Kommentar till Riktlinjer för religionsmöten

Biskopsmötet godkände i höstas dokumentet som i svensk översättning heter ”Riktlinjer för religionsmöten”. I den här artikeln kastar Tomas Ray ytterligare ljus över den islamiska traditionen med att tolka texter.