Palveleva puhelin etsii vapaaehtoisia

Heidi Kääriäinen kädessään puhelin.

– Palvelevan puhelimen päivystäjänä voit kuunnella ja auttaa. Peruskurssilla pohditaan keskustelunaiheita ja harjoitellaan, vinkkaa Kouvolan Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja, perheneuvoja Heidi Kääriäinen.

Palveleva puhelin (PP) Kouvolassa etsii uusia vapaaehtoisia tekemään päivystystyötä. Päivystäjien peruskurssi alkaa 15.9. Siellä opitaan päivystystyöhön tarvittavia taitoja, joita täydennetään työnohjauksen ja jatkokoulutusten myötä.
– Peruskurssilla pohdimme tavallisimpia keskustelunaiheita, haastavia teemoja ja harjoittelemme. Kurssi toteutuu arki-iltaisin ja yhtenä puolipäiväkoulutuksena viikonloppuna, kertoo PP:n toiminnanohjaaja, perheneuvoja Heidi Kääriäinen.

Tärkeintä on halu asettua lähimmäiseksi

PÄIVYSTÄJÄLLE tärkeintä on halu asettua lähimmäiseksi, kuunnellen auttaa ja pyrkiä ymmärtämään toista ja hänen kokemustaan. Mitään erityistä ammattitaustaa ei edellytetä. Päivystäjän oman elämäntilanteen tulee olla riittävän tasapainossa, jotta jaksaa kuunnella soittajaa ja pystyy silloin laittamaan omat asiat sivuun. Päivystäjä sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen kaikesta kuulemastaan. Puhelinkeskustelut käydään anonyymisti. Kolmen tunnin kestoisia päivystysvuoroja vapaaehtoisella on joka toinen kuukausi.

Työnohjaus kuuluu päivystäjän tehtäviin, ja siihen osallistutaan säännöllisesti. Ryhmässä on mahdollisuus purkaa tuntoja ja kehittyä päivystäjänä yhdessä muiden kanssa. Lisäksi päivystäjät kokoontuvat pari kertaa vuodessa virkistymään ja jatkokoulutukseen.
– Vapaaehtoinen itse määrittelee, kuinka kauan haluaa toimia päivystäjänä. Jos päivystystyö kiinnostaa, ota yhteyttä. Varaamme ajan haastatteluun ja pohdimme yhdessä polkuasi Palvelevan puhelimen päivystäjäksi, Heidi Kääriäinen sanoo.

Tavanomaiset ihmissuhdetaidot riittävät

KOKEMUKSENI päivystystyöstä on hyvin myönteinen. Keskusteluissa purkautuvat kaikki arjen ongelmat, kriisit ja muut asiat. On etuoikeutettua, että saan olla mukana kuuntelemassa toisen kokemuksia asioista, jotka ovat voineet askarruttaa itseäkin, yksi kokenut päivystäjä pohtii.

– Puhelujen aiheet ja tunnelmat voivat olla kovin erilaisia. PP on avartanut käsitystäni suomalaisesta yhteiskunnasta, toinen päivystäjä kertoo. – Vapaaehtoisuus on rikastuttanut elämääni. Olen saanut myös omaan elämään uutta perspektiiviä, etten niin herkästi kompastu johonkin olemattoman pieneen asiaan.

Kokeneet päivystäjät nimeävät päivystäjän tärkeimmäksi ominaisuudeksi kuuntelemisen taidon.
– Kyky kuunnella ja keskittyä sekä kyky empatiaan ovat tarpeelliset. Kuitenkin tavanomaiset ihmissuhdetaidot riittävät, he kannustavat mukaan päivystäjien rinkiin.

Ota yhteyttä kurssista:
Heidi Kääriäinen 040 7140 557
heidi.kaariainen@evl.fi

Palveleva puhelin 0400 22 11 80, joka päivä 18-24.
kirkonkeskusteluapua.fi 

Jaa artikkeli: