Utmanande studiemiljö i Kenya

Studerande och studentarbetare vid Masinde Muliru universitet i västra Kenya.

En universitetsexamen firas stort i många familjer i Afrika och i Kenya i synnerhet. Att uppnå examen kräver ändå mycket disciplin från den studerande under hela utbildningscykeln.

Francis Odera är 62-årig förälder i Kenya som bland många välsignelser räknar in sin dotter Judith, som tack vare goda gymnasiebetyg kom in på det prestigefyllda Kenyatta-universitetet i huvudstaden Nairobi. Francis ber innerligt om Guds beskydd över Judith på grund av vad hon kommer att möta i campuslivet. Francis oro är befogad.

Universitetsstudierna bjuder på många utmaningar. Till de vanligaste hör tuffa akademiska scheman, icke förverkligade stipendielöften, höga terminsavgifter och hanteringen av privatekonomin. Livet för en campusstudent i Kenya är en tragikomedi, en blandning av kamp och nöje, hopp och förtvivlan. Många familjer har mött stor ångest när deras älskade barn hamnat in i hemska situationer eller till och med mist livet på campus, till exempel genom planerade skolbränder, som inte är helt ovanliga.

”Det finns vanligtvis en mängd olika beteendeval inom campus, allt från skenande ungdomsbrottslighet och omoralisk livsstil till ärbara och anspråkslösa livsstilar” säger professor Kwea, studentdekanus vid Maseno University.

Ekonomiska problem lockar brott

Professor Kwea berättar vidare att de som kommer in på fel spår, gör det på grund av ekonomisk press och grupptryck. Många studenter som inte klarar sig ekonomiskt, försöker undvika de eländiga levnadsförhållandena genom extra inkomster på oacceptabla vägar, vilket i sin tur leder till en skenande kriminalitet inom universitetet. Dekanus Kwea berättade hur förvånad han blev då han hittade en av sina studenter i fängelset när han besökte det för att dela ut välgörenhetsmat.

Koinangegatan i Nairobi är ett välkänt skymningsområde där nattflickor ställer upp för prostitution. Där upptäcktes för någon tid sedan att många av flickorna var studenter vid ett universitet i Nairobi. De var engagerade i den olagliga handeln i syfte att tillgodose sina ekonomiska behov.

År 2018 arrangerade studenter från ett kenyanskt universitet ett av de mest vågade bankrånen i Kenya. De kom undan med enorma summor i staden Thika. Detta är exempel på den djupa brottslighet som campusstudenter kan dras med i. Stöld har nästan blivit en acceptabel norm på campusområdena, vilket innebär att en stor andel studenterna antingen är tjuvar eller hör till de bestulna.

Nätverk stöder studenter

Universiteten i Kenya har gått in för ett antal åtgärder för att möta de vanligaste utmaningarna. Hit hör gemensamma pastorala program i de universitet där de största kyrkorna är representerade. Men olika campus har också sina egna sätt att hantera studentfrågorna.

Maseno och Jaramogi Oginga Odinga universitet har starka ”Christian Unions”, organ som tar emot kristna studerande oberoende av kyrklig bakgrund. De här universiteten har också utvecklat nätverk som bland annat driver studenthälsoprogram. Samtalstjänster har också anammats för att hjälpa studenterna. Små och medelstora företag har kopplats in för att hjälpa till med enkla lån som lättar upp de ekonomiska utmaningarna. Dylika åtgärder gör alla skillnad, men det finns fortfarande mycket att göra.

Studenthandledaren på Jaramogi Oginga Odinga universitet, som ansvarar för rekryteringen av intresseorganisationer som stöder studenternas välfärd, berättar att resursbristen i förhållande till det stora studentantalet är en stor utmaning. Han berömmer också den lutherska kyrkans universitetsprogram. Programmet går under namnet Lutheran Campus Ministry. Det här programmet kommer att fördjupa sitt arbete vid tre olika universitet i år.

– Vi ber om er förbön när studenterna genom detta arbete visas på vägen till Jesus genom evangeliet!


En längre och utförligare artikel ingår i senaste nummer av Salamu-Selamta 1/2023 (SLEF-Media)
SLEFs missionsarbetet sker i samarbete med dels Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK), dels bibelöversättningsorganisationen Bible Translation & Literacy (BTL)

Jaa artikkeli: