Lähetettynä muuttumaan

Missä määrin ekumenia ja missio ovat omien käsitysten jakamista, missä määrin itsekriittisen vieraanvaraista ja nöyrää kuuntelemista? Kirkkojen maailmanliitto julkaisi viime vuonna kirjan missiosta ja reseptiivisestä eli vastaanottavasta ekumeniasta. Reseptiivinen ekumenia ohjaa pohtimaan, mitä minun kristillinen perinteeni voisi oppia toisilta perinteiltä. Tämä asenne avaa missioon tärkeitä näkökulmia, kuten kirjan useiden kirjoittajien artikkelit osoittavat.

Kutsu solidaarisuuteen ja palveluun

Pandemiaan liittyen on kirjoitettu paljon asiakirjoja. Timo-Matti Haapiainen esittelee Kirkkojen maailmanneuvoston ja Paavillinen uskontojen välisen dialogin neuvoston julkaisun. Se on saanut pajon huomiota teologisen vahvuutensa takia. Ja siksi, että se niin vahvasti rohkaisee ylittämään rajoja.