Valkealaan valitaan kirkkoherra

Kolmen ehdokkaan kuvat rinnakkain.

Valkealan seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra 19. toukokuuta 2024. Ehdokkaina vaalissa ovat Petri Laitinen, Saara-Maria Jurva (kuvassa keskellä) ja Satu Leino.

MIKKELIN tuomiokapituli on asettanut Valkealan kirkkoherran virkaa hakeneet vaalisijoille. Ensimmäisellä vaalisijalla on Laitilan seurakunnan kirkkoherra, TT Petri Laitinen, toisella vaalisijalla on Kouvolan seurakunnan kappalainen, TT Saara-Maria Jurva ja kolmannella vaalisijalla on Kuusankosken seurakunnan seurakuntapastori Satu Leino. Ehdokkaiden vaalinäytteet ovat Valkealan kirkossa peräkkäisinä sunnuntaina 21.4., 28.4. ja 5.5.

Valkealan seurakunta järjestää lisäksi ehdokkaiden vaalipaneelin 7. toukokuuta klo 18 Valkealan kirkossa. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kirkkoherran vaalissa voi äänestää myös ennakkoon

VALKEALAN kirkkoherran valitsevat täysi-ikäiset seurakuntalaiset suoralla vaalilla. Vaalin ennakkoäänestys on maanantaista perjantaihin 13.–17. toukokuuta. Ennakkoon voi äänestää Valkealan seurakuntatoimistossa (Kalevantie 14) joka päivä 13.–17.5. klo 9–18.

Vaalipäivä on sunnuntaina 19. toukokuuta. Samana sunnuntaina nykyinen kirkkoherra Arto Helle pitää lähtösaarnansa Valkealan kirkossa klo 10 alkavassa jumalanpalveluksessa. Arto Helle jää eläkkeelle 1. elokuuta alkaen. Vaalipäivän 19.5. äänestys järjestetään Valkealan seurakuntakeskuksen alasalissa jumalanpalveluksen jälkeen klo 18 saakka.

Kolme kysymystä ehdokkaille

Risteys kysyi ehdokkailta:
1. Miten johtaisit Valkealan seurakuntaa?
2. Mitkä ovat seurakuntaelämän tulevaisuuden haasteet ja miten kirkkoherrana vastaisit niihin?
3. Mikä on hengellinen kotisi?

Petri Laitinen
Vaalinäyte 21.4.

1. Hyvässä hengessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa, seurakuntalaisia kuunnellen. Olen mahdollistaja ja valmentaja. Johdan seurakuntaa niin, että se on turvallinen yhteisö, jossa pidetään huolta kaikista. Seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen, mutta on myös hengellisen kasvun yhteisö. Työyhteisöä johdan valmentajan tavoin, joka mahdollistaa työntekijöiden onnistumisen.

2. Olennainen toimintaedellytysten haaste on jäsenmäärän väheneminen. Se johtuu syntyvien ikäluokkien pienenemisestä ja muuttoliikkeestä. Jäsenlähtöisyyttä vahvistamalla, vapaaehtoistoimintaa kehittämällä ja myös nuoriin ikäluokkiin resursseja suuntaamalla voidaan tulevaisuudessakin palvella ihmisiä laadukkaasti. Yhteyden ja yhteisöllisyyden kaipuuseen vastataan syventäen yhteistyötä kaupungin ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Tärkeää on myös seurakunnan hengellisen identiteetin säilyminen ja sille tilan antaminen.

3. Seurakunta. En ole koskaan kuulunut mihinkään herätysliikkeeseen. Arvostan kaikkia herätysliikkeitä ja toimintaa, jossa evankeliumi Jeesuksesta on esillä ja jossa lähimmäisen rakkaus toteutuu.

Saara-Maria Jurva
Vaalinäyte
28.4.

1. Kirkkoherrana olisin ensisijassa hengellinen johtaja ja yhteisönrakentaja. Pidän saarnaamisesta ja raamatunopettamisesta. Työyhteisön johtajana olisin rohkaiseva, keskusteleva ja yhteistyöhön kannustava, mutta myös yhteisiä pelisääntöjä linjaava ja tarvittaessa jämäkkä johtaja. Edistäisin yksinkertaista hallintoa, joka tukee ruohonjuuritason työtä.

2. 1) Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen. Edistäisin evankeliumin sanoittamista nykyihmisen kielelle ja uusien toimintatapojen kokeilua. 2) Taloudelliset haasteet. Seurakuntalaisia kuuntelemalla ja kohtaamalla sekä vapaaehtoisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistamalla voimme yhdessä löytää keinot vastata alueen hengellisiin tarpeisiin vähenevistä resursseista huolimatta.

3. Olen kotonani ja koen yhteyttä hyvin monenlaisten kristittyjen seurassa. Hengellistä kasvuympäristöäni luonnehtisin kansankirkollisuuteen sulautuneeksi maltilliseksi viidesläisyydeksi: keskiössä ovat armo, ihmisten samanarvoisuus ja ilo Kristuksesta, Raamatusta ja rukouksesta.

Satu Leino
Vaalinäyte
5.5.

1. Tilanteen mukaan johtaisin Valkealan seurakuntaa ohjaten ja suuntaa näyttäen. Johtaisin kuunnellen ja rinnalla kulkien. Johtaisin myös kannustaen ja tukien.

2. Ihmisten yhä oheneva suhde kristillisyyteen on haaste. Seurakuntien kiinteistömassat ovat toisenlainen haaste. Kirkkoherrana olisi tärkeätä olla sekä seurakunnan hengellisten että materiaalisten asioiden tasalla. Niukkenevat resurssit vaikuttavat kaikkeen seurakuntaelämään. Kirkkoherrana haluaisin olla kehittämässä seurakuntaa yhä yhteisöllisempään suuntaan. Rakentaisin omalta osaltani Valkealasta sellaista seurakuntaa, jossa työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä kantaisivat vastuuta ilosanoman esillä pitämisestä ja kestävästä seurakunnan kehittämisestä.

3. Lähtökohtani on tuiki tavallinen luterilainen koti. Olen saanut elämän varrella vaikutteita hengellisyyteeni mm. kotiseutuni herännäisyydestä ja läheiseni edustamasta vapaiden suuntien kristillisyydestä. Olen tavallinen luterilainen, joka pitää kynsin hampain kiinni anteeksiantamuksesta ja armosta.

Jaa artikkeli: