Rukousten sumu peittää iltataivaan

Ihminen istuu penkillä keltainen sadetakki päällään, syksyinen maisema.

Esirukousta voi pyytää niin seurakunnalta kuin ystävältä.

– Rukousten savu nousee useista kodeista yölevolle laskeutuessamme. Jos sen savun voisi nähdä, se olisi kuin sankka sumu, joka peittää iltataivaan. Niin paljon meillä on hiljaisia rukouksia, pastori Pekka Kyllönen kuvailee.

Hän toteaa, että esirukouksen – eli rukouksen toisen ihmisen, ihmisryhmän tai asian puolesta –välityksellä ihmiset voivat olla yhteydessä niin toisiinsa kuin Jumalaan, eikä se vaadi edes suuria ponnistuksia.

Eläkkeellä oleva Muhoksen entinen kappalainen on hyödyntänyt esirukousta laajasti diakoniatyössään niin virkavuosinaan kuin sen jälkeen.

– Esirukouksen edessä me usein epäilemme sen voimaa ja toisaalta itseämme: kukapa minun pyyntöjäni kuulee. Saatamme myös ajatella, että rukoukseen voi tarttua vasta, kun on todellinen hätä tai kun tuntuu, että mikään muu ei auta. On kuitenkin niin, että voimme pyytää esirukousta ja kääntyä Jumalan puoleen pienissäkin asioissa.

Esirukouspyyntöjä voi välittää Jyväskylän seurakunnalle. Keljonkankaan lähikirkkoalueen vastuupapin Esko Heleniuksen mukaan esirukousta voi ja kannattaa pyytää myös henkilökohtaisten aiheiden puolesta.

– Sen voi tehdä jättämällä lapulle kirjoittamansa rukouksen kirkon tai seurakuntakodin esirukouslaatikkoon tai kirjoittamalla rukousaiheen netissä. Esimerkiksi Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla pyynnön voi kertoa kohdassa ”Apua ja tukea”. Aiheiden puolesta rukoillaan jumalanpalveluksissa, Helenius
sanoo ja muistuttaa, että yksityiskohtaisemmat esirukouspyynnöt luetaan esimerkiksi jumalanpalveluksessa niin, että anonymiteetti säilyy.

Rukousta voi pyytää myös päivystävältä papilta tai joltain muulta papilta tai seurakunnan työntekijältä.

Joskus ajatuksia voi olla mielessä liian monta, jolloin ne menevät solmuun.

Esirukous toteutuu jumalanpalvelusten ohella monissa kristittyjen kohtaamisissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Jyväskylän seurakunnan alueilla toimii useita rukous- ja raamattupiirejä.

– Kaikki näistä eivät ilmoita kokoontumisistaan seurakunnan tapahtumatiedoissa, mutta tietoa oman alueen ryhmistä saa kysymällä alueen papilta, diakoniatyöntekijältä tai suntiolta.

Monille oman hädän tai toiveen sanoittaminen voi olla haastavaa, ja esirukouspyyntö saattaa jäädä sen takia kertomatta.

– Joskus ajatuksia voi olla mielessä liian monta, jolloin ne menevät solmuun. Tai ne voivat olla niin painavia ja suuria, ettei niitä osaa oikein sanoittaa. Silloin Matteuksen evankeliumista löytyvät Jeesuksen sanat lohduttavat: Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään, Helenius sanoo.

Ystävän puolesta tai hänen kanssaan voi lukea vaikkapa Isä meidän -rukouksen tai Herran siunauksen. Lisäksi Raamatun psalmeista löytyy monia lyhyitä, pelkistettyjä rukouksia. Esimerkkinä Psalmin 25 ajatus: muista minua.

Sosiaalinen media on osaltaan madaltanut kynnystä esirukouspyyntöihin. Monet pyytävät esirukousta esimerkiksi Facebook-kavereiltaan.

Esirukous kuuluu jokaiseen jumalanpalvelukseen seurakunnan yhteisenä rukouksena ja jumalanpalvelus itsessään voidaan nähdä myös rukouksen virtana. Johtava pappi Riku Bucht toteaa, että jumalanpalvelus on vuoropuhelua Jumalan ja ihmisen välillä.

– Jumalan puhetta kuuntelemme Raamatun sanassa ja yhdessä pureskelemme sitä esimerkiksi virsissä ja saarnan herättämissä ajatuksissa. Omat kuulumisemme Jumalalle taas kerromme esirukouksessa.

Rukous on vähin myötäelämisen muoto, mitä voimme tehdä.

Jumalanpalveluksissa rukoillaan säännöllisesti kirkon, lähetystyön ja sairastavien sekä muiden hädässä olevien puolesta.

– Ja jokaisen seurakuntalaisen puolesta rukoillaan nimeltä mainiten ainakin kaksi kertaa: kasteen jälkeen ja kuoleman koittaessa.

Buchtin mukaan seurakunnassa on jo ihmiskäsityksen puolesta tärkeää kuulla jokaista ihmistä ja ottaa hänen tilanteensa vakavasti.

– Rukous on vähin myötäelämisen muoto, mitä voimme tehdä. Monessa tilanteessa se on myös suurin, sillä kirkko ei väheksy rukouksen voimaa. Esirukous antaa äänen maan hiljaisille ja sille hiljaiselle hädälle, mitä keskellämme kaiken aikaa on. Samalla esirukous kutsuu seurakuntalaisia myötätuntoon ja elämään toinen toisensa tukena.

Jaa artikkeli: