Pidä huoli Jumalan luomakunnasta

Arushassa istutettiin yhdessä puita merkiksi Jumalan käskystä viljellä ja varjella.

Jos uskomme siihen pelastuksen sanomaan, joka on meille annettu, silloin toimimme rohkeasti ja pelottomasti maailman haasteiden keskellä ja tuemme heitä, joiden on tehtävä suuria ratkaisuja ihmiskunnan elinolojen säilyttämiseksi.

Mitä on elää kristittynä omana aikanamme? Mitä tarkoittaa se, että kirkkona ja kristittyinä meidät on lähetetty todistajiksi? Mitä on Jeesuksen seuraaminen? Näihin pohdintoihin johdattelee Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssissa Tansanian Arushassa 2018 pidettyjen rukoushetkien englanninkielinen aineisto, joka julkaistiin toukokuussa 2019 nimellä Called to Transforming Discipleship. Kirkon lähetystyön keskus on niiden pohjalta laatinut hartausaineiston, joka julkaistaan Kirkkomme Lähetys -lehdessä syksyn 2019 aikana.  

Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, van hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. (Room. 8:20-22)

Olemme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, henkilökohtaisesti ja yhteisön jäseninä.  Meille on annettu tehtäväksi pitää huolta Jumalan luomasta maailmasta, koko luomakunnasta. Meille on annettu tehtäväksi toimia erityisesti niiden ihmisten ja kansojen rinnalla, jotka kärsivät vakavasti ilmastonmuutoksesta ja ihmisten itsensä aiheuttamasta luonnon riistosta.

Arushan konferenssin aikana kuultua

”Toivon, ettei kirkko rajoittaisi lähetysteologiaansa vain evankelioidakseen ihmisiä ja antaakseen heille kristillistä kasvatusta, vaan että lähetykseen kuuluisi myös kritiikki köyhyyttä ja ympäristötuhoa aiheuttavaa maailmantaloutta kohtaan.”

”Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja osaksi luomakuntaa. Siksi meille on annettu vastuu pitää huolta luomakunnasta. Kuitenkin ihmiset ovat tottelemattomuudessaan olleet Jumalan luomistyötä tuhoavien voimien aiheuttajia riistävän kulutuskäyttäytymisen vuoksi. Nykyinen kriisi haastaa kiireellisiin käytännön toimiin, jossa yhdessä etsimme elämän teologiaa, oikeudenmukaisuutta ympäristökysymyksissä ja ekoteologiaan perehtymistä.”

”Opetuslapseus perustuu evankeliumien antamaan todistukseen. Sitä pyritään toteuttamaan kristillisessä opetuksessa alkuperäiskansojen keskuudessa. Tarvitaan profeetallista vaihtoehtoa rahan kulttuurille ja evankeliumin mukaisten arvojen tuomista alkuperäiskansojen kulttuuriin. Saamme rukoilla Pyhän Hengen johdatusta.”

Omaa pohdiskelua

Mitä tarkoittaa se, että Jumalan luomille ihmisille on annettu tehtäväksi ”viljellä ja varjella maata?” Onko se johtanut vastuuttomuuteen niistä lahjoista, joita ihmiselle ja koko luomakunnalle on suotu? Luonnonvarojen riistäminen talouden voiton maksimoimiseksi koskee kaikkea elämää maapallolla. Ihmisen itsekkyydestä ja syntisyydestä on kysymys.

Jumalan lähetyksen toimijoina saamme kamppailla kaikkia niitä voimia vastaan, jotka tuhoavat elämää. Siksi elämme ja toimimme niiden rinnalla, jotka kärsivät nopeasti kehittyneestä ja uhkaavasta ilmastonmuutoksesta. Tätä kärsimystä koetaan nyt kaikkialla maailmassa. Köyhyys, epätasa-arvo ja epäoikeudenmukaisuus kulkevat käsi kädessä myös meitä lähellä, ei vain kehittyvissä maissa. Näemmekö vastuumme ”hyvinä huoneenhaltijoina” Jumalan maailmassa?

Jumalan luomakunnasta huolehtiminen alkaa pienistä teoista, omasta kulutuskäyttäytymisestä, ympäristöystävällisistä toimista ja ennen kaikkea niiden lähimmäisten auttamisesta ja tukemisesta, jotka ovat kipeimmin avun tarpeessa. Ihminen on osa luomakunnan kokonaisuutta, ja voimme antaa hyvät elinmahdollisuudet myös tuleville sukupolville.

Nyt tarvitaan vastuullisuutta, nopeita ja vaikuttavia päätöksiä ja lujaa luottamusta hyvän Jumalan johdatukseen. Rukoile ja tee työtä, siinä on jälleen hyvä ohje kristittyjen ja kristillisen seurakunnan todistukselle aina ja kaikkialla. Jos uskomme siihen pelastuksen sanomaan, joka on meille annettu, silloin toimimme rohkeasti ja pelottomasti maailman haasteiden keskellä ja tuemme heitä, joiden on tehtävä suuria ratkaisuja ihmiskunnan elinolojen säilyttämiseksi.

Rukous

Rakastava Jumala, kiitos siitä, että Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä olet aina kanssamme ja johdatat. Anna meidän kuulla sinun pyhää tahtoasi ja elää tahtosi mukaan kaikille ihmisille ja koko maailmalle siunaukseksi.

Rukoilemme voimaa kamppailla niitä voimia vastaan, jotka tuhoavat sinun luomaasi elämää. Auta meitä tekemään sinun rakkautesi mukaisia tekoja. Anna meille nöyryyttä tiedostaa omat puutteemme ja virheemme. Rukoilemme viisautta itsellemme ja poliittisille päättäjille tarttua niihin uhkiin, joita ilmastonmuutos aiheuttaa kaikkialla maailmassa.

Auta meitä kuulemaan erityisesti köyhien, syrjittyjen ja sorrettujen ääntä. Heidän elämänsä on vakavasti uhattuna ei pelkästään luonnonilmiöiden vuoksi vaan meidän asenteidemme ja tekojemme vuoksi. Herra armahda meitä.

Kuule meitä pyhä kolmiyhteinen Jumala. Aamen.

Jaakko Rusama
johtaja
Kirkon lähetystyön keskus

Kulkue, jossa nuoret kantavat mm. ristiä ja kylttiä, jossa lukee: Climate Justice.

Jaa artikkeli: