Taas yksi työryhmä? Mihin tarvitaan kirkon lähetystyön toimikuntaa?

Minna Sorvala, kirkon lähetystyön toimikunnan jäsen, taustalla metsää.

Kirkollisen keskustelun yksi kestoteema ovat erilaiset työryhmät, neuvottelukunnat ja toimikunnat. Tarvitaanko niitä? Jos tarvitaan, niin miksi? Keitä niissä on? Yksi näistä vakiintuneista ryhmistä on kirkon lähetystyön toimikunta. Kaksi Kirkon lähetystyön toimikunnan jäsentä kertoo, mitä he ajattelevat toimikunnan työstä.

Minna Sorvala: Lähetystyön toimikuntaa tarvitaan yhteyden rakentamiseen ja vaalimiseen

Minna Sorvala on Kempeleen seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Hän edustaa kirkon lähetystyön toimikunnassa Oulun hiippakuntaa. Minna Sorvala on toimikunnassa mukana toista kolmivuotiskautta.

Minna Sorvala, mitä olet saanut itsellesi ja työsi vahvistukseksi tästä työstä?

Olen saanut laajemman kuvan kirkkomme tekemästä lähetystyöstä, toimijoista, yhteistyötahoista ja myös näkökulmia siihen, miten eri hiippakunnissa työtä tehdään. Verkostoituminen ja ajatusten vaihto niin kokouksessa kuin sen ulkopuolellakin toisten toimikunnan jäsenten kanssa on ollut antoisaa. Koen, että toimikunnassa saan olla näköalapaikalla ja myös ikään kuin jatkuvassa ajankohtaiskoulutuksessa lähetyksen asioiden äärellä.

Mihin tällaista toimikuntaa tarvitaan? Mitä hyötyä siitä on?

Mielestäni yksi tärkeä peruste toimikunnan olemassaololle on yhteyden rakentaminen ja vaaliminen. Etsimme yhteistä suuntaa ja yhteisiä ratkaisuja monimuotoiselle työlle, jota ovat toteuttamassa erilaisia painotuksia omaavat järjestöt.

Kannamme myös huolta siitä, että lähetyksen ääni kuuluu koko kirkon työssä.

Itselleni on tärkeää tuoda toimikunnassa esiin seurakuntien ja niissä työtään tekevien ääntä. Katson asioita usein käytännönläheisesti ja oman arkityöni kautta. Minusta on tärkeää, että lähetystyön toimikunta voi yhdessä Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa olla tukemassa sitä ruohonjuuritason työtä, jota jokaisessa seurakunnassa tehdään. Ilman sitä ei olisi olemassa kirkon lähetystä.

Kylväjän lähetysjohtaja Taneli Skyttä

Taneli Skyttä: Yhteistyön edistäminen ja yhteisen todistuksen antaminen on olennaisen tärkeää

Taneli Skyttä aloitti Kylväjän lähetysjohtajana kesällä 2019. Siitä lähtien hän on ollut mukana myös kirkon lähetystyön toimikunnassa.

Taneli Skyttä, mitä olet saanut itsellesi ja työsi vahvistukseksi tästä työstä?

Olen iloinen siitä, että sopimusjärjestöillä on läsnäolo ja puheoikeus kokouksissa. On ollut hyvä tutustua paremmin toisiin toimijoihin myös tällä foorumilla. Säännöllinen yhteen tuleminen on jo senkin vuoksi hyödyllinen asia. Lisäksi, koska olemme kirkon lähetysjärjestö, on tärkeää, että voimme olla tuomassa järjestöjen näkökulmia esiin, kun toimikunnan varsinaiset jäsenet tekevät prosessoivat asioita.

Nyt korona-aikana toimikunnassa on käsitelty mm. pandemian vaikutusta toimintaan ja talouteen, ja koen, että järjestöjen tilannetta kohtaan on oltu aidosti kiinnostuneita. Hyvä esimerkki toteutuneesta konkreettisesta aloitteesta on menetettyjen kolehtitulojen kompensaatio, mikä tehtiin erittäin rakentavassa hengessä.

Mihin tällaista toimikuntaa tarvitaan? Mitä hyötyä siitä on? Miten kehittäisit toimikunnan työtä?

Olemme samassa kirkossa, saman perussopimuksen piirissä (ks. Yhteinen todistus ja perussopimus) ja yhteisellä asialla, siksi yhteistyön edistäminen ja yhteisen todistuksen antaminen on olennaisen tärkeää. Ajattelen, että näiden syiden lisäksi toimikuntaa tarvitaan keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Toivon, että voimme jatkossakin kannustaa toinen toisiamme kesken olevan lähetystehtävän toteuttamisessa maailmassa, joka on monin tavoin rikki. Tarvitsemme paljon yhteistyötä ja luovuutta näinä haastavina aikoina ja ne rakentuvat parhaiten luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ajattelen, että kirkon lähetystyön toimikunnalla on merkittävä rooli luottamuksen rakentamisessa eri suuntiin.


Mikä Kirkon lähetystyön toimikunta?

Kirkon Lähetystyön toimikunta on yksi kolmesta piispainkokouksen alaisesta ja sen nimeämästä toimikunnasta. Kaksi muuta toimikuntaa ovat uskontojen kohtaamisen toimikunta ja ekumeenisten asiain toimikunta. Toimikunnat työskentelevät kirkon ulkoasiainosaston (KUO) yhteydessä, ja niiden sihteereinä toimivat KUO:n viranhaltijat. Toimikuntien tehtävänä on toimia neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Kirkkohallituksen yhteydessä toimii myös lukuisa määrä kirkkohallituksen nimeämiä neuvottelukuntia sekä erilaisia työryhmiä. Neuvottelukunnat toimivat toimikuntien tapaan neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Kirkon lähetystyön toimikunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä, jotka edustavat omaa hiippakuntaansa. Lisäksi kaikki kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu nimeävät toimikuntaan oman edustajansa. Puheenjohtajana toimii piispa Jari Jolkkonen. Toimikunnan sihteerin tehtävää hoitaa Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja, jota virkaa tällä hetkellä hoitaa Elina Hellqvist. Kokouksessa ovat paikalla myös muut KLK:n työntekijät sekä muistiot laativa sihteeri Sari Blom.

Toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti viisi kertaa vuodessa. Kuluneen vuoden aikana kokoukset ovat siirtyneet pitkälti verkkokokouksiksi, kuten moni muukin kokoontuminen.

Jaa artikkeli: