Viisikosta tulikin kolmikko

Yhdistyvien seurakuntien kirkkoja.

Joutsa ja Toivakka liittyvät Jyväskylän seurakuntaan ensi vuoden alussa. Petäjävesi ja Hankasalmi jäivät liitoksen ulkopuolelle.

Joutsan ja Toivakan seurakunnat liitetään Jyväskylän seurakuntaan vuoden 2025 alussa. Seurakuntaliitosvalmistelut saivat yllättävän käänteen, kun Kirkkohallitus päätti täysistunnossaan 5. kesäkuuta jättää Petäjäveden ja Hankasalmen seurakunnat liittämispäätöksen ulkopuolelle. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 2–11 vastoin alkuperäistä esitystä.

– Päätös oli yllättävä, vaikka tähänkin ratkaisuun olimme jollain tasolla varautuneet. Nyt keskitymme tekemään laajentuvasta Jyväskylän seurakunnasta parhaan mahdollisen myös toivakkalaisille, joutsalaisille ja luhankalaisille, Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Liisa Kuparinen kommentoi.

Laajenevan seurakunnan alueen muodostavat Jyväskylän kaupungin sekä Joutsan, Luhangan ja Toivakan kuntien alueet. Seurakunnan nimeksi tulee Jyväskylän seurakunta. Liitos tuo Jyväskylän seurakuntaan hieman yli 5 000 jäsentä lisää.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli teki keväällä aloitteen Joutsan, Petäjäveden, Toivakan ja Hankasalmen seurakuntien liittämisestä Jyväskylän seurakuntaan. Joutsan ja Toivakan kirkkovaltuustot puolsivat liitosta, mutta Hankasalmi ja Petäjävesi vetosivat voimakkaasti seurakuntien itsenäisyyden säilyttämisen puolesta.

Seurakuntajakokartta.
Jyväskylän seurakuntaan liittyy vuoden alussa myös Luhanka, joka kuuluu kappeliseurakuntana Joutsan seurakuntaan. (Karttakuva: Anni suuronen)

– Hankasalmen ja Petäjäveden luottamushenkilöillä oli vahva vastustus liitosta kohtaan. Kirkkohallitus vaikuttaa laittaneen sille paljon painoarvoa. Yhteisen seurakunnan rakentaminen sitä vastustavien kumppanien kanssa nähtiin haastavana. Tästä näkökulmasta Petäjäveden ja Hankasalmen pois jääminen on helpotuskin, Kuparinen arvioi.

– Toki tämä helpottaa laajenevaa Jyväskylän seurakuntaa myös talouden näkökulmasta, kun korkean veroprosentin seurakuntia on neljän sijasta kaksi.

Toivakan ja Joutsan seurakunnissa yhteistyöneuvotteluihin Jyväskylän seurakunnan kanssa käydään avoimin mielin.

– Ensimmäinen tavoite on, miten perustoiminnot saadaan säilytettyä siinä muodossa, kuin se suinkin on mahdollista seurakuntalaisten toiveet ja tarpeen huomioiden. Miten kaikki muotoutuu, jää nähtäväksi, Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Teuvo Jaakkola toteaa.

Joutsan kirkkovaltuustossa käytiin keväällä tiukka äänestys seurakuntaliitoksesta. Seurakunnassa kerättiin myös adressi itsenäisyyden puolesta. Jaakkola ei ole kuitenkaan huolissaan, että seurakunta olisi liitosasiassa jakautunut.

– Demokratiassa on mahdollista esittää mielipiteensä. Joutsan seurakunnan osalta itsenäisyys olisi ollut huono vaihtoehto, kun katsoo taloudellisia realiteetteja. Kyllä me isompaa apua enemmän tarvitaan.

Toivakan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arja Koriseva-Karmala uskoo liitoksen tuovan uusia tuulahduksia seurakunnan työhön.

– Toivon, että liitos tuo synergiaa kehittää toimintaa yhdessä niin Toivakassa kuin Jyväskylässä. Meillä on ainutlaatuinen kirkko ja hyvin toimivat tilat esimerkiksi musiikillisen yhteistyön toteuttamiseksi.

Toivakan seurakunnan vahvuutena Koriseva-Karmala pitää tiivistä ja aktiivista työyhteisöä.

– Tärkeimpänä toiveena on, että omat työntekijät jatkavat, ja toiminta ei missään nimessä pienene, vaan saisi uutta virtaa uuden seurakunnan myötä.

Jyväskylän, Joutsan ja Toivakan seurakuntien liitosta ryhtyy valmistelemaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämä järjestelytoimikunta, joka koostuu 15 seurakuntien luottamushenkilöstä. Sen puheenjohtajana toimii Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala. Järjestelytoimikunta hyväksyy muun muassa laajenevan seurakunnan ensi vuoden veroprosentin.

Laajentuvan Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto muodostetaan vuoden 2022 seurakuntavaalien tuloksen perusteella.

Liisa Kuparinen uskoo, että Toivakan ja Joutsan seurakuntien ääni
kuuluu päätöksenteossa paremmin nyt, kun liittyviä seurakuntia on vähemmän.

Jyväskylän seurakunta ei ole ollut aloitteellinen seurakuntaliitosten osalta, mutta on suhtautunut niihin myönteisesti. Lähtökohtana on ollut, että mahdolliset liitokset toteutetaan yhdellä kertaa eikä vaiheittain.

– Jyväskylän seurakunnan vahvana toiveena on, että uusia liitoksia ei meidän kanssamme tehdä lähivuosina, vaan saamme rauhassa keskittyä rakentamaan Toivakan ja Joutsan liitoksesta mahdollisimman toimivan, Kuparinen sanoo.

Hankasalmen ja Petäjäveden seurakunnissa Kirkkohallituksen päätös otettiin huojentuneina ja ilolla vastaan. Molemmissa seurakunnissa vastustettiin liittymistä Jyväskylän seurakuntaan.

– Demokratian voitto. Uskomme, että itsenäisinä pystymme palvelemaan seurakuntalaisia paremmin kuin liitoksen kautta, Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Markku Laitinen sanoo.

– Kirkkohallitus luotti seurakunnan kykyyn hoitaa asioita hyvin. Nyt voimme jatkaa puhtaalta pöydältä viemään seurakuntaa eteenpäin. Laitamme asioita kuntoon pikkuhiljaa. Haasteita riittää, mutta uskon, että pärjäämme, Laitinen toteaa.

Petäjäveden seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannele Oikarinen myöntää, etteivät talouden vaikeudet ole mihinkään hävinneet, mutta pakkoliitos ei olisi ollut hyvä ratkaisu ongelmiin.

– Sekä työntekijöissä että luottamushenkilöissä on ollut odotuksia muutoksen suhteen, ja päätös on saattanut herättää pettymystäkin. Nyt tarvitaan työrauhaa suunnitella tulevaisuutta. Hyvällä yhteistyöllä pystymme ratkomaan edessä olevia haasteita, Oikarinen sanoo.

Joutsan seurakunta

 • 3 438 jäsentä (31.12.2023)
 • Luhangan ja Leivonmäen kappeliseurakunnat kuuluvat Joutsan seurakuntaan.
 • Veroprosentti 2,00
 • Henkilöstömäärä on 11
 • Kiinteistöjä: Joutsan kirkko, Luhangan talvikirkko ja kesäkirkko, Leivonmäen kirkko, Joutsan srk-koti, Leivonmäen srk-talo, Pekkasten leirikeskus, Toivolan tila, Kolkkapohja

Toivakan seurakunta

 • 1 575 jäsentä
 • Veroprosentti 1,95
 • Henkilöstömäärä on 7
 • Kiinteistöjä: Toivakan kirkko, seurakuntakoti Majakka, nuorisotila Myrskäri

Jyväskylän seurakunta

 • 91 544 jäsentä
 • Veroprosentti 1,45
 • Henkilöstömäärä on 312
 • Kiinteistöjä: mm. 9 kirkkoa, 6 srk-keskusta, 4 kappelia, Vesalan leiri- ja toimintakeskus, Sarpatin leirikeskus
Jaa artikkeli: