Suomen lähetysneuvosto Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission liitännäisjäseneksi

Kirkkojen maailmanneuvoston maailman lähetyksen ja evankelioimisen komission kokous Helsingissä 2019. Johtaja Risto Jukko kuvan keskellä.

Suomen lähetysneuvosto (SLN) on liittynyt Kirkkojen maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission (CWME) liitännäisjäseneksi. CWME:n suomalainen johtajan Risto Jukon mukaan tämä mm. mahdollistaa suomalaiselle lähetystyölle uudella tavalla osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteydenpidon maailmanlaajaan ja kansainväliseen lähetysliikkeeseen.

CWME:n tavoitteena on tukea kirkkoja ja lähetysjärjestöjä lähetystyössä, vahvistaa niiden keskinäistä yhteyttä sekä tarjota tilaa keskustelulle maailmanlähetyksen teologisista perusteista ja lähetystyön keinoista. Koko komissio kokoontuu kahden vuoden välein ja sen alaiset työryhmät vuosittain. Komissio järjestää konsultaatioita, seminaareja ja koulutusta sekä harjoittaa lähetysteologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa. CWME järjestää myös maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssin 7-8 vuoden välein.

Suomalainen lähetystyö osana maailmanlaajaa lähetysliikettä

CWME:n varsinaisina jäseninä on Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkkojen nimeämiä edustajia. Lisäksi edustettuina ovat roomalaiskatoliset, evankeliset ja helluntailaiset. Komission liitännäisjäseninä on eri maiden kirkkojen neuvostoja, lähetysneuvostoja ja isoja maailmanlähetyksen toimijoita. CWME:n johtajana on toiminut vuodesta 2018 alkaen suomalainen Risto Jukko.

Jukko näkee useita merkityksiä Suomen lähetysneuvoston mukanaololla CWME:ssä.

– Ensinnäkin, se vahvistaa kristittyjen välistä ykseyttä kirkon perustehtävän hoitamisessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kirkko ei voi olla muuta kuin missionaarinen kirkko. Toiseksi, se mahdollistaa suomalaiselle lähetystyölle uudella tavalla osallistumisen, vaikuttamisen ja yhteydenpidon maailmanlaajaan ja kansainväliseen lähetysliikkeeseen. Kolmanneksi, se mahdollistaa suomalaisille lähetystoimijoille yhteydet, yhteistyön ja joustavan verkostoinnin kaikkialla maailmassa, mikä ei ole vähäinen asia tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Paluu yhteistyön juurille

Suomen lähetysneuvosto oli vuonna 1921 mukana perustamassa CWME:n edeltäjää, Kansainvälistä lähetysneuvostoa. Kansainvälinen lähetysneuvosto yhdistyi vuonna 1961 Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa, ja siitä tuli Kirkkojen maailmanneuvoston alainen komissio. SLN jättäytyi pois komissiosta 1971, minkä jälkeen suomalaisia yhteyksiä komissioon on hoitanut Suomen Ekumeeninen Neuvosto. SLN:n hallitus päätti hakea CWME:n liitännäisjäsenyyttä keväällä 2019, ja jäsenyys astui voimaan joulukuussa 2019.

Vuonna 2019 100-vuotisjuhlaansa viettäneeseen Suomen lähetysneuvostoon kuuluu 30 lähetystyötä tekevää jäsenyhteisöä, mm. luterilaisen kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon lähetystyön keskus, ortodoksisen kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Filantropia sekä vapaakristillisiä ja tunnustustenvälisiä järjestöjä ja kirkkoja. 

Jaa artikkeli: