5:6)

Kysymykset:

  1. Miltä näyttää elämä, jossa on iloa?
  2. Keitä ovat marginalisoidut ihmiset siellä, missä sinä asut?
  3. Mitä tarkoittaa se, että jollakulla on ”toimijuus”?

Arushan konferenssin aikana kuultua

“Olen köyhä, epäsuosittu ja sorrettu. Mutta olen Jumalan arvokas lapsi, hänen kuvaksensa luotu. Minulla on toimijuus ja ääni, olen arvokas ja vapaa! Olen vapaa, koska elän ja kuljen Hengen voimassa. Olen vapaa, ja täynnä iloa vien eteenpäin Jumalan hyvää sanomaa ja toivoa Kristuksen opetuslapsena, joka marginaaleista käsin muuttaa maailmaa. Kiitos Jumalalle!”

“Yksi suurista riskeistä muutoksesta puhuttaessa on muutoksen ymmärtäminen keinotekoisella tavalla. Meidän ei pitäisi pudota siihen ansaan, että tarkastelemme ainoastaan parantuneita tuloslukuja, tehokkaampaa evankeliointia, korkeampia osallistumislukuja tapahtumiin, parempaa mainetta, suurempaa budjettia ja niin edelleen. Tämä ei ole muutosta sanan perimmäisessä merkityksessä. Meitä kutsutaan muutokseen, joka on Jumalan antamaa ja Jumalasta lähtöisin.

Se tarkoittaa muutosta jaetun yhteisen hyvän edistämiseksi, mikä koskettaa jokaista Jumalan rakastamaa ihmistä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää keskittyä Jumalan kuvaksi luotuun ihmiseen kokonaisuutena. Se tarkoittaa muutosta parempaan siten että meidän ihmisten moninaisuus kaikilta osin otetaan huomioon. Se tarkoittaa muutosta kaikissa paikoissa ilman että ketään jätetään ulkopuolelle. Näin todetaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, joihin sitoudumme ja joita pidämme Jumalan tahtoman muutoksen mukaisina. Meillä on vastuu koko luomakunnasta. Se maailma, jossa meidät on kutsuttu toimimaan Jumalan opetuslapsina, on tämä maailma. Se on meidän kotimme – niin lähellä kuin globaalissa merkityksessä -, ainoa koti, joka meillä on.”  Olav Fykse Tveit, Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri

“Marginaalit, jotka todellisuudessa pitävät sisällään ihmiskunnan enemmistön, ovat meidän sitoutumisemme keskiössä. Valta ihmiskunnassa on alle 1 %:n käsissä. Luonnonvarat tuhoutuvat, kun niitä käytetään alle 10 %:n ylenpalttisen elintason ylläpitämiseen samanaikaisesti, kun lähes puolet ihmiskunnasta kärsii köyhyydestä. Meidän pitää kysyä itseltämme tänään missä elämä on?”

Omaa pohdintaa

Arushan viesti haastaa meitä jokaista vahvasti toimimaan marginalisoitujen ihmisten hyväksi. Marginaaleja on monenlaisia, myös meidän yhteiskunnassamme. Mutta miten tunnistaa nämä marginaalit?

Arushan pohdinnoissa avainkäsitteeksi nousee toimijuus. Toimijuus tarkoittaa sitä, että ihmisellä on mahdollisuus puhua omasta puolestaan ja pyrkiä edistämään hyvän toteutumista omassa elämässään. Jokaisen ihmisen toimijuuden vahvistuminen nähdään tässä tekstissä Pyhän Hengen lahjana!

Marginaalissa ovat ne ihmiset, joilta toimijuus puuttuu. Keitä ovat ne, jotka meidän yhteiskunnassamme eivät saa ääntään kuuluviin eivätkä pysty puolustamaan omia oikeuksiaan? Juuri näitä ihmisiä kristittyjä kutsutaan tukemaan ja auttamaan – ei pysymään hiljaa ja kiltisti sivussa, vaan löytämään oma ääni.

Huolestuneena luin tuoretta tutkimusta, jossa todettiin, että köyhien perheiden lapset Suomessa eivät usko omiin mahdollisuuksina menestyä elämässä läheskään niin paljon kuin paremmin toimeentulevien perheiden lapset. Miten voisimme vahvistaa ja rohkaista ihan jokaista lasta uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä?

Aiemmin hiljennettyjen ja vaiennettujen oman äänen löytäminen merkitsee myös sitä, että me etuoikeutetutut joudumme luopumaan omasta vallastamme ja jakamaan sitä. Arushan viesti haastaa meidät etsimään ja pitämään kiinni ei vain omista etuoikeuksistamme ja parhaastamme, vaan toimimaan kaikkien yhteisen hyvän edistämiseksi.

Arushan viestissä nousee vahvasti esiin myös kestävä kehitys ja huoli maapallon tulevaisuudesta. Isojen koko maapallon elämää uhkaavien kriisien kuten ilmastonmuutoksen edessä ei tarvitse vaipua epätoivoon. Pyhä Henki vahvistaa ja rohkaisee meitä aktiiviseen toimintaan koko luomakunnan parhaaksi. Meillä ei ole muuta kotia kuin tämä planeetta.

Rukous

Rakastava Jumala. Me kiitämme sinua elämän lahjasta kaikessa sen moninaisuudessa ja kauneudessa. Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, me kiitämme sinua siitä, että tulit etsimään eksyneitä, vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaat ja käännyttämään itseensä keskittyneet. Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että sinä itse hengität maailman elämässä ja olet tullut sydämiimme. Koska elämme Hengessä, me voimme myös kulkea Hengessä. Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme ja seurata Jeesusta – tulla oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajiksi omassa ajassamme. Kansasi siunaukseksi, koko maapallon parhaaksi ja sinun nimesi kunniaksi, Herramme Kristuksen kautta. Aamen. 

Elina Hellqvist
Uskontojen kohtaamisen asiantuntija

Jaa artikkeli: