Varautuminenkin maksaa katujen talvikunnossapidossa

Liukkaat kadut ja auraamattomat väylät poikivat palautetta. Katupäällikkö Tuula Smolander sai vastattavakseen kysymyksiä, jonka tapaisia hän saa kaupunkilaisilta säännöllisesti.

Jyväskylän kaupungin katupäällikkö Tuula Smolander, mistä tulee eniten palautetta?
Suurin osa palautteesta koskee liukkauden torjuntaa ja kevyen liikenteen väylien hoitoa. Myös asuntokatujen aurauksesta tulee asukkailta kommentteja. Ihmisillä on vankkoja mielipiteitä organisaatiomme ammattitaidosta tai paremminkin sen puutteesta. Joskus palaute kuvastaa enemmänkin omaa pahaa oloa kuin varsinaista aihetta. Palautteita tulee satoja joka talvi.

Miksi lumityöt aloitetaan niin aikaisin aamulla?
Väylät pyritään saamaan auki ennen aamun työmatkaliikennettä. Valitettavasti illalla ja yöllä satanutta lunta päästään poistamaan vasta sen jälkeen, kun lumi on maassa.

Miksi lumityöt tehdään aina myöhässä, jos ollenkaan?
Talvihoito tehdään vahvistetun luokituksen mukaisessa järjestyksessä. Painoarvo on kadun verkollisella merkityksellä ja liikennemäärällä. Joukkoliikenteen ja pelastusajoneuvojen liikkumisen varmistaminen on tärkeää, ja vasta sen jälkeen siirrytään asuntokaduille. Auraukseen vaikuttaa myös sataneen lumen määrä. Pieni sade ei aiheuta toimenpiteitä.

Ovatko talvikunnossapitotyöt oikein ajoitettuja?
Mitä lyhyemmällä ajalla toimenpiteet varaudutaan suorittamaan, sitä enemmän kaupunki joutuu maksamaan. Varautuminenkin maksaa. Työt tehdään taloudellisesti järkevässä ajassa sateen päättymisen jälkeen.

Onko mitään tehtävissä, etteivät kadut olisi kuin kynnöspelto?
Kynnöspelto ei ole hyväksyttävää laatua. Urakoitsijat tekevät varmasti kaikkensa, ettei tilanne missään vaiheessa ole noin huono. Harva meistä kai kuitenkaan on ajanut kynnöspellolla.

Miksi viemärinkansien reunat ovat pahkuroilla?
Kyse on lämpötilaeroista.

Mihin tiekarhut ovat kadonneet kaupunkialueelta?
Karhu on kallis investointi, jonka käyttötunnit jäävät vuositasolla pieneksi. Kaupungin liikelaitoksella Altek Aluetekniikalla on kuitenkin pari, joten eivät karhut vielä täysin ole kadonneet kaupunkialueelta.

Miksi kevyen liikenteen väylillä kalustolla ajetaan niin kovaa, ihmiset saavat pelätä jäävänsä alle?
Kunnossapitokalusto saa ajaa kevyen liikenteen väylällä erityistä varovaisuutta noudattaen. Muistutamme kaikkia urakoitsijoitamme liikkujien huomioimisesta. Toivottavasti myös ulkona liikkuvat huomioivat nämä vaativaa ja tärkeää työtä tekevät ajoneuvot.

Miksi kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan koko leveydeltä?
Kaupunki vastaa väyliensä osalta myös vahingonkorvauksista liukastumistapauksissa. Vastuu koskee koko väylää, joten emme valitettavasti voi jättää osaa hiekoittamatta.

Miten talvikunnossapidon hoitovastuu on Jyväskylässä järjestetty?
Talvikunnossapidosta vastaavat kaupungin lisäksi kiinteistöt omakoti- ja paritaloja lukuun ottamatta. Suuremmat kiinteistöt vastaavat kohdallaan olevien jalkakäytävien hoidosta ja vastuu on muilta osin kaupungilla.

Miten sitä seurataan ja arvioidaan?
Kaupungin vastuulla olevien alueiden hoitoa valvoo palvelun järjestämisestä vastaava henkilöstö ja ulkopuolinen laadunvalvoja. Työ on tilattu urakoitsijalta laatukuvauksen mukaisesti ja lopputulosta arvioidaan suhteessa tilattuun laatuun.

Kuinka paljon rahaa kuluu talvikunnossapitoon?
Kaupunki käyttää talvihoitoon vuosittain reilut kolme miljoonaa euroa. Kuluva talvi ei ainakaan toistaiseksi ole mitenkään poikkeava.

Millainen olisi kunnossapidon kannalta ihanteellinen talvi?
Kunnossapidon kannalta ihanteellinen talvi olisi varmasti mieleen myös muille. Hyvissä ajoin syksyllä tuleva lumipeite ja vajaa kymmenen asteen pakkaskeli koko talvikauden. Erityisen haasteellisia ovat lämpötilan vaihtelut nollan asteen molemmin puolin, pitkät lumisadejaksot ja jäätävä tihku.

Jaa artikkeli: