Opiskelu on tärkeintä

IT-alalla jatkuva tietojen päivittäminen on osa työn arkea. Alan kehityksen seuraaminen on vienyt tietohallintopäällikkö Jouni Lahtisen yhä uudelleen opiskelujen pariin.

Jouni Lahtiselle tulee kohta kaksi vuotta täyteen nykyisessä työssään tietohallintopäällikkönä Jyväskylän IT-aluekeskuksessa. Yhteensä kymmenkunta vuotta ehti sitä ennen vierähtää  kuntapuolella, atk-suunnittelijana Toivakassa ja tietohallintosuunnittelijana Laukaassa.

Lukioikäisenä Lahtinen sai ensimmäisen oman tietokoneen. Harrastuneisuus johti lopulta opiskelemaan alaa. Nyt taskussa ovat datanomin paperit ammattiopistosta sekä tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Lahtisen mielestä jatkuva uuden opiskelu on suorastaan edellytys alalla, joka muuttuu koko ajan nopealla tahdilla.

– Koulutus on kulkenut aina käsi kädessä työn mukana. Nytkin aloitin työn ohessa opiskelun, ja tähtäimessä on johtamisen erikoisammattitutkinto.

Yhteistyöstä ja kontakteista on hyötyä

Lahtisen mielestä seurakunta ei omissa tietoteknisissä ratkaisuissaan poikkea olennaisesti muista vastaavista toimijoista, kuten kunnista, kaupungeista tai yrityksistä. Suurimpana erona kuntaan nähden hän pitää valtakunnallista yhteistyötä, joka seurakunnissa on aktiivista ja laajaa.

Tietohallintoasioissa yhteistyötä tehdään erityisesti muiden aluekeskusten kanssa, joita on Suomessa 15. Lahtinen itse johtaa Keski-Suomen IT-aluetta ja tiimiin kuuluu kuusi työntekijää.

– Itsellänikin on ympäri Suomea kymmeniä kontakteja, joilta voi kysyä neuvoa, jos ei jossain asiassa oma tietämys tai ymmärrys riitä.

Tietotekniikkahankinnoissa ollaan seurakunnissa jo aiemmin siirrytty leasing-käytäntöön, jolloin välineitä uusitaan sopivin ajanjaksoin. Lahtinen valmistelee ja kilpailuttaa hankintoja eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Monet työasiat hoituvat suoraan omalta työpisteeltä, mikä on vähentänyt reissaamisen tarvetta. Yhteydenpitoa ja kokoustamista voi hoitaa vaikkapa Skypen välityksellä, ja työntekijöiden tietokoneisiin voi luoda etäyhteyden ongelmien ratkaisemista ja tukea varten.

Lahtisen mielestä mukavaa työssä on se, että koko ajan oppii uutta, ja päivät ovat erilaisia. Palkitsevimpia ovat ne hetket, kun löytää ratkaisun tekniseen ongelmaan, jonka kanssa työntekijä on tuskaillut jo pidemmän aikaa.

– Parasta on, kun saa jollakin tietoteknisellä välineellä tai ohjelmistolla nopeutettua toisen työntekijän tekemistä.

Digitalisaatio kannustaa uuteen ajatteluun

Lahtinen näkee, että digitalisaatio kannustaa seurakuntia löytämään uusia ajattelutapoja ja mahdollisuuksia. Sähköisen asioinnin palveluissa on seurakunnilla vielä paljon kehitettävää, mutta palveluja ollaan koko ajan viemässä oikeaan suuntaan.

– On selvää, että henkilökohtainen palvelu on ykkösasia, se että pystytään asioimaan helposti, mistä tahansa ja milloin tahansa.

Omien työpisteiden sijaan liikkuvan työn ratkaisut ovat osa tätä päivää. Älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet kulkevat jo mukana, ja tulevaisuudessa panostetaan entistä enemmän tehokkaisiin tietoliikenneyhteyksiin.

Kehittyneet järjestelmät ja tehtävien automatisointi voivat parhaimmillaan mahdollistaa sen, että työntekijöille jää enemmän aikaa varsinaiseen kirkon työhön eli ihmisten kohtaamiseen.

– Jo nyt on nähtävissä, että seurakunnat käyttävät sosiaalisen median palveluita tosi monipuolisesti.

Tiesitkö? -Keski-Suomen IT-alue

  • IT-alueet ovat seurakuntien sopimuspohjaisesti muodostamia yhteistyöalueita. Kullakin IT-alueella on oma it-aluepalvelukeskus, joka huolehtii alueen seurakuntien it-asioista.
  • Keski-Suomen IT-alue käsittää 16 seurakuntaa, joista Pihtipudas on pohjoisin ja Joutsa eteläisin.
  • Jyväskylän seurakunta on alueen isäntäseurakunta.

 

Jaa artikkeli: