Lapuan viides piispa valitaan neljän ehdokkaan joukosta

Lapuan hiippakunnan piispanvaaliehdokkaat

Jouko Ala-Prinkkilä, Jukka Jämsén, Terhi Kaira ja Matti Salomäki kohtaavat vaalikeskustelussa Jyväskylässä syyskuussa.

Lapuan hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelu on päättynyt. Uusi piispa valitaan neljän hakijan joukosta. Ehdolla ovat lääninrovasti Jouko Ala-Prinkkilä, lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija Jukka Jämsén, hiippakuntadekaani Terhi Kaira ja tuomiorovasti Matti Salomäki.

Piispa on hiippakunnan hengellinen johtaja, joka muun muassa tukee ja ohjaa seurakuntia ja papistoa näiden työssä sekä valvoo, että kirkon tehtävää hoidetaan tunnustuksen ja säännösten mukaisesti.

Jukka Jämsénin ja Matti Salomäen mukaan piispa toimii suunnannäyttäjänä ja rohkaisijana, joka luotsaa hiippakuntaa erilaisten muutosten keskellä. Terhi Kaira ja Jouko Ala-Prinkkilä näkevät piispan tärkeänä tehtävänä myös vuoropuhelun vahvistamisen eri tavalla ajattelevien ihmisten kesken.

Huoli kirkon tulevaisuudesta on yhteinen. Monien seurakuntien talous on tiukoilla, jäsenmäärä laskee ja uskonnollinen kenttä pirstaloituu.

– Kristinuskon voima on siellä, missä ihmiset ovat yhdessä toistensa kanssa. Näen haasteena ja ongelmana, että edes kirkon jäsenet eivät näe suurta tarvetta kokoontua yhteen, Jämsén toteaa.

– Uskon perusasiat ovat monelle yhä vieraampia, tilalle on tullut muuta henkisyyttä. Uskon, että keskittyminen kirkon ydinsanomaan kantaa hyvää hedelmää pitkällä tähtäimellä, sanoo puolestaan Salomäki.

– Ihmiset ovat tässä ajassa aika kovilla. On paljon yksinäisyyttä, huolta ilmastosta, lapsiperheköyhyyttä, koronan aiheuttamia ongelmia. Kirkko ja sen työntekijät kulkevat ihmisten rinnalla hyvin moninaisten kysymysten kanssa. Haluan pitää esillä kirkon sanomaa ja ihmisille tärkeitä asioita, Kaira sanoo.

Monet uskonkysymykset muun muassa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä ravistelevat kirkon yhtenäisyyttä.

– Erilaisissa kysymyksissä ajaudutaan kirkossakin helposti vastakkaisille rannoille. Monien asioiden eteenpäin vieminen edellyttää, että siltoja rakennetaan eri tavalla ajattelevien ihmisten välille, Ala-Prinkkilä korostaa.

Millaista kirkkoa ehdokkaat haluavat olla rakentamassa?

Jouko Ala-Prinkkilä viittaa Jeesuksen sanoihin ”Minun Isäni kodissa on monta huonetta”.

– Näen että Jeesuksen kuvaus taivaasta on myös kuva siitä, millainen ihannekirkko tai -seurakunta voisi olla. Se on yhtä aikaa paikka, jossa ollaan lähellä Jumalaa, mutta siellä on tilaa myös erilaisuudelle, Ala-Prinkkilä sanoo.

Jukka Jämsén toivoo kirkon löytävän takaisin elävän veden lähteelle.

– Kun Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan, hän puhkaisi samalla hengellisen veden lähteen. Kirkko on rakentanut putkia, jotta mahdollisimman moni saisi juoda lähteen vettä. Usein näyttää kuitenkin käyneen niin, että kirkko on rakastunut enemmän putkiin eli järjestelmiin, Jämsén kuvailee.

Terhi Kaira haluaa olla rakentamassa kutsuvaa, kuuntelevaa ja vastuullista kirkkoa.

– Kutsuva kirkko ei erottele tai sulje ketään ulkopuolelle. Kuunteleva kirkko keskustelee ja etsii yhteistä tietä. Vastuullisessa kirkossa usko vaikuttaa rakkautena, hän summaa.

Matti Salomäen tunnuslauseena on Rohkeasti juurille, rohkeasti tulevaisuuteen.

– Meillä on hyvät uskon peruspilarit, joilla voimme palata alkulähteille takaisin. Haluan välittää rohkaisun ja toivon sanomaa tähänkin aikaan Raamatun lupauksen mukaisesti: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”, Salomäki sanoo.

Piispanvaaliehdokkaat kohtaavat vaalikeskustelussa Jyväskylässä, Kuokkalan kirkossa 28. syyskuuta. Keskustelu välitetään suoratoistona Lapuan hiippakunnan sosiaalisessa mediassa. Ehdokkaisiin voi tutustua myös hiippakunnan Youtube-kanavalla, jossa julkaistaan syys-lokakuun aikana ehdokkaiden esittely- ja hartausvideot. Ehdokkaat vastaavat Youtube-kanavalla myös kirkkokansan kysymyksiin lokakuussa.

Lapuan hiippakunnan viides piispa valitaan marraskuussa.

Tiesitkö

  • Lapuan hiippakunnan Youtube-kanava: Ehdokkaiden esittelyvideot julkaistaan 6.9. ja hartausvideot 4.10.
  • Ehdokkaat vastaavat videolla kirkkokansan kysymyksiin 18.10. Vaalikeskustelu Jyväskylässä, Kuokkalan kirkossa 28.9. klo 18 ja Mustasaaren kirkossa 12.10. klo 18. Keskustelut välitetään suoratoistona hiippakunnan sosiaalisessa mediassa.
  • Kuokkalan kirkon keskusteluun voi tulla paikan päälle 50 henkilöä. Ilmoittautuminen lapuanhiippakunta.fi/kalenteri.
  • Piispanvaalia voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #Rohkeasti2021, #Piispanvaali2021 ja #LapuanHiippakunta.
  • Lapuan hiippakunnan piispanvaali 2.11. Mahdollinen toinen vaalikierros 23.11. kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.
  • Vaalissa on noin 950 äänioikeutettua, joista puolet on pappeja ja puolet maallikkovalitsijoita.

Lääninrovasti Jouko Ala-Prinkkilä

Lääninrovasti Jouko Ala-Prinkkilä

Vuonna 1961 syntynyt Ala-Prinkkilä on toiminut Kauhajoen seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2001. Hän on myös Kauhajoen rovastikunnan lääninrovasti. Aiemmin hän on työskennellyt seurakuntapappina Kauhajoen seurakunnassa ja Kristiinankaupungin suomalaisessa seurakunnassa. Hän on toiminut Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorina kahdella kolmivuotiskaudella. Koulutukseltaan Ala-Prinkkilä on teologian tohtori. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1990.
www.joukoala-prinkkila.fi

Lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija Jukka Jämsén

Lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija Jukka Jämsén

Vuonna 1963 syntynyt Jämsén työskentelee asiantuntijana Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa vastuualueenaan lähetys- ja kansainvälinen työ. Vuosina 2000–2013 hän toimi Suomen Lähetysseuran palveluksessa Lapuan hiippakunnan lähetyssihteerinä, kunnes vuoden 2014 alusta tehtävä muuttui tuomiokapitulin viraksi. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Alavuden seurakunnan seurakuntapastorina ja vuoden ajan lähetystyöntekijänä Taiwanissa. Koulutukseltaan Jämsén on teologian maisteri. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1992.
www.jukkajamsen.fi

Hiippakuntadekaani Terhi Kaira

Hiippakuntadekaani Terhi Kaira

Vuonna 1973 syntynyt Kaira työskentelee Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa hiippakuntadekaanina. Vuosina 2008–2020 hän toimi Kirkkohallituksen palveluksessa eri tehtävissä, muun muassa kansliapäällikön erityisavustajana ja projektipäällikkönä kirkon yhteisissä kehittämishankkeissa. Aiemmin hän on työskennellyt Seinäjoen seurakunnassa seurakuntapastorina. Kaira toimii oman virkansa ohella kirkolliskokouksen talousvaliokunnan valiokuntasihteerinä. Koulutukseltaan hän on teologian tohtori. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1998. www.terhikaira.fi

Tuomiorovasti Matti Salomäki

Tuomiorovasti Matti Salomäki

Vuonna 1968 syntynyt Salomäki on toiminut Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana eli tuomiorovastina vuodesta 2012. Vuosina 1994–2012 hän työskenteli pappina Pielaveden seurakunnassa, vuodesta 2003 kirkkoherrana. Salomäki on ollut pappisedustajana kirkolliskokouksessa vuodesta 2016. Koulutukseltaan hän on teologian maisteri. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1994.
www.mattisalomaki.fi

Esittelyjen lähde: Kirkon viestintä
Jaa artikkeli: