Uusi avioliittolaki haastaa kirkon

Uusi avioliittolaki mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken ja haastaa samalla kirkon opetusta avioliitosta.

Uusi avioliittolaki astuu voimaan 1. maaliskuuta. Monien näkyvien kirkollisten vaikuttajien avaukset aiheen tiimoilta ovat herättäneet hämmennystä.

Piispa Seppo Häkkinen kutsui hiippakuntansa papiston rovastikunnittain keskustelemaan aiheesta. Kouvolan ja Kotkan rovastikuntien papiston kokouksessa oli paikalla 55 pappia.

Piispainkokous antoi asiasta elokuussa 2016 yksimielisen selonteon, jonka mukaan avioliitto on luomisessa asetettu miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Käsitys avioliitosta ei ole muuttunut. Häkkinen korostaa sitä, että avioliittolain mukaan kirkolla on edelleen autonomia päättää itse keitä vihitään. Piispainkokouksen kanta on selvä. Samaa sukupuolta olevia pareja ei vihitä kirkossa. – Haluan antaa selkeän viestin papistolleni, näin pappien on helppo toimia annettujen ohjeiden mukaan. Arvostan sitä, että Mikkelin hiippakunnassa ei ole haluttu provosoitua ja toimia vastoin annettuja ohjeita, Häkkinen toteaa.

Toivon, että pystymme kaikki toimimaan samassa kirkossa.

Joissakin hiippakunnissa on pappeja, jotka ovat ilmoittaneet vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja. Häkkisen mukaan tämä ei ole oikea tapa muuttaa asioita. – Kirkolliskokous on se kanava, jonka kautta vaikutetaan, jos kirkkolainsäädäntöä halutaan tältä osin muuttaa. Virkavelvollisuuden rikkominen ei sitä ole. Tässä on kyse ihan normaaleista työelämän pelisäännöistä, Häkkinen korostaa.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vihitään reilut 11 000 paria vuosittain. Parisuhteensa rekisteröi kolmisensataa paria. On väläytelty mahdollisuutta ottaa vihkioikeus kokonaan pois kirkolta. Häkkinen ei ajatukselle lämpene. – Niin kauan kuin kirkko saa itse päättää, keitä se vihkii, en kannata vihkioikeuden poistamista. Sitten tietysti, jos valtio alkaa sanella, keitä pitää vihkiä, asia tulee arvioida uudestaan, Häkkinen toteaa.

Kotkan ja Kouvolan rovastikunnan pappien keskuudessa on avioliittolain muutoksesta ja samaa sukupuolta olevien vihkimisestä useaa näkökantaa. Kukaan ei kuitenkaan anna ymmärtää lähtevänsä sooloilemaan yhteisiä pelisääntöjä vastaan.

Kuulutukset on mies- tai naisparin kuitenkin mahdollista saada seurakunnasta. – Jos avioliiton esteiden tutkintaa haluaa samaa sukupuolta oleva pariskunta, palvelemme heitä kuten muitakin, johtava toimistosihteeri Sirpa Sirén Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteristä vakuuttaa.

Seurakunnan toiminnassa samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Tällöin sovelletaan piispainkokouksen aiemmin antamaa ohjetta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja puolesta.

Yhteisymmärrystä tullaan tuskin koskaan Häkkisen mukaan saavuttamaan, mitä homoparien vihkimiseen tai edes siunaamiseen tulee. Hän peräänkuuluttaa kunnioittavaa keskustelua eri mieltä olevien kesken. – Toivon, että jatkossakin pystymme kaikki toimimaan samassa kirkossa. Papeilla on oikeus seurata käytävää keskustelua ja osallistua siihen, mutta velvollisuus noudattaa kirkon virallista opetusta avioliitosta, Seppo Häkkinen tähdentää.

Jaa artikkeli: