”Tutkittavaa riittää”

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen nojaa seinään vihreässä mekossaan.

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen haluaa tuottaa oleellista tutkimustietoa oikeaan aikaan.

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiaisella on myös 10 vuoden kokemus luottamushenkilönä Jyväskylän seurakunnassa. Nyt hän toimii samassa roolissa Helsingissä Haagan seurakunnassa. 

Mitä tutkit juuri nyt?
Tarkastelemme pienituloisia lapsiperheitä, heidän toimeentuloaan ja sosiaaliturvaansa. Tutkimme esimerkiksi keitä he ovat, mitä sosiaalietuuksia he saavat, millaiset työnteon kannustimet ovat ja miten kahden kodin perheet tulevat toimeen taloudellisesti.

Ovatko jotkut tutkimustesi tulokset yllättäneet?
Perustulokokeiluun 2017–18 osallistuneille tehty kyselytutkimus osoitti, että perustuloa saaneet arvioivat hyvinvointinsa paremmaksi kuin verrokkiryhmä. Näin koettiin, vaikka monessa tapauksessa saatu tuki oli yhtä suuri kuin tavallinen työttömyysturva. Kuitenkin työttömyysturvaan sisältyvät velvoitteet jäivät pois, ja perustulo koettiin yksinkertaisemmaksi ja kannustavammaksi.

Mitä perustulo tarkoittaa ja mitä siitä ajattelet?
Perustulo on sosiaaliturvajärjestelmän malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Se korvaisi kokonaan tai osittain syyperustaisen sosiaaliturvan eli tietyillä perusteilla maksettavat tuet. Mielestäni nykyistä sosiaaliturvaa voisi parantaa yksinkertaistamalla. Perustulo olisi kallis toteuttaa.

Onko tutkitun tiedon ja poliittisen päätöksenteon välillä jännitettä?
Jännite nousee siitä, miten tutkittua tietoa käytetään. Poliittista päämäärää tukeva tutkimustieto hyödynnetään mielellään. Toisaalta sen kanssa ristiriidassa oleva tieto saatetaan sivuuttaa tai sitä väheksytään. Itse voin vaikuttaa siihen, että Kelassa tuotetaan oleellista tutkimustietoa oikeaan aikaan ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Mitä pitäisi erityisesti tutkia?
Sosiaaliturvassa riittää tutkittavaa. Esimerkiksi hallituksen nyt kaavailemilla leikkauksilla tavoitellaan säästöjä ja halutaan nostaa työllisyysastetta. Tutkimus voi kertoa, mitä seurauksia leikkauksilla on.

Onko köyhyys lisääntynyt Suomessa viime vuosina?
Köyhyyttä voi tarkastella esimerkiksi toimeentulotuen kautta. Koronavuosien jälkeen hyvä työllisyystilanne vähensi toimeentulon saajien määrää. Nyt työttömyyden ennustetaan kasvavan.

Mitä muutoksia nostaisit esiin tuoreesta hallitusohjelmasta?
Tiedossa on merkittäviä muutoksia, mikäli hallitusohjelma toteutuu esitetyn kaltaisena. Esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotus poistetaan. Toisaalta tulojen suojaosasta luovutaan, joten työssäkäyvien tuki pienenee. Näin on vaikkapa asumistuen ja työmarkkinatuen osalta.

Mikä on yksilön vastuu toimeentulosta?
Suomessa jokainen vastaa ensisijaisesti itse omasta ja lastensa toimeentulosta. Sosiaaliturva on vakuutus ja turvaverkko niissä tilanteissa, jolloin siihen ei kykene. Työttömän tukiverkko rakentuu ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta, työmarkkinatuesta, asumistuesta ja viime sijassa toimeentulotuesta.

Mitä hyvinvointivaltiollemme kuuluu, onko se vaarassa?
Se ei ole vaarassa niin kauan, kun se on meille tärkeä. Haasteet liittyvät muun muassa sosiaaliturvan kannustavuuteen, toimeentulon tasoon ja riittäviin palveluihin. Kansainvälisessä vertailussa pärjäämme hyvin, mutta kehittämisen varaa on.

Olet luottamushenkilö Haagan seurakunnassa. Millaisena näet seurakuntien roolin hyvinvointivaltiossa?
Seurakunnat tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa kristityn vastuuta muun muassa moninaisen vapaaehtoistyön kautta. Vaikkapa kirkkokahveilla näkee, kuinka seurakunta voi tuoda erilaiset ihmiset yhteen. Lisäksi diakonia voi tukea erityisen haavoittuvassa asemassa olevia.

Millainen side sinulla on Jyväskylään?
Jyväskylä on entinen kotikaupunkini. Äitini oli pitkään Jyväskylän seurakunnan pappi, ja itse olin seurakunnan luottamushenkilö 10 vuotta. Vierailen kaupungissa yhä usein.

Jaa artikkeli: