Ehdokkaat esittelyssä

Valkealaan valitaan uusi kirkkoherra helmikuussa 2019. Kirkkoherran vaalissa äänestävät Valkealan seurakunnan jäsenet.

Risteys kysyi ehdokkailta:
1. Miten johtaisit Valkealan seurakuntaa?
2. Mihin Valkealan seurakunnan toiminnassa tulisi keskittyä?
3. Mikä on hengellinen kotisi?

Marjo Kujala
Kirkkoherra, Pyhtään seurakunta
1. vaalisija, vaalinäyte 13.1.2019

  1. Haluan toimia kirkkoherrana niin, että erilaiset hengelliset painotukset voivat elää rinnakkain. Kannustan ja rohkaisen seurakuntalaisia löytämään oman paikkansa toimia ja vaikuttaa seurakunnan elämään. Haluan tukea työntekijöitä kehittämään omaa osaamistaan ja työyhteisössä pitää voida puhua vaikeistakin asioista avoimesti ja myötätuntoisesti. Arvostan hyvää hallintotapaa ja yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa.
  2. Sitoudun toimintasuunnitelmassa kirjattuihin strategian mukaisiin toiminnan tavoitteisiin. Vapaaehtoistyön lisääminen sekä avoin ja rohkea toiminnan arviointi voi avata aivan uudenlaisia toimintatapoja. Seurakunnan sosiaalisen median näkyvyyttä voisi tulla lisää, tämän voisi toteuttaa esim. some-tehtäviä kierrättämällä.
  3. Nuoruus Kouvolan seurakunnassa, opiskelu ja elämänkokemus ovat muovanneet minulle vahvan seurakuntaidentiteetin. Kirkko on hengellinen kotini. Siellä on läsnä menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Menneisyydessä edesmenneet rukoilevat sukupolvet, nykyisyydessä Jumalan Sana, armo ja anteeksianto ehtoollispöydässä ja kastemalja, joka viestittää minulle tehtävästä mikä minullakin on: kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rukoilla myös tulevien sukupolvien puolesta.

Arto Helle
Seurakuntapastori, Keski-Lahden seurakunta
2. vaalisija, vaalinäyte 20.1.2019

  1. Uskon yhteistyöhön ja kannustamiseen. Muutoksiin tulee reagoida suunta, luottamus, elävä perinne, ilo sekä toivo säilyttäen. Kirkkoherrana tahdon olla kuin paimen, joka kulkee laumansa edellä valaisten tietä, sen keskellä rinnalla kulkien ja jäljessä huolehtien, ettei kukaan jää joukosta.
  2. Kirkon tehtävä on rakentaa siltoja ihmisen ja Jumalan kohtaamiselle. Monipuoliset messut tavoittavat eri elämäntilanteissa olevia, mutta on myös kohdattava ihmisiä heidän arjessaan. On tärkeää tukea osallisuutta, huomioida lapset, nuoret ja ikäihmiset, antaa tilaa monimuotoiselle hengellisyydelle, panostaa viestintään sekä rakentaa yhteyksiä valkealalaisiin yhteisöihin.
  3. Lappalanjärvi on sielunmaisemaani. Kodin perintönä olen saanut körttihenkisen, avaran uskon. Seurakuntanuorissa koin lämmintä yhteisöllisyyttä. Opiskeluaikoina syvennyin Lutherin uskon ja rakkauden teologian maailmaan. Nämä ovat kasvattaneet minusta Sanan palvelijan, yhteiseen etsimiseen ja rukoukseen luottavan papin ja perheenisän.

Pauli Heinola
Kappalainen, Kuusankosken seurakunta
3. vaalisija, vaalinäyte 27.1.2019

  1. Johtaisin Valkealan seurakuntaa kuunnellen, keskustellen ja myös suuntaa näyttäen pitäytyen Jumalan sanaan. Johtamisessa haluan kuunnella työntekijöitä ja seurakuntalaisia sekä rohkaista heitä työssään seurakunnan rakentumiseksi. Tahdon olla johtamassa ja ohjaamassa ihmisiä Hyvän paimenen laumaan ja ruokkia heitä elämän leivällä.
  2. Valkealan seurakunnan toiminnassa tulisi keskittyä seurakunnan perustehtävään eli evankeliumin esillä pitämiseen sanoin ja teoin, jotta seurakunta voisi olla reilusti välittävä ja rohkeasti hengellinen. Enemmän tulee panostaa toimintaan kuin seiniin. Myös yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhteen hiileen puhaltaminen ja ulospäinsuuntautuminen ovat mielestäni keskeisiä asioita.
  3. Lapsuudenkodissani Nuijamaalla pidettiin pyhäkoulua, lähetyspiiriä ja seuroja. Hengellinen kotini on lähinnä viidesläisyydessä, olen ollut Kylväjän lähettinä kaksi vuotta Etiopiassa. Minulla on ollut yhteyksiä kaikkiin herätysliikkeisiin ja useaan järjestöön. Näen herätysliikkeet rikkautena, olen osallistunut usean herätysliikkeen kesäjuhliin.
Jaa artikkeli: