Oma polku löytyy askel kerrallaan

Kun itsetuntemus kasvaa, elämänhallinta paranee. Kasvun maisema -hankkeen jokaiselle nuorelle etsitään yhdessä oma polku elämään.

Kun oppivelvollisuusikä täyttyy ja peruskoulutodistus puuttuu, on nuoren tie pystyssä. Jatko-opintopaikkaa toisen asteen opintoihin ei ilman todistusta saa, ei myöskään työpaikkaa.

Julia Rinne, 22, on tehnyt töitä Ysiplussalla, ja peruskoulussa kesken jääneet kurssit on suoritettu. Tie lukioon tai ammatillisiin opintoihin on nyt mahdollinen.

– Ilman tätä pajaa lojuisin kotona työttömänä tiukasti neljän seinän sisällä, hän toteaa.

Ysiluokan on selvittänyt nyt myös 17-vuotias Milla (nimi muutettu). Suunnitelmissa on aloittaa syksyllä opinnot Jyväskylän kristillisen opiston kasvatus- ja ohjausalan linjalla.

Tytöt hymyilevät ja katsovat kyselijää reilusti silmiin. Työskentely pajalla on vahvistanut itsetuntoa ja uskoa omiin vahvuuksiinsa sekä antanut käytännön valmiuksia elämänhallintaan. Takana on pitkä putki epäonnistumisen kokemuksia ja ahdistusta.

– Tänne on hieno tulla. Ei entisessä koulussa voinut puhua tunteistaan ja siitä ahdistuksesta, jota joka päivä koin, Milla kertoo.

– Ja jos on huono päivä, ei haittaa. Seuraavana päivänä menee jo paremmin, Julia täydentää.

Opinto-ohjaaja ehdotti Millalle Ysiplussaa, kun kävi selväksi että peruskoulun loppuun suorittaminen ei omassa koulussa tule onnistumaan. Julia päätyi pajalle etsivän nuorisotyön kautta.

Kasvun maisema -hankkeessa nuorille räätälöidään yksilöllinen opintopolku. Työskentely on toiminnallista ja kokonaisvaltaista kohtaamista.

Heikki Konolan (vas.) ja Tino Suomisen tulevaisuuden suunnitelmat ovat kirkastuneet Virtaa, Innostusta, Voimaa ja Osallisuutta (Vivo) korostavassa valmennuksessa.

– On aika ihanaa, että jos tänne tullessa ahdistaa, voi pillahtaa itkuun jo ulko-ovella, eikä siinä ole mitään outoa muitten mielestä, Milla naurahtaa.

Opiskelijat tuntevat olonsa turvalliseksi. Parasta on, ettei ketään kiusata.

– Tämä porukka on käynyt niin paljon läpi rankkoja juttuja elämässään, että toisen ahdistusta ja pahaa oloa ymmärretään, Milla toteaa.

 

Nuorten taidetyöpajalla toimivassa pajassa voi hyödyntää muitten pajojen toimintaa. Käsitöistä kiinnostunut Julia aikookin kesäkuussa osallistua pajan Tuunaten tuotteeksi -kierrätysprojektiin.

Nuorten opot tai kuraattorit ovat ohjanneet hakemaan Ysiplussalle. Haastattelujen jälkeen hankkeen ohjaajat ja erityisopettajat ovat katsoneet, ketkä pajaa eniten tarvitsevat ja siitä myös eniten hyötyisivät.

Nuoret saavat moniammatillista tukea, ja tarvittaessa selvitetään oppimisen ongelmia esimerkiksi neurologisilla tutkimuksilla ja psykologien avulla. Monella on havaittu erilaisia neurologisia ongelmia, joita ei kouluaikana ole tutkittu ja jotka osaltaan selittävät oppimisen vaikeuksia.

Parasta on, ettei ketään kiusata.

Hyvä ja turvallinen ilmapiiri helpottaa opintojen edistymistä. Ryhmäläiset tukevat toisiaan, oppivat sosiaalisia taitoja sekä elämänhallintaa yhdessä, kukin omien tarpeittensa mukaisesti.

Useimpien kohdalla on lähdettävä perusasioista, aamuheräämisistä, syömisestä, liikkumisesta ja nukkumisesta. Sosiaalisia tilanteita on mukava harjoitella pelaamalla, siinä vuorovaikutustaidot kasvavat ja kynnys jutella muitten kanssa madaltuu.

33 jyväskyläläisnuorta ei saa tänä keväänä peruskoulun päättötodistusta. Heistä kahdeksalla on mahdollisuus suorittaa puuttuvia opintoja Kasvun maisema -hankkeen Ysiplus-pajalla.

Gradialla toimivassa Vivo-valmennuksessa kohderyhmänä ovat sekä lukion että ammatillisen koulutuksen opiskelijat. Kahden lukuvuoden aikana Vivo-valmennuksen on läpikäynyt noin 200 toisen asteen opintojen kanssa kamppailevaa, keskeyttämisuhan alla olevaa nuorta.

Heti Vivon jälkeen heistä 85 prosenttia on palannut jatkamaan opintojaan. Vuoden seurannassa noin puolet opiskelee edelleen tai on valmistunut.
Virtaa, Innostusta, Voimaa ja Osallisuutta (Vivo) korostava valmennus on tarkoitettu nuorille, joilla on sosiaalisia pulmia ja psyykkisiä esteitä osallistua täysipainoisesti opiskeluun.

Päivärytmi ehti mennä pahasti sekaisin.

Valoisat nuoret miehet Heikki Konola 27, ja Tino Suominen, 22, kehuvat Vivon antamaa tukea ja rohkaisua. Nyt katse on suunnattu eteenpäin tulevaisuuteen, ei enää oman osaamattomuuden tunteisiin.

Kaksi kahdeksan viikon jaksoa pajavalmennuksessa on parantanut itsetuntemusta, itseluottamusta ja sosiaalisia taitoja. Nuoret puhuvat avoimesti ongelmistaan ja tuntemuksistaan turvallisessa ryhmässä ja saavat samoja asioita kohdanneilta tukea ja hyväksyntää. Samalla on opeteltu pitämään kiinni sovituista aikatauluista ja elämänrytmistä.

Heikki on taistellut jo pitkään opintojensa kanssa. Ammattikorkeakoulussa aloitetut tietojenkäsittelyopinnot keskeytyivät, kun hän ei pysynyt opintotavoitteissaan. Hän siirtyi autoalan opintoihin, mutta sekään ei sujunut muiden tahdissa. Masennus ja ahdistuneisuus sotkivat ajatukset.

– Päivärytmi ehti mennä pahasti sekaisin, hän myöntää.

Tino kertoo aina luulleensa itseänsä tyhmäksi. Vivo-valmennuksen kautta hän on päässyt tutkimuksiin, jotka näyttävät nyt siltä, että nuorella miehellä on tarkkaavaisuushäiriö, jota ei ole koskaan diagnosoitu.

– Tarkkaavaisuushäiriö selittää paljon. Ennen Vivoa luulin myös että en ole yhtään sosiaalinen. Nyt olen huomannut, että ihmiset on ihan – no, ihmisiä, ei niitä tarvitse pelätä, hän tuumaa.

Tinon urasuunnitelmat ovat muuttuneet. Kiinteistönhuoltoala vaihtuu kesällä joko lukioon tai nuorisonohjaajakoulutukseen. Kauempana siintää haave psykologin tai psykiatrin urasta.

Heikki aikoo tehdä autoalan opintonsa Gradialla loppuun ja jatkaa insinööriksi. Nyt hän on aloittanut sitä silmällä pitäen lukion fysiikan kurssin suorittamisen.

– Ihan huvikseen lukee fysiikkaa, Tino naureskelee veljellisesti.

Hintalappu hankkeessa nuorta kohden on vuositasolla pari–kolme tuhatta euroa.

Jos nuori putoaa koulu- tai työelämästä, kustannukset yhteiskunnalle ovat Sitran mukaan noin 18 000 euroa vuodessa. Summa sisältää tuet ja menetetyt verotulot. Lisäksi kustannuksia tulee lastensuojelusta, sosiaali- ja terveysmenoista sekä rikollisuudesta.

Tutkimusten mukaan syrjäytymisen hinta elämän aikana on henkilötasolla 1,4 miljoonaa euroa.

Kasvun maisema -hankkeen eri toteuttamismuotoihin on kahden vuoden aikana osallistunut noin 600 nuorta. Suurin osa hankkeen pitkäkestoisessa valmennuksessa olevista on valmistunut tai jatkanut opintojaan, päässyt töihin tai kuntoutukseen.

Hanke jatkuu vielä ensi lukuvuonna. Toimintojen vakinaistamisia on esitetty.

Kasvun maisema -hanke

  • Tavoitteena siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.
  • Viisi pajavalmennusta: Vivo-valmennus Gradialla, kaupungin ja Gradian yhteinen työelämävalmennus, Arjen taidot ja tuettu asuminen Jyväskylän kristillisellä opistolla, perusopetuksen Ysiplus Nuorten taidetyöpajalla, Topo – toiminnallinen perusopetuksen paja eri peruskouluilla.
  • Työllistää tällä hetkellä 17 henkilöä.
  • Kokonaisbudjetti noin 2,7 miljoonaa euroa. 75 prosenttia hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastosta.
  • Rahoittajat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Jyväskylän kristillinen opisto.
Jaa artikkeli: