Yhteisymmärrysviikon vietto laajenee seurakunnissa

YK:n vuotuista uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa vietetään helmikuun ensimmäisellä viikolla. Teemaviikkoa on vietetty vuodesta 2011 alkaen. Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja yhteistyötä eri uskonto- ja katsomusperinteiden välillä. Suomessa viikkoa koordinoi Fokus ry. Yhä useampi evankelis-luterilainen seurakunta eri puolilla on lähtenyt yhteisymmärrysviikon viettoon mukaan eri yhteistyökumppanien kanssa. Vuoden 2023 teemana oli ”Edistänkö rauhaa?” Voisiko teidän seurakuntanne olla mukana ensi vuonna? Lue alta vinkkejä eri puolilta Suomea!

Zoomin välityksellä yhteisymmärrystä rakentamassa

Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjesti yhdessä paikallisen Baha’i – yhteisön, ortodoksisen seurakunnan ja islamilaisen yhdyskunnan kanssa keskustelutilaisuuden Zoomin välityksellä. Tilaisuus oli lämminhenkinen, ja tavoitti parikymmentä ihmistä, kertoo kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács. 

Oulussa yhteisymmärrysviikkoa on vietetty aikaisemminkin. Tilaisuudesta saatiin hyvää palautetta ja toivottiin, että toiminta laajenisi tulevina vuosina. Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että opillisia eroja eri yhteisöjen välillä saa olla, eikä se estä yhteistyötä.  

Puhetta rauhasta ja keskustelua linssikeiton äärellä

Tampereella järjestettiin syksyllä uskontojen yhteinen rauhankävely, ja sen osallistujien kesken syntyi ajatus tapahtuman järjestämisestä yhteisymmärrysviikolla. Esiin nousi monen toive tutustua paremmin ja käydä uskontojen välistä dialogia arkisella tasolla. Yhteisymmärrysviikko tuntui luonnolliselta ajankohdalta jatkaa ja syventää rauhankävelyssä syntynyttä yhteyttä. Osa nyt mukana olleista tahoista on aiemminkin ollut mukana toteuttamassa yhteisymmärrysviikon tapahtumia, mutta mukana oli myös paljon uusia. Tampereen eteläinen seurakunta oli mukana ensimmäistä kertaa, kertoo diakoniatyöntekijä Antti Vanhala. 

Tampereen Vanhalla kirkolla 4.2.2023 järjestetty monikulttuurinen ja moniuskontoinen dialoginen iltapäivä kokosi yhteen noin 50 henkilöä. Tapahtumaan osallistui myös piispa Matti Repo.  Tapahtuman aluksi eri uskonnollisten tahojen edustajat lukivat rauhaan liittyviä kirjoituksia. Lukijoina oli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon, Baha’i – yhteisön, Islamin, Katolisen kirkon ja Suomen ev. lut. kirkon jäseniä. Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Tampereen hiippakunta, Tampereen Eteläinen seurakunta, Tampereen seurakuntayhtymän diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö, Marhaban-keskus, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, Katolisen kirkon Jeesuksen Pikkusisaret-sääntökunta ja Baha’i-yhteisö.

Kirjoitukset toimivat aiheeseen virittäjinä, jonka jälkeen siirryttiin Learning Cafe-työskentelyyn viiden eri teeman ympärille. Teemat käsittelivät perhettä, toivoa, sukupuolten oikeuksia, taidetta ja maailmaa.  Työskentelyn jälkeen nautittiin live-musiikista ja runoudesta sekä siirryttiin vapaaseen keskusteluun linssikeiton äärelle piispa Matti Revon ruokarukouksen saattelemana.

Antti Vanhalan mukaan tilaisuus onnistui mainiosti. Kaksikielinen toteutus suomeksi ja englanniksi aiheutti pientä hapuilua, mutta lopulta kaikki sujui hyvin.  

Välitön palaute tapahtuman aikana oli erittäin positiivinen ja jälkikäteenkin tuli kiitoksia hyvästä kokonaisuudesta. Osallistujat toivoivat tapahtumalle jatkoa. 

Antti Vanhala kertoo oppineensa, että eri tahot kannattaa pyytää mukaan suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin vastuu organisoinnista ja sisällöstä jakautuu tasaisesti, ja tapahtumasta tulee aidosti yhdessä rakennettu. 

Yhteinen iltapäivä lisäsi ymmärrystä eri tavoin uskovien kesken ja kynnys tutustua toisiin madaltui, ajattelee Antti Vanhala. Avoimuus ja positiivinen uteliaisuus kannattaa aina!  

Nooan tarina on katsomusten yhteistä kertomusperinnettä

Raision seurakunnassa toive yhteisymmärrysviikon tapahtumasta tuli alun perin päiväkodista, josta pyydettiin seurakuntaa pitämään eettistä tuokiota päiväkotiin. Ajankohtaa pohdittaessa se osui sattumalta juuri yhteisymmärrysviikolla. Idea aiheeseen löytyi Pieni on suurin -lehdestä. Raision seurakunta ei ole aiemmin ollut varhaiskasvatuksen osalta toteuttamassa yhteisymmärrysviikon ympärille rakennettua toimintaa.

Raision seurakunta järjesti katsomuskasvatustuokioita päiväkodeissa ja eskareissa. Tuokio perustui Nooan tarinaan, joka on yhteistä kertomusperinnettä kristityille, juutalaisille ja muslimeille. Kerroimme tarinan ja leikimme sen yhdessä lasten kanssa, kertoo Kati Hautaa Raision seurakunnasta: “Ennen Nooa tarinaa kerroimme ja keskustelimme siitä, että ihmiset uskovat eri Jumaliin ja että on olemassa eri uskontoja. Ja siitä, että olemme kaikki yhtä arvokkaita, vaikka uskommekin eri asioihin.”

Katsomuskasvatustuokiot onnistuivat hyvin. Lapset ja aikuiset ottivat seurakunnan väen hyvin vastaan ja olivat avoimia keskustelulle.  Lapsilta saimme palautetta, että kivaa oli ja he selvästi nauttivat hetkestä, kertovat Kati Hautaa ja Ida Karhu. Myös aikuiset vaikuttivat tyytyväisiltä. “Eräältä lastentarhanopettajalta saimme palautetta, että itse Nooa-kertomus oli joissain vanhemmissa herättänyt ennakkoluuloja, jonka vuoksi lasten ei ollut annettu osallistua. Nooa-kertomus oli selvästi mielletty tunnustukselliseksi teemaksi, vaikka se ei tässä kontekstissa sitä ollut. Vanhemmille oli myös kerrottu, että tuokio on tunnustukseton ja sopii kaikille”, avaa Kati Hautaa saatua kriittistä palautetta. 

Kati Hautaan mukaan lapset keskustelevat mielellään ennakkoluulottomasti siitä, mihin he uskovat. Heille uskontoon liittyvät asiat eivät ole pelottavia tai tabuja. Opimme myös, että mitä enemmän ja rohkeammin ihmiset puhuisivat uskostaan, sitä helpompaa ja vapautuneempaa näistä asioista olisi puhua, Kati Hautaa pohtii. Hänen mukaansa on vaikea sanoa, lisääntyikö ymmärrys tämän yhden kerran perusteella. Sitä varmemmin ymmärrys lisääntyy, mitä enemmän näistä asioista keskustellaan. Keskustelujen kautta ryhmän eri uskontokuntien edustajat oppivat toistensa uskosta ja yhteisymmärrys lisääntyy.

Lapsi testaa ukkosrumpua, jota käytettiin Nooan tarinassa. Kuva: Ida Karhu

Yhteisymmärrys rakentuu musiikin keinoin

Tikkurilan kirkossa Vantaalla järjestettiin yhteisymmärrysviikolla Eläinten karnevaali -draamakonsertit päiväkotiryhmille ja perheille. Dramatisoitu lastenkonsertti pohjautuu Camille Saint-Saensin sävellykseen ”Le Carnaval des Animaux”. Noin puolen tunnin mittaisen esityksen aikana sävellyksen eläimet heräävät lavalla henkiin tanssin, musiikin sekä tekstin kautta. Konserteissa esiintyivät Vilma Tihilä ja Hanna-Mari Zinovjev.

Kuvassa esiintyjiä päiväkotiryhmille ja perheille suunnatusta Eläinten karnevaali -draamakonsertista.
Eläinten karnevaalia esitettiin Vantaalla. Kuva: Otto Virtanen

Varhaiskasvatussihteeri Maaret Hirvensalo haki taustatietoa Dialogikasvatus-sivustolta. Konsertin yhteyteen rakennettiin Nooan arkki -taidenäyttely, jonka toteutus siirtyi käytännön syistä hieman myöhempään ajankohtaan. Lisäksi päiväkotiryhmille järjestetään pitkin vuotta Nooan arkki -teemaisia leikkihetkiä. Tikkurilan seurakunnassa on aiemmin järjestetty Kirkko tutuksi -vierailuja päiväkotiryhmille, ja päiväkodeille on jaettu ideoita yhteisymmärrysviikon viettämiseksi. 

Eläinten karnevaalit -konsertteihin osallistui Tikkurilan seurakunnan alueen päiväkotiryhmiä ja lapsiperheitä. Päiväkotien kanssa tehtiin yhteistyötä kutsumalla heitä mukaan ja kertomalla minkälaisesta konsertista on kysymys. Myös esiintyjien kanssa keskusteltiin siitä, minkälaiseen hetkeen he ovat tulossa. Lapset osallistuivat konsertteihin innostuneesti. “Minua on tämäkin kokemus rohkaissut kokeilemaan uudenlaisia asioita. Ajattelen, että yhdessä tekeminen ja kokeminen lisää luottamusta ja vähentää ennakkoluuloja. Yhdessä täällä olemme, tulemme tutuksi, olemme ihmisiä toisillemme. Vähitellen ymmärrys eri tavoin uskovien kanssa lisääntyy”, kertoo Maaret Hirvensalo.

Kuva: Maaret Hirvensalo

Yhteistyötä uskontojen verkoston ja kirjaston kanssa

Jyväskylässä on jo pitkään toiminut uskontojen yhteinen USVA-verkosto, jossa myös Jyväskylän seurakunta on mukana. Verkosto järjesti yhteistyössä Jyväskylän kaupunginkirjaston kanssa tapahtuman Rauhan dialogit – Uskontojen ja katsomusten keskellä kirjaston tiloissa osana yhteisymmärrysviikon viettoa. Apuna käytettiin valmista Rauhan dialogit -materiaalia. 

Rauhan dialogit -tapahtuma kokosi yhteen parikymmentä ihmistä. Sen lisäksi kirjasto kokosi koko viikon esillä ollen teemanäyttelyn eri uskonnoista ja vakaumuksista niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Lasten vinkkilista on luettavissa myös kirjaston sivuilta. Edistänkö rauhaa? | Keski-Finna.

Tapahtumaan osallistui eri uskontojen ja vakaumusten edustajia. Erityinen ilon aihe oli yhteistyö kirjaston kanssa, kertoo Jyväskylän seurakunnan lähetyksen ja kansainvälisen vastuun asiantuntija Ulla Klemettinen. “Meillä USVA-verkostossa on vahva halu olla aktiivinen ympäri vuoden ja järjestämme yhteisiä keskustelutilaisuuksia säännöllisin väliajoin. Rauha on pieni yhteinen nimittäjä, jonka äärellä olemme kaikki samaa mieltä, toivomme rauhaa. Tilaisuudessa käytiin mielenkiintoista ja paikoitellen syvällistäkin keskustelua rauhan edistämisestä ja näin koen, että olimme kaikki samaan suuntaan katsovia rauhakysymyksessä”, Ulla Klemettinen toteaa.

Jaa artikkeli: