Yhteisymmärrysviikko 2022: pyrkimys rauhaan, suvaitsevaisuuteen ja keskinäiseen ymmärrykseen

Piirretyssä logossa toisiinsa kurottuvia erivärisiä käsiä ja teksti "YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko

Helmikuun ensimmäisellä viikolla vietetään Yhdistyneiden kansakuntien uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa – nyt jo kahdennettatoista kertaa. Mistä viikossa on kyse ja miten sitä vietetään koronarajoitusten keskellä?

Kutsu rajojen ylittämiseen

Uskontojenvälinen vuoropuhelu on kuulunut kristittyjen elämään kristinuskon alusta alkaen. Jeesus kohtasi ja auttoi ihmisiä yli uskonto- ja kulttuurirajojen (katso esimerkiksi Mark. 7:24–30, Matt. 8:5–13 ja Joh. 4:5–42). Hän nosti toisuskoisen teot esikuvallisiksi kertomuksessaan samarialaisesta, joka auttoi väkivaltaisen ryöstön uhria (Luuk. 10:25–37). Jeesus kutsui kuulijoitaan tunnistamaan samarialaisen teot, jotka tukivat yhteistä hyvää.

Raamatusta, kristillisistä kirjoituksista ja kristinuskon historiasta löytyy esimerkkejä jännitteistä erilaisten uskomusten välillä, mutta se ei poista evankeliumin ytimestä nousevaa kutsua lähimmäisenrakkauteen ja palveluun. Avoin ja yhteiseen hyvään tähtäävä vuoropuhelu toisten uskontojen ja vakaumusten kanssa on keskeinen osa kristillistä todistusta ja sen myötä kokonaisvaltaista missiota.

YK:n kutsu vuoropuheluun

Marraskuun 23. päivä vuonna 2010 YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, jossa tunnistettiin tarve uskontojen ja katsomusten väliseen keskinäiseen yhteisymmärrykseen, harmoniaan ja yhteistyöhön. Samalla tunnustettiin uskontojen, vakaumusten ja katsomusten piirissä vaikuttava pyrkimys rauhaan, suvaitsevaisuuteen ja keskinäiseen ymmärrykseen.

Vuoropuhelua tukemaan julistettiin helmikuun ensimmäinen viikko ”kaikkien uskontojen, uskojen ja vakaumusten väliseksi maailman uskontojenväliseksi harmoniaviikoksi” (World Interfaith Harmony Week between all religions, faiths and beliefs). Suomessa viikon nimi on vakiintunut YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikoksi, ja sen viettoa koordinoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry.

Päätöslauselmassa yhteistyön, hyvän tahdon ja lähimmäisenrakkauden mahdollisina motiiveina nähdään niin Jumalan rakkaus kuin rakkaus hyvyyteen. Keskeistä on, että jokainen saa toimia oman uskonnollisen perinteensä ja vakaumustensa mukaisesti. Viikon lähtökohtana on tuoda erilaiset yhteen, ei uskontojen ja katsomusten sulauttaminen toisiinsa.

Yhteisymmärrysviikko 2022 – etänä ja lähellä

Tänä vuonna yhteisymmärrysviikkoa vietetään otsikolla Harmoniassa ympäristön kanssa dialogisesti yhdessä. Kuten viime vuonna myös tänä vuonna monet yhteisymmärrysviikon tapahtumat joudutaan järjestämään verkossa kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tämä on toisaalta harmillista, mutta toisaalta tarjoaa mahdollisuuden osallistua mielenkiintoisiin tapahtumiin etäältäkin. Tapahtumiin osallistumisen ja niiden seuraamisen lisäksi viikko kannustaa paneutumaan verkosta löytyvään uskonto- ja katsomusdialogimateriaaliin. Viikon sisällöistä saa ajankohtaista tietoa Facebook-sivulla https://www.facebook.com/yhteisymmarrysviikko/.

Tänä vuonna esille nostetaan Dialogitaitajat-kampanjaa. Sen tarkoitus on auttaa varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja sekä kulttuurista ja katsomuksellista osaamista. Kampanjaa varten tuotettu aineistoa päivitetään jatkossa yhteisymmärrysviikon vuosittaisten teemojen mukaan.

Saavutukset motivoivat

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n hallituksen puheenjohtaja, VTT, YTL Marja Pentikäinen on johtanut yhteisymmärrysviikkoa valmistelevan ohjausryhmän työtä. Kulttuurien ja uskontojen moneus on tullut hänelle tutuksi työssä jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän iloitsee siitä, että yhteisymmärrysviikko kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun: ”Minusta on tärkeää hyväksyä ja muistuttaa, että jokaisella ihmisellä on katsomus, uskonnollinen tai ei-uskonnollinen tapa ymmärtää maailmaa. On arvokasta, että edistämme keskinäistä dialogia. Yhteisymmärrysviikko tarjoaa tähän hyvän hetken.” Rajoitukset ohjaavat Pentikäisenkin osallistumaan verkon välityksellä: ”Valitettavasti avajaiset ja tarinateatteri peruuntuivat. Nyt osallistun eri digitapahtumiin.”

Kuvassa Marja Pentikäinen

Jokaisella ihmisellä on katsomus, uskonnollinen tai ei-uskonnollinen tapa ymmärtää maailmaa, sanoo Marja Pentikäinen.

Tänä vuonna yhteisymmärrysviikkoa vietetään kahdettatoista kertaa. Marja Pentikäinen näkee, että vuosien aikana on menty eteenpäin: ”Vuosi vuodelta viikko näyttäytyy laajemmin ja voin todeta, että oikeaa tietoa on osattu jakaa monin tavoin. Ihmisten kesken on löytynyt yhteistä arvopohjaa mm. oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Tämä antaa minulle toivoa tehdä työtä innokkaammin. Yhä vahvemmin haluan työskennellä sen eteen, ettei katsomuksia käytettäisi ainakaan vihapuheen eikä ennakkoluulojen levittämiseen.”

Viikkoa suurempi juttu

Yhteisymmärrysviikko kutsuu ihmisiä ja yhteisöjä mukaan. Sen merkeissä on luontevaa järjestää tapahtumia, jotka tukevat vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä joka päivä – myös viikon jälkeen.

Jaa artikkeli: