Rakas Raamattuni: Jeesus antoi mallin

Jalka pestään vedellä.

Lähimmäisen palveleminen eri tavoilla pitää mielen nöyränä ja valppaana sekä vähentää sellaisten käsitysten syntymistä, että joku toinen ei ansaitsisi apua.  

Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.  

Joh 13:14–15

Jeesuksen ajan kadut olivat pölyisiä ja ihmiset kulkivat paljain jaloin tai sandaaleissa. Likaisten jalkojen pesu oli orjien työtä. Siksi Jeesuksen palvelus herätti opetuslapsissakin ristiriitaisia tunteita.  

Olen pääosan työurastani toiminut esimiehenä. Tämän Raamatun kohdan oivaltaminen esimiestyössä on ollut minulle hyvin merkityksellistä. Organisaatiolla on yhteinen päämäärä ja yhteisellä tekemisellä päämäärän saavuttaminen on mahdollista. Alaisille annetaan tehtäviä ja vaatimuksia esimerkiksi työn laadukkuudesta.

Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä upeaa mahdollisuutta, että voin myös palvella alaisiani. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla kahvin keittämistä tai alaisen luo menemistä sen sijaan, että hän tulisi luokseni. Haastavimmillaan se on sitä, että luon alaiselleni parempia mahdollisuuksia tehdä omaa työtään järjestämällä resursseja ja poistamalla esteitä.  

Esimiehellä on upea mahdollisuus palvella alaisiaan. 

Perheen sisällä toisten aito palveleminen helpottaa suuresti perhe-elämäämme. Esimerkiksi kuljettaminen harrastuksiin, läksyjen tarkastaminen, ruoan laitto, lohduttaminen ja läsnäolo ovat myös toisen palvelemista. Omasta ajasta ja joskus omasta mukavuudesta luopuminen ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä asioita, jotta voin olla omalta osaltani vahvistamassa perheen sisäistä kiintymystä ja luottamusta toisiimme. Uskon ja toivon, että samaa lähimmäisen palvelemisen halua voin juurruttaa myös lapsiini.  Lähimmäisen palveleminen eri tavoilla pitää mielen nöyränä ja valppaana sekä vähentää sellaisten käsitysten syntymistä, että joku toinen ei ansaitsisi apua.   

Riku Rantakari 
Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan jäsen 
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

Jaa artikkeli: