Säästöjä ekoteoilla

Kouvolan seurakuntayhtymä on onnistunut säästämään energiakustannuksissa. Nyt tavoitteena on veden säästö. Pieni puro riittää.

Viime vuoden joulukuussa FM Anne Matilainen arvioi Mikkelin hiippakunnan valtuuttamana Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristötyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Raportista selviää, että ympäristöasioissa on tehty hyvää työtä. Erityistä kiitosta saa pitkäjänteinen työ energian säästämiseksi: Vuosina 2013-2016 lämmityseurojen määrä oli laskenut -13,8 % ja sähköeurojen -15,5 %. Kokonaispudotus vuotuisissa euromäärissä oli 125.000 €. Säästöjä tuli muun muassa lämmitysjärjestelmien uusimisesta ja led-lamppuihin siirtymisestä.

Vaikka energiakustannuksissa on saavutettu säästöä, veden kulutuksesta aiheutuneet kustannukset ovat seurakuntayhtymässä kasvaneet. Kuluvana kautena yhtymän ympäristötyön eräs tärkeä tavoite onkin veden säästö.

Kouvolan kaupungin ympäristökasvattaja Marjo Pakkanen on kehittänyt kaupungin käyttöön pieni puro –sloganin. Kyltit ovat tuttuja kaupungin vesipisteiden luota. Pieni puro riittää –kyltit otetaan käyttöön myös Kouvolan seurakuntien vesipisteiden luona.  Ensimmäisenä kylttien asentamista odotetaan seurakuntien kerhopisteissä.  Kylttien toivotaan saavan aikaan paitsi veden säästöä myös vedenkäytön merkityksen ymmärtämistä. Moni ei tule ajatelleeksi, että veden puhdistamiseen, lämmittämiseen ja kuljettamiseen vaaditaan paljon energiaa ja kemikaaleja.

Kouvolan seurakuntayhtymällä on ollut ympäristödiplomi vuodesta 2014 lähtien. Diplomi myönnetään neljäksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen tarkastetaan miten ympäristötyölle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet sekä laaditaan uudet tavoitteet tuleville vuosille.

Asiantuntijana yhtymän ympäristötyössä on toiminut DI, maisemasuunnittelun hortonomi Eija Leskinen.

Seurakuntayhtymä on hakenut jatkoa ympäristödiplomille vuosille 2018-2021. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli puoltaa diplomin myöntämistä. Päätöksen asiasta tekee kirkkohallitus.

Jaa artikkeli: