Usko antaa rohkeuden toimia yhteiseksi hyväksi kriisin keskellä

Maapallon yläpuolella teksti: koronaterveisiä maailmalta

Kirkon lähetystyön keskus julkaisee sisarkirkoilta poimimiaan juttuja koronaepidemiaan liittyen. Näissä kahdessa, eri yhteisöjen sivuilla julkaistuissa artikkeleissa rohkaistaan kristittyjä toimimaan viisaasti, ymmärtävästi ja ammentamaan voimaa toimia yhteiseksi hyväksi. Siten annamme vahvan yhteisen todistuksen.

Kristityn vastaus koronaepidemiaan

Andi Bachmann-Roth Sveitsin evankelisten kirkkojen verkostosta kirjoittaa korona-epidemian keskeltä aiheenaan ”Kristityn vastaus koronaepidemiaan”. Hän rohkaisee kristittyjä käyttämään järkeään, rukoilemaan ja luottamaan Jumalaan. Hän nostaa nykytilanteesta esiin kolme piirrettä, joihin tulisi kiinnittää huomioita.

Bachmann-Roth vetoaa kristittyihin, jotta he tukisivat kaikkia niitä ponnisteluja, joita tehdään epidemian hillitsemiseksi ja sen aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi. Tässä mielessä kristittyjen on oltava järkeviä eikä tehdä koronaan suhtautumisesta uskonkysymystä. Suojautuminen, rajoituksiin suostuminen ja seurakuntaelämän muokkaaminen tilannetta vastaavaksi eivät ole osoitusta uskon vähyydestä, vaan Jumalan luoman maailman periaatteisiin suostumisesta. Hän kehottaa kuuntelemaan Lutheria: ”Rukoilemme ikään kuin kaikki työ olisi hyödytöntä ja toimimme ikään kuin kaikki rukous olisi hyödytön.”

Toiseksi Bachmann-Roth kehottaa pitämään huolen siitä, ettei koronaepidemia pääse myrkyttämään yhteiselämäämme epäluulolla ja vierasvastaisuudella. Historia osoittaa, että tällainen vaara on olemassa. Suurempi vaara meidän yhteiselämällemme ei olekaan itse virus, vaan se, että alamme suhtautua epäluuloisesti toinen toisiimme. Kaikenlainen ihmisten ja ihmisryhmien leimaaminen ja kielteisen asenteen kylväminen heitä kohtaan ei kuulu kristityn elämään. Päinvastoin kristitty voi uskostaan Jumalaan ammentaa voimaa ja rauhaa rakentaa yhteistä elämää juuri kaikkein vaikeimpina aikoina.

Sveitsiläiset eivät ole tottuneet siihen, että valtiovalta antaa kirkkoja koskevia määräyksiä. Bachmann-Roth kehottaa kuitenkin suostumaan annettuihin ohjeisiin. Hän vetoaa Paavalin kehotukseen luottaa Jumalaan, joka voi käyttää valtiovaltaa ihmisten suojelemiseen. Hän päättää kirjoituksensa ajatukseen siitä, että lopulta kristittyjen hallitsija ”kruunun” kantaja ei ole virus (korona = kruunu) vaan Kristus.

Ranskankielisen artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa https://evangelique.ch/une-reponse-chretienne-au-coronavirus/

Rohkaisukirje

Pääsihteeri Collin I. Cowan (Council for World Mission) on kirjoittanut rohkaisukirjeen. Hän kuvaa vahvasti kaikkia niitä vaikeuksia, joiden keskellä nyt elämme, mutta kehottaa kristittyjä olemaan rohkeita ja toimimaan esimerkillisesti. Juuri nyt on oleellista se, mitä ymmärrämme kirkolla ja seurakunnalla. Kriisitilanteet tuovat usein mukanaan muitakin kielteisiä vaikutuksia: perheväkivaltaa, taloudellisia vaikeuksia, muukalaisvihamielisyyttä, valeuutisia ja vallan väärinkäyttöä. Nyt kaivataan heitä, jotka luovat ympärilleen uskoa ja luottamusta tulevaan. Kristittyinä meillä on Jumalan lupaukset tulevaisuudesta ja toivosta. Yhdessä me voimme selvitä.

Englanninkielisen kirjeen voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.cwmission.org/a-pastoral-letter-from-cwm-general-secretary-regarding-covid-19/

Toimittanut Vesa Häkkinen.

Jaa artikkeli: