Aktiivisesti seurakuntaelämää kehittämään

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, ja tarjolla on vaikuttamisen paikkoja monella tasolla. Nykyiset luottamushenkilöt kannustavat ryhtymään ehdokkaaksi.

Elina Lehtomäki:
Vastuun kantamisen kautta

”Kun perehtyy asioihin, niitä oppii ymmärtämään ja niistä voi olla jotakin mieltä. Vastaan tulee kaikenlaisia asioita, joita avoimesti lähestymällä pystyy tekemään päätöksiä, niin miellyttäviä kuin joskus raskaita.

Minä lähestyn luottamustehtävääni vastuun kantamisen kautta. Perehtyminen, selvää ottaminen, keskusteleminen ja riittävän ajan käyttäminen kunkin asian käsittelyyn on vastuullista toimintaa. Antautuminen avoimelle yhteisyölle on avain onnistuneisiin päätöksiin.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa vallitsee mielestäni tällainen vastuullinen toimintakulttuuri. Päätösten kautta pääsee oikeasti vaikuttamaan seurakunnan asioihin. Työntekijät, hallinto ja seurakuntalaiset toimivat tiiviisti yhdessä.

Olen tyytyväinen ensimmäiseen kauteeni seurakuntayhtymän kirkkovaltuustossa sekä työhöni Anjalankosken seurakuntaneuvostossa. Olen oppinut paljon uutta, työ sairaalasielunhoidon vastuuryhmässä on ollut erityisen antoisaa.

Omaa aikaansa antaville luottamushenkilöille on kova tarve. Tarvitsemme kaiken ikäisiä, nuorelle polvelle on paikkansa kokeneempien rinnalla. Hakeutuminen uuteen on aina mahdollisuus, kannattaa kokeilla.”

Maarit Kenttälä:
Mielekästä vapaaehtoistyötä

”Minun kiinnostukseni seurakuntaelämään on kanavoitunut toimimisena ensin johtoryhmissä, ja nyt lapsityön ja sairaalasielunhoidon vastuuryhmissä. Seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon olen ponnistanut kahdesti varavaltuutetun paikalta, toimin myös Kouvolan seurakuntaneuvostossa.

Olen kokenut tärkeäksi saada tietää, mitä seurakunnassa tapahtuu. Nyt saan enemmän irti, tunnen asioita ja niiden taustoja sekä voin vaikuttaa niiden toteuttamiseen. Saan ääneni kuuluville keskustelevassa, erilaiset näkemykset ja ihmiset hyväksyvässä ilmapiirissä.

Työhön kuuluu myös paljon hiljaista ja näkymätöntä toimintaa. Saan jonkin verran yhteydenottoja seurakuntalaisilta ja seurakunnan työntekijöiltä, joiden kanssa selvittelemme mitä erilaisimpia aiheita.

Työ seurakunnan eri toimielimissä on minusta mielekäs vapaaehtoistyön tapa olla kiinnostunut kirkosta, johon kuuluu. Eteen tulevat asiat ovat käytännön läheisiä, ja paljon muuta kuin taloutta.

Oman listan kokoaminen syksyn seurakuntavaaleihin esimerkiksi nuorten parista olisi oiva keino lähestyä asiaa. Itse olen hyvin iloinen ja tyytyväinen tekemästäni valinnasta, olen saanut lisää tietoa ja ymmärrystä elämääni ja työuraanikin ajatellen.”

Pauli Similä:
Uuden alussa kohti tulevaa

”Tuoreena iittiläisenä on ollut tosi mielenkiintoista tutustua uusiin ihmisiin ja toimintamalleihin. Koillismaan kasvattina seurakuntaelämä ja kirkon perimmäinen sanoma on aina koskettanut minua. Niinpä lähteminen mukaan luottamustoimiin oli useita kutsuja kuultuani helppo päätös.

Aktiiviseksi seurakuntalaiseksi voi ryhtyä pienin askelin ja hivuttautua pikku hiljaa kohti vastuullisempia tehtäviä. Kirkkovaltuustoon ei kannata pyrkiä vain katselemaan menoa, vaan olla heti valmis tekemään töitä ja pureksimaan vastaan tulevia asioita, joita riittää.

Minua on jonkin verran yllättänyt se koukeroisuus, byrokratia ja hitaus, mikä leimaa asioiden käsittelyä. Tunnen, että olemme kuitenkin matkan alussa ja uuden äärellä kohti joustavampia toimintatapoja, joilla otamme tulevaisuuden vastaan.

Tätä työtä tekemään tarvitsemme vastuuntuntoisia seurakuntalaisia, jotka ovat valmiita perehtymään ja päättämään yhteisistä asioistamme. Äänestäjät olettavat, että hänen ehdokkaansa sitoutuu työhön ja antaa siihen täyden panoksensa. Innovatiiviset ja historian tunnustavat seurakuntalaiset, tervetuloa mukaan.”

Seurakuntavaalit 18.11.2018
Ennakkoäänestys 6.-10.11.
www.seurakuntavaalit.fi

Jaa artikkeli: