Mitä voin tehdä koronasta kärsivien auttamiseksi?

Pipliaseurojen malawilainen koronajuliste, jossa annetaan ohjeita koronalta suojautumiseen.

Kirkon lähetystyön keskukselle on tullut kyselyjä, miten voisi osallistua maailmalla koronasta kärsivien auttamiseen. Onko esimerkiksi kirkolla tai kirkkomme kansainvälisen työn järjestöillä erityisiä koronatoimia? Kirkkomme Lähetys kokosi esimerkkejä järjestöjen työstä. Alussa Elina Hellqvistin kirjoitus Luterilaisen maailmanliiton toimista ja maailman uskontojohtajien vetoomuksesta rokoteoikeudenmukaisuudesta. Näissä myös oma kirkkomme on mukana.

Alla olevista esimerkeistä käy ilmi, ettei suoranaisia keräystoimia ole juurikaan tehty, mutta järjestöjen toimet kaiken kaikkiaan ovat sellaisia, jotka tukevat koronasta kärsiviä ihmisiä köyhissä maissa. Moni järjestö on myös kohdentanut avustustoimintaansa koronan vaikutusten mukaisesti. Siksi järjestöille osoitettu tuki on samalla tuki koronasta kärsiville.

Luterilainen maailmanliitto auttaa koronan keskellä kamppailevia jäsenkirkkoja

Koronapandemia on vahvasti vaikuttanut kirkkojen elämään eri puolilla maailmaa. Luterilaisen maailmanliiton (LML) vuoden 2020 teema on ollut ”ketään ei jätetä jälkeen”.

Yksi tärkeä tapa tukea jäsenkirkkoja on ollut kaksi rahastoa, jotka LML perusti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien jäsenkirkkojen tukemiseksi koronapandemian keskellä. Koronapandemia on vaikuttanut eniten jo valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, ja siksi globaalia solidaarisuutta tarvitaan. LML:n rahastoihin ovat voineet lahjoittaa jäsenkirkot, järjestöt ja yksityiset lahjoittajat. Rahastojen turvin on mm. tuettu ruoka- ja lääkintäapua, tuettu kasvomaskien ja hygieniatarvikkeiden hankintaa viruksen leviämisen estämiseksi, ja pyritty kamppailemaan kasvanutta sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tukenut LML:n koronarahastoa.

Luterilaisen maailmanliiton maailmanpalvelu (World Service) vastaa LML:n humanitaarisesta avustustoiminnasta ja kehitysyhteistyöstä. Maailmanpalvelu on paitsi pyrkinyt vastaamaan koronapandemian aiheuttamiin ennakoimattomiin kriiseihin niin myös jatkamaan työtään muista katastrofeista kärsivien hyväksi. Moni muu kriisi on ollut vaarassa jäädä pimentoon koronapandemian vuoksi. Maailmanpalvelu on jatkanut työtään mm. hirmumyrskyjen uhrien, konfliktien ja ilmastonmuutoksen vuoksi sisäisiksi pakolaisiksi joutuneiden ja muiden pakolaisten auttamiseksi sekä marginaalissa elävien ryhmien ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Vuonna 2020 Maailmanpalvelun kautta sai apua lähes 2,5 miljoonaa ihmistä kaikkiaan 27 eri maassa.

Lisää luterilaisen maailmanliiton työstä voit lukea sen vuosikertomuksesta Lutheran World Federation (LWF) Annual Report 2020.

Uskontojohtajat vetoavat yhdessä rokoteoikeudenmukaisuuden puolesta

Uskontojohtajat eri puolilta maailmaa kirjoittivat yhdessä avoimen kirjeen Boris Johnsonilla ja muille G7-maiden johtajille näiden kokoontuessa huippukokoukseen kesäkuussa Isossa-Britanniassa. Uskontojohtajien mukaan koronarokotteiden patenttisuojasta tulisi luopua ja rokotusohjelmien rahoitusta tulisi lisätä, jotta myös köyhempien maiden väestö voitaisiin rokottaa ja näin estää virusvarianttien leviämistä.

Avoimen kirjeen allekirjoittivat LML:n pääsihteeri Martin Junge, Dalai Lama, Canterburyn arkkipiispa emeritus Rowan Williams, joka on nyt Christian Aid -järjestön puheenjohtaja, Khalkedonin metropoliitta Emmanuel ja Thabo Makgoba, Cape Townin anglikaaninen arkkipiispa. Kirje kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

Uskontojohtajat arvostavat WHO:n toimintaa rokotteiden toimittamiseksi yli 100 maahan. Samalla he kiinnittävät huomiota siihen, että rokoteoikeudenmukaisuus köyhien ja rikkaiden maiden välillä ei toteudu. Tämän vuoksi uskontojohtajat peräänkuuluttavat lisärahoitusta ja rokotteiden tuotannon lisäämistä. Matalan tulotason maat ovat saaneet tähän mennessä toimitetuista 900 miljoonasta rokoteannoksesta alle 1 %, kun taas rikkaimmat maat ovat saaneet enemmän kuin 83 %. Ero rikkaiden ja köyhien maiden välillä kasvaa päivä päivältä.

Uskontojohtajat toteavat kirjeensä lopuksi, että rokotteiden oikeudenmukainen jakaminen myös köyhiin maihin on paitsi eettinen velvollisuus niin myös epidemiologisesti välttämätöntä. Muutoin haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ei pystytä suojelemaan rikkaissa eikä köyhissä maissa.

Esimerkkejä sopimusjärjestöjen toimista

Tähän on koottu esimerkkejä niistä toimista, joilla on suoraa tai välillistä vaikutusta koronasta kärsivien elämään.

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu ei ole terveystoimija, joten sen kautta ei voi tukea rokotteiden ostamista, mutta kylläkin muuta koronatyötä. Rokotusohjelmia Suomen valtio on tukenut yli kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Koronapandemian vaikutukset ovat suuret mm. lasten ja nuorten koulunkäynnissä ja toimeentulossa.

Nälänhädästä kärsivien ihmisten määrä maailmassa tuplaantuu pahimmillaan ja nousee yli 265 miljoonaan ihmiseen. Monet ihmiset ovat menettäneet elantonsa tai työpaikkansa koronaviruksen vuoksi. Maanviljelijät eivät saa myytyä tuotteitaan liikkumisrajoitusten takia. Ruokapula, nälänhätä ja muut samanaikaiset katastrofit uhkaavat monia maita ja niissä asuvia ihmisiä.

Kaikkein köyhimmissä maissa ihmisillä ei ole säästöjä pahan päivän varalle tai puskuria yllättävien menojen tai työpaikan menetyksen varalle. Näissä maissa ei ole juurikaan sosiaaliturvajärjestelmiä.

Ihmiset, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvia, kuten lapset, yksinhuoltajaperheet, vanhukset, vammaiset ja pakolaiset maksavat suurimman hinnan koronaviruksen iskiessä. Perheiden heikentynyt toimeentulo voi myös estää lasten koulunkäynnin. Yli 1.6 miljardia lasta on ollut pois koulusta koronapandemian takia (88 % maailman kouluikäisistä lapsista)

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on muuttanut myös Kirkon Ulkomaanavun työtä. Tilanteeseen on reagoitu järjestämällä hätäapua, hygieniatarvikkeita sekä valistusta viruksen vaikutuksista ja sairauden leviämisestä. Avustustyötä on muokattu tilanteen vaatimiin tarpeisiin kaikissa ohjelmamaissa.  Tässä muutamia esimerkkejä työstä.

Heikkojen verkkoyhteyksien vuoksi koulut Ugandan pakolaisasutusalueilla ovat turvautuneet radion kautta välitettäviin oppitunteihin. Kirkon Ulkomaanapu on noudattanut Ugandan hallituksen ohjeita sosiaalisten etäisyyksien pitämisestä ja tukenut etäopetusta jakamalla radioita ja kotiopetusmateriaaleja oppilaille ja heidän perheilleen. Radion kautta perheet ovat voineet seurata myös päivityksiä koronatilanteesta ja saavat ajantasaiset ohjeet.

KUA on jakanut 1 403 radiota ja 141 825 opetusmateriaalipakettia pakolaisasutusalueiden oppilaille Ugandassa yhdessä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n, Euroopan Union humanitaarisen avun osaston ja Education Cannot Wait-järjestön kanssa.

Kambodžassa koulujen ollessa suljettuna opinto-ohjaus on siirretty luokkahuoneista verkkoon. KUA:n kouluttamat opinto-ohjaajat tekevät 10-15 minuutin kestoisia opetusvideoita korvaamaan lähiopetusta.  Videot kuvataan puhelimella ja jaetaan oppilaille Whatsappin välityksellä. Videoiden lisäksi oppilaat saavat materiaaleja ja harjoituksia kotona tehtäväksi.

Koronaviruksen vuoksi monelta Nepalissa on mennyt toimeentulo. Viime vuonna Kirkon Ulkomaanapu yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa jakoi ruokaa ja saippuaa yhteensä 2400 perheelle.

Paketit sisältävät riisiä, linssejä, öljyä, suolaa, sokeria ja saippuaa. Hätäapua jaetaan Dadeldhuran, Kailalin ja Sindhulin alueilla. Apu huomioi erityisesti raskaana olevat ja imettävät naiset. Heille jaetaan lisäksi proteiinipitoisia ruokia kuten kananmunia ja soijaa.

Keniassa välitämme tietoa koronaviruksesta ja tartunnalta suojautumisesta sekä tuemme etäoppimista radioiden avulla Kalobeyein pakolaisasutusalueella, jossa asuu tällä hetkellä lähes 200 000 ihmistä.

Asukkaiden keskuudessa järjestettävien tiedotustilaisuuksien lisäksi tietoa esimerkiksi käsien pesun tärkeydestä on jaettu paikallisilla kielillä radion, tekstiviestien ja julisteiden avulla. Pakolaisasutusalueelle on perustettu käsienpesupisteitä ja asukkaille jaettu hygieniatarvikkeita kuten saippuaa ja käsidesiä.

KUA on jakanut alueella  500 aurinkoenergialla toimivaa radiota, joiden kautta oppilaat voivat kuunnella oppitunteja. Radio on tehokkain etäopetuksen tapa silloin kun internet-yhteyksiä ei ole saatavilla.

KUA on mukana ACT Alliancen toiminnassa. ACT Alliance on suurin protestanttisten ja ortodoksisten kirkkojen humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä tekevä toimija. Sillä on aktiivisia parhaillaan lukusia ohjelmia, joiden kautta autetaan koronasta kärsiviä.

Suomen Lähetysseura

Kun koronavirus levisi Etiopiassa, suojavarusteista alkoi olla huutava pula niin kaupoissa, sairaaloissa kuin terveysasemillakin. Suomen Lähetysseuran tuella ja Mekane Yesus -kirkon kehitysyhteistyökomission toteuttamana ostettiin ja jaettiin tuhansia kasvomaskeja, kumikäsineitä ja muita suojavarusteita sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Näistä suojavarusteista hyötyi yli 500 lääkäriä ja hoitajaa sekä tuhannet potilaat. Myös käsidesiä ja saippuaa jaettiin köyhille perheille, sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Koronatietoutta jaettiin radio- ja TV-ohjelmissa, mainoksissa, internetin välityksellä ja jakamalla korona-aiheisia lehtisiä ja julisteita koteihin ja yhteisöihin. Työ tavoitti suoraan 38 000 ihmistä ja 300 000 ihmistä hyötyi työstä.

Zimbabwessa korona-aika on ollut rankkaa monelle perheelle, ja ruoka-apua on tarvinnut jo ennestään köyhässä maassa entistä useampi. Lähetysseuran tukeman ja Zimbabwen kirkkojen neuvoston toteuttaman hankkeen kautta ruoka-apua annettiin yli 300 ihmiselle ja 500 naista ja tyttöä saivat hygieniapaketin. Psykososiaalisesta tuesta hyötyi yli 300 henkilöä, joista suuri osa oli naisia, jotka ovat kärsineet perheväkivallasta koronan aikana.

Haavoittuvassa asemassa oleville perheille annettiin käteisapua kolmeksi kuukaudeksi. Perheet ostivat rahalla ruokaa, lääkkeitä ja sairaanhoitoapua. Eräs perhe osti vuohen, jolla paransivat toimeentuloaan, ja yksi perhe sai korjattua vuotavan kattonsa ruuan lisäksi. Monet perheet käyttivät rahaa myös pienen liiketoiminnan perustamiseen, joka tuottaa perheelle tuloja tulevaisuudessa.  Työstä hyötyi 900 ihmistä.

Tuhansia maskeja, kumikäsineitä, suojakaapuja ja muita suojavarusteita annettiin alueen sairaalalle. Näistä hyötyivät sairaalan lääkärit ja hoitajat sekä noin 10 000 potilasta. Koronatietoutta jaettiin myös eri medioissa sekä julisteiden ja lehtisten kautta.

Työ tavoitti suoraan 16 955 ihmistä ja yli 180 000 hyötyi työstä.

Kolumbiassa korona-aika vaikutti monen perheen toimeentuloon ja henkiseen hyvinvointiin. Maassa perheväkivalta on jo ennestään suuri ongelma ja koronan aikana se kärjistyi entisestään monessa perheessä. Hankkeessa annettiin ruoka-apua, psykososiaalista tukea sekä annettiin eri medioissa oikeaa tietoutta koronasta: kuinka se tarttuu ja kuinka tautia voi välttää. Ohjelmissa käsiteltiin myös perheväkivaltaa ja kampanjoitiin sitä vastaan. Samalla kerrottiin, kuinka ja mistä voi hakea apua perheväkivaltaan tai vaikeaan tilanteeseen perheessä. Apua kanavoitiin Kolumbian evankelisluterilaisen kirkon kautta, ja se tavoitti 6468 ihmistä.

Myanmarissa jaettiin avustuspaketteja kaikista köyhimmille ja haavoittuvassa asemassa oleville perheille. Paketit sisälsivät öljyä, riisiä, säilykkeitä ja vihanneksia. Paikallisten kirkkojen ja yhteisöjen edustajaa sai koulutusta koronasta ja sen ehkäisystä, ja näin he pystyivät jakamaan tietoa kotikylissään ja paikallisille seurakunnille. Työstä hyötyi 5060 ihmistä.

Nepalissa United Mission to Nepal – järjestön sairaala Okhaldhungassa hoitaa satoja potilaita viikoittain. Koronaviruksen levittyä alueelle sairaala tarvitsi lisää resursseja toiminnan ylläpitämiseksi ja lisäpaikkojen ja suojavarusteiden järjestämiseksi. Lähetysseuran tuella sairaala osti lisää suojavarusteita ja koulutti hoitohenkilökuntaa suojavarusteiden käytössä sekä koronan hoidossa. Sairaalassa myös keskityttiin muiden sairauksien sekä synnytysten turvalliseen hoitoon korona-aikana. Työstä hyötyi suoraan 7646 ihmistä.

Nepalissa Lähetysseura tuki myös lasten etäopiskelua, koulutusmateriaalien tekoa ja tulostamista. Radioon tehtiin koulutusohjelmia. Lisäksi tehtiin nauhoituksia opetuksesta, joita jaettiin radiosignaalin ulottumattomissa oleviin syrjäkylien kouluihin. Näihin kouluihin jaettiin myös soitin nauhoituksen kuuntelua varten. Työstä hyötyi 280 ihmistä.

Nepalissa Lähetysseura antoi myös psykososiaalista tukea vammaisille ihmisille ilmaisen puhelupalvelun kautta. Ihmisiä tavoitettiin myös internetin kautta, he osallistuivat erilaisiin keskusteluihin mielenterveydestä, vammaisuudesta ja stressistä. Myös oikeaa korona tietoutta jaettiin radiossa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. Työstä hyötyi suoran 359 ihmistä, ja epäsuoria edunsaaja oli yli 5000.

Koronan toisen aallon aikana 2021 Nepalissa Lähetysseura ohjaa 60 000 euroa Nepalin kehitysyhteistyöstään koronatyöhön. Tuella ihmisille jaetaan maskeja ja ruoka-apua sekä annetaan psykososiaalista tukea.

Palestiinalaisalueella annettiin psykososiaalista apua ja tukea. Apua annettiin niin puhelimitse kuin mahdollisuuksien mukaan myös ryhmissä. Tukea annettiin varsinkin vammaisten ihmisten perheille. Vaikeassa asemassa oleville perheille annettiin ruoka-apua. Lääkäri- ja lääkeapua annettiin sairastuneille lapsille ja aikuisille. Saippuaa ja käsidesiä sisältäviä hygieniapaketteja jaettiin niitä tarvitseville perheille. Työstä hyötyi 311 ihmistä.

Tansaniassa toteutettiin hanke yhteistyössä Viestintä ja kehitys -säätiön (VIKES) kanssa. Hankeen kautta Tansanian radioon tehtiin koronasta ohjelma, jossa kerrottiin, kuinka korona leviää ja kuinka taudilta voi välttyä. Ohjelman kuuli yli 25 miljoonaa tansanialaista. Ohjelmaa soittivat niin Tansanian kansallinen radiokanava kuin paikalliset kirkkojen omat kanavat. Hankkeessa köyhille ja vammaisille ihmisille jaettiin radioita, jotka toimivat aurinkopaneeleilla. Myös saippuaa ja käsidesiä jaettiin. Suoria edunsaajia oli 6500 ihmistä, epäsuoria 25 miljoonaa.

Tansaniassa tehtiin myös ACT Alliancen kanssa yhteistyönä hanke, jossa tuettiin tyttöjä, naisia ja varsinkin vammaisia ihmisiä ja tehtiin työtä heidän kohtaamansa väkivallan estämiseksi. Naiset ja tytöt saivat myös lakiapua. Uskonnolliset johtajat jakoivat tietoa ja tekivät vaikuttamistyötä väkivaltaa vastaan. Hankealueille järjestettiin kestäviä käsienpesualtaita ja sadevesisäiliötä ihmisten ja koulujen käyttöön, mikä paransi hygieniaa ja ehkäisi koronan leviämistä. Työstä hyötyi 10 991 ihmistä.

Kiinassa koronan ja siitä aiheutuneen yhteiskunnan sulun vuoksi moni hiviä tai aidsia sairastava ei päässyt hakemaan lääkkeitään säännöllisesti tai saamaan apua terveydellisiin ongelmiinsa. Yhteistyökumppaninsa kautta Lähetysseura avusti yli 800 ihmistä lähettämällä elintärkeitä lääkkeitä, antamalla psykososiaalista apua puhelimitse ja verkossa tapahtuvan 24/7 neuvontapalvelun kautta sekä järjestämällä terveystarkastuksia.

Suomen Pipliaseura

Suomen Pipliaseuran ja kansainvälisen pipliaseurojen verkoston kautta suomalaiset seurakunnat ja yksityislahjoittajat ovat auttaneet koronasta kärsiviä mm. Intiassa, Kiinassa ja Malawissa.

Tuhansille hädänalaisille naisille ja leskille jaettiin ruoka-apua Intiassa osana voimaannuttamisohjelmaa, kun korona vei työt ja ruoan pöydästä. Kiinassa tuettiin pastoreita, jotka menettivät tulonsa maaseutukirkkojen mentyä kiinni. Tuen turvin pastorit pystyivät vierailemaan seurakuntalaisten luona ja tuomaan lohtua kriisin keskellä.

Malawissa tehtiin osana lukutaito-ohjelmaa koronajulisteita vähemmistökielillä. Julisteiden avulla myös heikommin lukutaitoiset saivat oikeaa tietoa koronalta suojautumisesta. Jutun pääkuvassa näyte Pipliaseuran lukutaitohankkeen yhteydessä levitetyistä koronajulisteista Malawissa epidemian alkuvaiheessa 2020. Alkuun WHO:n mukaisessa ohjeistuksessa ei ollut maskeja, mutta ne lisättiin myöhemmin.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Kylväjä reagoi koronatilanteeseen vuonna 2020 ripeästi tarjoamalla suoraa taloudellista tukea kolmelle kumppanille sekä kohdentamalla hankevaroja hätäruoka-apuun Bangladeshissa.

Polkaisimme pystyyn keräyksen Ystävää tukien ja jaoimme sen tuoton näille kolmelle kumppanillemme. Keräys tuotti Kylväjän nykymuotoisten keräysten suurimman potin, noin 70 000 euroa.

Yhteistyökumppanimme Kreikassa, Bangladeshissa ja Israelissa kertoivat taloudellisista vaikeuksista, joihin he olivat joutuneet yllättävän koronapandemian vuoksi. Polkaisimme pystyyn keräyksen Ystävää tukien ja jaoimme sen tuoton näille kolmelle kumppanillemme.

”Koemme, että meidän tehtävämme on nyt auttaa heitä, joilla on kaikkein vaikeinta. Katselen kuvaa ystävistäni Kreikassa ja tunnen tuskaa siitä, miten ahtaalle pakolaisina elävät ovat joutuneet. Pulaa ruuasta on tavallistakin enemmän, kun viranomaisten taloudellinen tuki on keskeytynyt. Siksi olemme päättäneet lähettää ylimääräisen avustuksen kumppanillemme Kreikassa olevien turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.

Bangladeshissa päivätyöläiset saavat palkan työpäivän jälkeen. Nyt puodit ovat pandemian vuoksi kiinni ja pelloille ei voi matkustaa, joten toimeentuloa ei ole. Rahaa ei riitä ruokaan eikä sairaalamaksuihin. Köyhistä huolehtiva LAMB- sairaala ei saa tuloja ja vaarana on, että jo tehtyjen lomautusten lisäksi paikallisia työntekijöitä joudutaan irtisanomaan. Haluamme tarjota kriisiapua yhteistyökumppanillemme, jotta se voisi jatkaa erityisesti naisten, lasten ja vammaisten auttamista.

Messiaanisia juutalaisia varustava Caspari-keskus Jerusalemissa. Talous on kriittisessä tilassa, sillä yksi keskuksen merkittävistä taustayhteisöistä ei pysty suoriutumaan sovituista avustuksista. Haluamme auttaa kumppaniamme selviytymään eteenpäin.”

Lisäksi suuntasimme kehitysyhteistyöhankkeemme toimimaan koronan aiheuttaman nälänhädän helpottamiseksi maailman köyhimpiin maihin kuuluvassa Bangladeshissa. Suomen Ulkoministeriön rahoittamassa ja Kylväjän kumppanijärjestö Bangladesh Lutheran Mission – Finnishin toteuttamassa CEFAS Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla -hankkeessa jaettiin ruokaa (riisiä, öljyä, linssejä, perunaa ja saippuaa) noin 14 200 ihmiselle, joita myös koulutettiin suojautumaan koronavirustartunnalta.

Medialähetys Sanansaattajat

Sansan kumppanit Aasian maissa ovat tehneet kaikkensa voidakseen rohkaista koronatoivottomuuden keskellä eläviä ihmisiä kertoen, että toivoa on. Thaimaassa varsinkin etnisten kieliryhmien kohdalla some on räjähtänyt käsistä. Kävijämääriä lasketaan jo yli miljoonan eri kävijän vierailulla.

Sansan kumppanit eri maissa ovat tehneet paljon kaikenlaista. Lisäksi Sansa on myöntänyt ylimääräistä ns. koronatukea vuonna 2020 käyttämättä jääneistä, ulkomaantyöhön budjetoiduista varoista ohjattiin koronarajoituksista eniten kärsineille yhteistyökumppaneille muun muassa Intiassa, Indonesiassa, Mongoliassa ja Vietnamissa, jotta kumppanit selviäisivät pahimman yli.

Thaimaassa suositun Sydänystävä -radio-ohjelman sisältö on jo lähes vuoden ajan käsitellyt koronasta selviämistä, suojautumista ym. asioita lääketieteellisestä näkökulmasta sekä rohkaisua hengellisestä näkökulmasta. Sydänystävä-ohjelman tuottaa Sansan yhteistyökumppani FEBC-Thaimaa, ja ohjelma on Sansan tukema.

Japanissa toimittaja-juontaja Keiko on ohjelmissaan käsitellyt koronaa ja rohkaisut ihmisiä näkemään toivon. Keikon kirjelaatikko on Sansan tukema pitkäikäinen radio-ohjelma.

FEBC-Japani on myös aloittanut erillisen ohjelmasarjan juuri koronan vuoksi. Ohjelman tarkoitus on ennalta ehkäistä itsemurhia ja tuoda eristykseen toivoa.

Kambodžassa valtio edellyttää kaikilta radioasemilta valtion koronatiedotteiden radiointia. Perheradio Krusa FM on Sansan yhteistyöradioasema. Lisäksi monissa ohjelmissa on käsitelty laajasti, miten koronasta selvitään niin henkisesti, fyysisesti kuin hengellisestikin.

Myös Indonesiassa valtio edellyttää kaikilta radioasemilta valtion koronatiedotteiden radiointia. Näin tekee myös Sansan yhteistyökumppani FEBC-Indonesia ohjelmissaan.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Etiopiassa Jimma Bethel Synodille lähetettiin kerta-avustus käytettäväksi lasten ja nuorten terveyteen ja koulutukseen sekä koronapandemiasta kärsivien auttamiseen Etiopiassa vuoden 2020 aikana.

Soddon kristillisen sairaalan köyhimpien ja sairaimpien potilaiden hoitamiseen osoitetut avustukset. Suurin osa näistä potilaista on lapsia ja äitejä, esimerkiksi katulapsia tai potilaita, joilla ei olisi varaa edes matkustaa sairaalaan tai muutama kymmenen senttiä päivässä tienaavia kengänkiillottajia perheineen.

Kummilapsityön ohjelmaa uudistettiin: Kansanlähetys tekee kummilapsityötä Etiopiassa. Suomalaiset kummit auttavat Kansanlähetyksen kautta vähävaraisia lapsia Lounais-Etiopian neljässä kaupungissa. Avun piiriin on päässyt yhteensä 440 lasta Agarossa, Bongassa, Sokorussa ja Limun kaupungissa. Korona-ajan erityistarpeet huomioitiin uudistamalla kummilapsityön ohjelmaa, jotta kummilapset saisivat tarvitsemaansa tukea erityisesti tällaisena aikana.


Lisätietoja järjestöjen toiminnasta voi seurata kunkin omilta kotisivuilta: Lähetystyö ja kansainvälinen avustaminen – evl.fi

Kevään 2020 aikana Kirkkomme Lähetys julkaisia ”koronaterveisiä” -juttusarjan. Sen ensimmäinen osa on luettavissa täältä: Kansainvälinen kotielämä korona-aikoina? – Lehteri

Edit. 22.6. klo 19.22: Lisätty Kirkon Ulkomaanavun käytännön toimia alkaen kappaleesta, joka alkaa sanoilla " Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila" ja päättyen  kappaleeseen 500 aurinkoenergialla toimivasta radiosta.

Edit.2. 23.6. klo 13.08: Suomen Lähetysseuran osuuteen lisättiin esimerkit Kolumbiasta Kiinaan.
Jaa artikkeli: