Sota-ajan vaietut näyt ja enteet

Satumaarit Myllyniemi otti vastaan ihmisten vuosikymmeniä vaietut sota-ajan muistot mystisistä näyistä, enteistä ja muista yliluonnollisiksi tulkituista kokemuksista. Näiden elämysten esille nostaminen avartaa kuvaa sodan inhimillisestä kokemusmaailmasta. Myllyniemen tutkimus liittää selittämättömän kokemuksensa yksin kantaneet ihmiset osaksi yhteistä kertomusta.