Hyvällä mallilla

Neljä diakoniatyöntekijää seisoo kadun varrelle pystytetyn telttakojun edessä esitteiden ja makeiskorin kanssa. Yhdellä henkilöllä on kädessään iso vihreä tekokäsi, jossa lukee kirkon diakonia.

Seurakuntaelämä Kouvolassa on vireää, ja työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät hyvää työtä.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen teki loppuvuodesta kahdeksan työmatkaa Kouvolaan. Oli aika tarkastaa Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat, Jaalan kappeliseurakunta, seurakuntien tukitoiminnot sekä päättää tarkastus juhlalliseen piispanmessuun. Apunaan piispalla oli seurakuntatoiminnan kunkin alueen asiantuntijoita.

Viimeksi seurakunnat tarkastettiin 2014. Piispantarkastukset ovat hieman pelottavasta nimestään huolimatta yhteisten asioiden tarkastelua, jossa painopiste on tulevaisuudessa. Lähtökohtana on seurakunnan elämän ja toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

Piispan havaintojen mukaan seurakuntaelämä on Kouvolassa monin tavoin aktiivista ja vireää. Työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat tekevät hyvää työtä. Johtopäätöksenä todetaan, että seurakunnat ovat alueeltaan, jäsenistöltään sekä toiminnaltaan erilaisia ja tämä on vahvuus, jota kannattaa arvostaa ja jonka varaan rakentaa myös tulevaisuudessa.

Iso havainto oli myös seurakuntien työn luontevan sijan näkyminen paikkakunnan asukkaiden elämässä. Kehittämiskohteeksi piispa nimesi aktiivisen luottamukseen perustuvan yhteistyön edelleen syventämisen erityisesti kaupungin, mutta myös muiden aleen toimijoiden kanssa. Ihmisten ja ikäluokkien, joiden kohtaamiseen seurakuntien siteet ovat ohuimmat, tulisi ohjata nykyistä enemmän voimavaroja. Tarkastuksen erityiskohteista keskeisimmäksi nousi jo monessa suhteessa seurakunnissa hyvällä mallilla oleva vapaaehtoistoiminta.

Seurakuntaelämän yhteisessä tarkastelussa pysähdyttiin jäsenkehityksen merkitykseen seurakuntien tulevaisuuden kannalta. Jäsenmäärä on valtakunnan tasoon nähden rohkaiseva. Seitsemän kymmenestä Kouvolan kunnan asukkaasta kuuluu seurakuntiimme.

Huolta aiheutti kastettujen vähenevä osuus syntyneistä sekä ylipäätään syntyvien ikäluokkien pieneneminen kaupungissamme valtakunnalliseen tasoon nähden koholla olevan kuolleisuuden ja muuttoliikkeen rinnalla. Lääkkeenä piispa määräsi toimenpiteitä jäsenlähtöisyyden vahvistamiseen.

Yhteenvetona piispa näkee Kouvolan seurakunnissa paljon mahdollisuuksia ja kehittämispotentiaalia. Jäsenmäärän lasku ja sen vaikutus toimintaedellytyksiin ja sitä kautta talouteen ovat suuria tulevaisuuden haasteita. Muutoksenkohtaamiskyvyn parantamiseksi on herännyt tarve arvioida myös mikä on tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisin seurakuntarakenne. Tätä pohtiessa on tärkeä saavuttaa vahva yksimielisyys ja luottamus tuleviin ratkaisuihin. Seurakuntalaisten suuri sitoutuminen ja aktiivinen vapaaehtoistoiminta lisäävät mahdollisuuksia seurakunnan tehtävän tasapuoliseen ja laadukkaaseen toteutumiseen Kouvolassamme myös tulevaisuudessa.

Jaa artikkeli: