Tuemme lasten koulutusta Senegalissa

Kolme kuvaa Senegalista. Kolme lasta auringonlaskua vasten, kuusi lasta koulutehtävien ääressä, yleiskuva koululuokasta, etualalla opettaja.

Senegalissa on tehty paljon työtä lasten oikeuksien hyväksi. Esimerkiksi yhä useampi lapsi käy koulua, mutta koulun loppuun saattaminen ei ole itsestään selvää.

– Arvioiden mukaan noin 60 prosenttia etenee peruskoulun viimeiselle luokalle ja lukutaito väestön keskuudessa on yhä melko alhainen, kertoo Hannele Tulkki-Williams.  

Hannele ja hänen miehensä Folkers työskentelevät Senegalissa luterilaisen kirkon palveluksessa. He ovat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan nimikkolähettejä sekä Suomen Lähetysseuran työntekijöitä. 

Koulun keskeytymiseen voivat vaikuttaa monet asiat: esimerkiksi toimeentulovaikeudet tai perheenjäsenen sairastuminen. Opetusta ei välttämättä saa omalla äidinkielellä, jolloin moni asia jää sisäistämättä. 

Senegalin väestöstä yli puolet on alle 20-vuotiaita. 

Maa on vahvistanut kansainvälisen lapsen oikeuksien sopimuksen. Senegalin luterilainen kirkko tukee lasten koulutusta ja tekee myös muuta työtä lasten oikeuksien toteutumisen hyväksi.  

Kirkon lastensuojeluseminaareissa koulutetaan perheitä ja lasten kanssa työskenteleviä, jotta vanhemmat ja aikuiset voisivat entistä paremmin reagoida esimerkiksi lasten kaltoinkohtelun, lapsityön, lapsiavioliittojen ja teiniraskauksien ehkäisyyn.  

Koulut suljettiin, etäopetusta ei ollut

Koronapandemia vaikutti perheiden arkeen myös Senegalissa.   Esimerkiksi syrjäseuduilla markkinapaikat sulkeutuivat ja eri maakuntien välinen mat-kustaminen kiellettiin, mikä vaikeutti tarvikkeiden saantia. 

– Koulut olivat suljettuina eikä etäopetusmahdollisuuksia ollut juuri tarjota peruskoululaisille. Nyt koulut ovat voineet avata jälleen ovensa ja loppuko-keet järjestettiin tavallista myöhempään ajankohtaan. 

Pandemian vuoksi Hannele ja Folkers työskentelivät myös osan ajasta Suomesta etänä, mutta ovat päässeet palaamaan Senegaliin.  

Rauhallinen ja demokraattinen maa

Hannele kertoo, että Senegal tunnetaan rauhallisena ja demokraattisena yhteiskuntana, jolla on pitkät diplomatian ja dialogin juuret. Tämä näkyy esimerkiksi eri uskontojen sopuisana rinnakkaiselona.  

Tärkeä osa Hannelen ja Folkersin työtä on vahvistaa paikallista kirkkoa, jotta se voisi toimia yhteiskunnassa nykyistä laajemmin sekä omavarai-semmin. Näin kirkko pystyy tavoittamaan ihmisiä ja yhteisöjä eri puolilla maata.  

– Suomen Lähetysseuran kummityö on tehnyt pitkäjänteisesti työtä lasten ja nuorten hyväksi ympäri maailmaa. Myös Senegalin tai Mauritanian kummityötä voi ryhtyä tukemaan ja olla kanssamme edistämässä lasten mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan, Hannele sanoo.  

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tukee Hannelen ja Folkersin työtä Senegalissa.  
Lue lisää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan verkkosivuilta
  ja Suomen Lähetysseuran sivuilta

Jaa artikkeli: