Seurakunta viestii saavutettavasti

Näkövammainen Joona Syri käyttämässä puhelinta ruudunlukuohjelman avulla.

Myös näkövammainen voi käyttää nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia ruudunlukijan avulla.

Joona Syri on kokkolalainen pianonvirittäjä ja vyöhyketerapeutti. Hän on ollut näkövammainen syntymästään saakka. Näkökyky rajoittuu lähinnä hahmojen ja valojen aistimiseen.
Tietokone ja kännykkä kuuluvat myös näkövammaisen ihmisen elämään. Niiden käyttöä helpottavat ruudunlukuohjelmat sekä palvelujen saavutettavuus.
Ruudunlukuohjelma lukee ääneen nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa olevan sisällön.

Digitaalinen saavutettavuus on Joona Syrin mielestä oleellinen asia.
– Se voi esimerkiksi ratkaista, minkä yrityksen asiakkaana haluan tai ylipäänsä pystyn olla.
Saavutettavuus voi vähentää myös tarvetta henkilökohtaisen avustajan käyttöön.

”Viidakkorumpu pärisee näkövammaistenkin keskuudessa. Hyvästä ja saavutettavasta palvelusta vinkataan myös muille.”

Joona Syri

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien nettisivuja on Syrin mielestä helppo ja nopea käyttää.
– Sivuilla on loogiset tekstirakenteet. Näin käyttäjä voi liikkua vaivattomasti esimerkiksi otsikosta toiseen.
Nettisivujen kuvilla on myös tekstivastineet. Ruudunlukuohjelmat lukevat tekstivastineen käyttäjälle ääneen, jolloin sokeakin henkilö voi tietää, mitä kuvassa on.
Jos tekstivastine puuttuu, ruudunlukuohjelma lukee yleensä kuvan tiedoston nimen. Tämä on yleensä vain häiritsevää ruudunlukuohjelman käyttäjälle.
– Sivut tulevat elävämmiksi käyttäjälle, kun kuvat on kuvailtu ja tehty täten saavutettavaksi myös näkövammaiselle, kertoo Joona Syri.

Seurakuntien Facebook-sivut saavat myös Joona Syriltä kiitosta. Hän pitää tärkeänä, että kuvilla on myös sosiaalisen median kanavissa tekstivastine ja että oleellinen tieto on tekstinä julkaisussa eikä teksti ole ainoastaan kuvaan poltettuna.

”En mielelläni tykkää sosiaalisen median julkaisuista, joiden kuvista puuttuu tekstivastine.”

Joona Syri

– Vaikka teksti olisi miten hyvä, en voi tietää, mitä kokonaisuutta peukutan, ellei kuvan sisältö käy selville.
Vaikka saavutettavuusvaatimukset eivät koske yksityisten ihmisten Facebook-julkaisuja, jokainen voi silti lisätä omiin julkaisuihinsa tekstivastineen, etenkin jos omassa ystäväpiirissä on näkövammaisia.

Syri soisi kaikkien palvelujen olevan saavutettavia, mutta hänellä riittää myös ymmärrystä, jos näin ei ole.
– Näkevien ihmisten maailmassa kaikkia asiaan liittyviä nyansseja ei aina osata ottaa huomioon.
– Tekniikka on kehittynyt ja kehittyy edelleen huimaa vauhtia. Sen myötä myös saavutettavuus paranee koko ajan.
Syri pitää saavutettavuuden kannalta tärkeimpänä, että kaikki oleellinen tieto löytyy pelkän kuvan sijaan tekstinä. Myös tekstin mielekäs rakenne auttaa käyttäjää. Tässä oleellista on asiakokonaisuuden jaottelu otsikoiden ja väliotsikoiden alle.

Voit sujahtaa näkövammaisen maailmaan ja kokeilla käyttää tietokonetta ilman näköaistia. NVDA on ilmainen ruudunlukuohjelma näkövammaisille. Muista sulkea silmät testin ajaksi.

Kirkon sanoma on tarkoitettu kaikille

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien uudet nettisivut julkaistiin toukokuussa 2020. Sivustojen suunnittelussa on alusta saakka otettu huomioon digitaalisten palveluiden saavutettavuutta koskevan lain vaatimukset.
– Seurakuntien nettisivut pyrkivät olemaan niin saavutettavia kuin mahdollista. Sama koskee seurakuntien sosiaalisen median kanavia, kertoo Kokkolan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Lisen Forsgård.

”Haluamme taata kaikille käyttäjille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua seurakunnan ja kirkon toimintaan.”

Lisen Forsgård
viestintäpäällikkö

Digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää netissä olevia palveluja mahdollisimman
helposti. Saavutettavuusvaatimusten noudattamisella voidaan parantaa erityisesti sitä, että verkkopalvelua voi ylipäänsä käyttää erilaisilla laitteilla ja avustavilla teknologioilla.
Sisältö pitää esittää siten, että siihen pääsee käsiksi, vaikka näkö- tai kuuloaisti ei toimisi.

Jopa yli miljoonalla suomalaisella on erityisiä haasteita tai rajoitteita, jotka pitää ottaa huomioon verkkosivustojen toteutuksessa. Heihin kuuluvat ikäihmiset, kehitysvammaiset, keskittymisvaikeuksiset, aistivammaiset sekä luki- ja oppimisvaikeuksiset.
Lähes kaikki suomalaiset ovat esteellisiä jossain vaiheessa elämäänsä.

Kuvakaappaus Lohtajan seurakunnan pääsiäisnäytelmävideosta.
Videoiden tekstittäminen palvelee ensisijaisesti kuulovammaisia. Kuvakaappaus Lohtajan seurakunnan pääsiäisnäytelmästä Sivustakatsojan silmin pääsiäisenä, joka löytyy YouTubesta.

Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.
Kun saavutettavuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat käyttää itsenäisesti verkkopalveluja. Se lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Saavutettavuuden takaamiseksi kiinnitetään huomiota tekstien sisältöön ja rakenteeseen, kuvien tekstivastineisiin sekä videoiden tekstityksiin.
Selkeä ja yksinkertainen yleiskieli, lyhyet ja ytimekkäät lauseet sekä tekstin jäsentely ovat saavutettavan verkkokirjoittamisen kulmakiviä.
Kuvien tekstivastineen avulla kerrotaan kuvan sisältämä tieto niille henkilöille, jotka eivät näe itse kuvaa. Esimerkiksi näkövammaisten käyttämät ruudunlukuohjelmat lukevat tekstin ääneen.

Videoiden tekstitys ja kuvailutulkkaus ovat tärkeitä, jotta kuulo- ja näkövammaiset henkilöt voivat seurata videoita.
Tekstityksistä hyötyvät myös monet muut ihmiset, esimerkiksi kieltä opettelevat henkilöt. Hälyisässä tilassa ei voi kuulla videoiden ääniä. Toisaalta hiljaisessa tilassa videoiden ääntä ei saa kuunnella – ainakaan ilman kuulokkeita.
Videoita katsotaan ylipäänsä yhä enemmän ilman ääntä, joten tekstitys takaa sen, että viesti tavoittaa katsojan.

Jaa artikkeli: