Asunnoton ei ole ihmisroska

Hanna-Riikka Alasippolalle asunnottomuus on tullut tutuksi työn kautta Jyväskylän Katulähetyksessä. Tiimivastaavana hän on ollut vuosia mukana järjestämässä Asunnottomien yö -tapahtumaa.

Asunnottomien yön tämän vuoden teemana on Palvelujen saatavuus. Mitä se tarkoittaa?
Perustuslain mukaan palveluiden tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Usein tarvitaan konkreettista tukea, jolla asuminen voidaan turvata. Asunnottomuuden taustalta löytyy eri tekijöitä, joten tarvitaan myös erilaisia keinoja turvata asuminen.

Tapahtumapaikkana on uusi Tourujoen puisto, tarjoaako se uusia mahdollisuuksia toteutukseen?
Sijainti ja alueen puistomaisuus tarjoavat tapahtumalle erilaisen ympäristön kuin aiempina vuosina. Kiinnostuneiden on helppo tulla paikalle ja vaikuttaa asioihin.

Voiko kuka tahansa jäädä asunnottomaksi?
Asunnottomuus voi koskettaa ketä tahansa, se ei ole vain tietyn moniongelmaisen ryhmän haaste. Riskitekijöitä ovat muun muassa heikko taloudellinen tilanne, luottotietojen menetys, elämänhallinnan vaikeudet, erilaiset riippuvuudet ja mielenterveysongelmat sekä sosiaalisten resurssien vähäisyys. Myös elämäntilanteen muutokset kuten sairaus, ero, muutto toiselle paikkakunnalle tai työttömäksi jääminen lisäävät riskiä.

Miksi asunnottomat ovat pääosin miehiä?
Suomessa asunnottomista neljä viidesosaa on miehiä. Miesten asema on usein hyvin heikko, sillä asunnottomuus on monille vain yksi ongelma muiden joukossa. He jäävät helposti yksin ongelmineen. Miehillä avun hakemisen kynnyskin voi olla korkeampi kuin naisilla.

Onko Jyväskylässä paljon asunnottomia?
Selvitysten mukaan Jyväskylässä oli viime vuonna asunnottomia 131 ja Keski-Suomen alueella 163. Luku on suuntaa antava, koska piiloasunnottomuus ei näy tilastoissa. Erityisesti nuoret majailevat pakon edessä sukulaisten ja ystävien nurkissa.

Miten Katulähetys auttaa asunnottomia?
Meillä on tällä hetkellä Jyväskylässä 157 vuokra-asuntoa sekä ympärivuorokautisesti avoinna oleva ensisuoja ja selviämisasema. Tarjoamme asunnottomille tilapäisiä yöpymismahdollisuuksia, asuntoja sekä asumisen tuen palveluita.

Onko asunto ihmisoikeus/perusoikeus?
Kyllä! Suomen laissa on perus- ja ihmisoikeuksiin säädetty, että jokaisella on oikeus sopivaan asuntoon. Se on yksi ihmisarvoisen elämän kriteereistä.

Onko asunnottomuuden poistamiselle löydettävissä järkevää ratkaisua?
Ennaltaehkäisy on tärkeää. Palveluja pitää kehittää jatkuvasti asiakaslähtöisemmiksi ja hyödyntää kokemusasiantuntijuutta. Tarvitaan myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Millä mielellä olet seurannut ihmisroskakeskustelua?
On surullista kuulla asenteellista puhetta itse aiheutetusta ongelmasta tai siitä kuinka kunnolliset ihmiset joutuvat elättämään juoppoja ja narkkareita. Ymmärrän turvattomuuden ja pelon tunteet, jotka aiheutuvat epätietoisuudesta. Asenteellista halveksuntaa on vaikea ymmärtää ja hyväksyä.

Miksi asunnottomat ovat lähellä sydäntäsi?
Jokaisella on oikeus saada asunto ja rakentaa siitä koti ja turvapaikka. Minusta asunnoton tarvitsee arvostavan kohtaamisen kuten kuka tahansa. On hyvä muistaa, että jokainen voi joutua yllättäviin tilanteisiin ja tarvita apua.

Mitä itse odotat eniten tulevalta Asunnottomien yöltä?
Toivon, että tapahtuma herättää huomaamaan asunnottomuuden moninaisuuden ja mahdollisuudet vaikuttaa asiaan. Haluaisin kaikkien ymmärtävän, että jokainen ihminen on arvokas.

Miksi kannattaa osallistua tapahtumaan?
Osallistumalla voi vaikuttaa ja puolustaa jokaisen oikeutta omaan kotiin! Samalla tutustuu paikalla oleviin toimijoihin. Tiedossa on puheenvuoroja ja musiikkia. Tarjoamme myös hernesoppaa, makkaraa ja kahvia.

Asunnottomien yötä vietetään 17.10. klo 18–22 Jyväskylässä Tourujoen puistossa.

Jaa artikkeli: