”Lähetystyön seuranta on ammattimaistunut” – Markku Kotila eläkkeelle Lähetystyön toimikunnasta

Kirkon lähetystyön toimikunta ryhmäkuvassa
26.5.2023
Kirkon lähetystyön toimikunta päätti kevään kokouksensa juhlakahveilla. Eläkkeelle siirtyvä Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila oli mukana viimeistä kertaa.

Mihin tarvitaan kirkon lähetyksen peruslinjausta ja perussopimusta?

Kaksi nyrkkiä vastakkain yhteisen sopimuksen merkiksi
23.5.2023
Kirkon ja lähetyksen välisiä suhteita on protestanttisten kirkkojen piirissä mietitty ja järjestelty 1600-luvulta lähtien. Järjestelyt ovat jatkuneet 1900-luvulla ekumeenisen liikkeen antaessa oman lisänsä, kun samalla ymmärrettiin, että kirkko on olemukseltaan missionaarinen. Suomessa kirkon ja lähetyksen suhteita on erityisellä tavalla käsitelty 1900-luvun jälkimmäisellä puolella ja 2000-luvun alkupuolella. Suomen ev.-lut. kirkon lähetyksen peruslinjaus ja perussopimus kirkon ja lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa tekevien järjestöjen välillä on yksi osa tässä pitkässä jatkumossa.

Yhteinen todistus ja kumppanuus

Värikäs piirustus, puusta, jossa lintuja ja ympärillä erivärisiä kasvoja. Kuvassa teksti "Yhdessä tekeminen".
9.5.2023
Kirkon lähetyksen peruslinjauksessa Yhteinen todistus 2023 on kolme osiota, joiden otsikossa on sana kumppanuus. Osiot käsittelevät kumppanuutta ja yhteistyötä kotimaassa, kumppanuutta ja yhteistyötä kansainvälisessä työssä sekä yhtä kumppanuuksiin ja yhteistyöhön liittyvää erityiskysymystä, eli pappisvirkaa koskevia käsityksiä. Tekstin kokonaisuudesta noin neljännes on omistettu suoraan kysymyksille kumppanuudesta ja yhteistyöstä.