Nyt on medialähetystyön aika! Medialähetys Sanansaattajat kirkon yhteisen mission toteuttajana

Iloisesti hymyilevä nainen näyttää kädessään olevaa radiota, jonka on juuri saanut lahjoituksena. Sen avulla on mahdollista kuunnella kristillistä opetusta.

Otsikko on hieman kliseinen. Kaikki tietävät, että kirkko on ottanut digiloikan pandemian pakottamana. Luen otsikon kuitenkin henkilökohtaisesti. Medialähetys Sanansaattajilla on näytön paikka. Voimme onnistua tai epäonnistua. Väliin jää se tavallisin vaihtoehto: selviämme jotenkuten. Onnistunko minä omassa roolissani niin, että me kirkkona ja seurakuntina onnistumme toteuttamaan yhteistä todistustamme median avulla?

Kaksi miljardia ihmistä

Yhteinen todistus -asiakirjassa on kaksi suoraan mediaan ja digitaaliseen viestintään liittyvää toimintaperiaatetta. Niistä ensimmäinen liittyy ketteryyteen: ”Kirkon sanoma leviää spontaanisti, usein ilman järjestäytyneitä rakenteita. – – Maailmanlaajasti yleistynyt mobiilikäyttö on mahdollistanut nopean ja nykyaikaisen lähetystyön muodon ja vaikeassa tilanteessa elävien kristittyjen tukemisen.” Toisen toimintaperiaatteen mukaan Jumalan sana saavuttaa ihmiset eri muodoissa (painettuna, äänitteinä, digisovelluksina, radion ja television kautta) heidän omalla kielellään. ”Digitaalinen viestintä tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä sekä kotimaassa että ulkomailla.” Sansa on 2010-luvun aikana kyennyt laskennallisesti osoittamaan, että työmme kautta on saavutettu yli kaksi miljardia ihmistä evankeliumin sanomalla. Tuemme digiajan sovellutusten käyttöä ja kehittämistä työalueilla. Nyt on medialähetystyön aika.

Pirstoutuvan mediakentän haasteet

Digitaalisen median trendien seuraaminen on vaativaa. Media on pirstoutunut. Mobiilisovellukset tulevat ja menevät. Radioaallot tai satelliittitelevisio tavoittavat kantama-alueellaan kaikki ne, joilla on vastaanotin. Radion ja television ääreen kokoonnutaan ystävien ja perheen kanssa. Lähetyksen vastaanottamisesta ei jää digitaalista jälkeä, joten katselua ja kuuntelua on vaikea kontrolloida ulkopuolelta käsin. Mobiili netti sen sijaan on maailmanlaajuinen, mutta se tavoittaa rajatun kohderyhmän. Mobiili on henkilökohtaista. Siitä jää digitaalinen jälki, jota voidaan seurata.

Pitkäjänteisen mediatutkimuksen avulla Sanansaattajat seuraa jatkuvasti alan kehittymistä työalueillaan. Olemme mukana kansainvälisessä kristillisen median InterSearch-verkostossa (ntersearchmedia.org). Haluamme paremmin ymmärtää, miten sanoma tavoittaa kohdeyleisön. Haluamme osoittaa tukemme sinne, missä työn vaikuttavuus on kohdallaan. Tarjoamme yhteistyötä median muutosten ymmärtämisessä seurakunnille ja muille lähetysjärjestöille.

Mihin seuraavaksi?

Medialähetys Sanansaattajien strategiakausi 2016–2020 on päättymässä. Mihin asetamme tähtäyspisteen (vision) vuodelle 2025? Jos kaksi miljardia on jo tavoitettu, miksi ei kolme tai neljä miljardia? Minkä vaikutuksen haluamme näissä miljardeissa saada aikaan? Mihin Jumala meidät seuraavaksi kutsuu? Mikä on se vaikea polku, jota mielellämme välttäisimme, mutta jolle Jumala meidät johtaa?

Talousarviossa vilahtelevat miljoonat ja tavoitettujen ihmisten miljardit eivät muuta yhtä tosiasiaa. Evankeliumin levittämisen kohteena on aina yksi ihminen. Hän voi elää äärimmäisessä köyhyydessä tai vallan keskiössä. Hänen kääntymisellään voi olla merkitystä vain hänelle itselleen tai hän voi toimia esimerkkinä suurille muutoksille. Pohjimmiltaan hän on kuitenkin ihminen, jonka sydämessä asuu kaipaus Jumalan yhteyteen. Evankeliumi on kerrottava niin, että se koskettaa ihmistä juuri siinä, mitä hän tarvitsee. Evankeliumi on kokonaisvaltainen tai se ei ole evankeliumia. Vuoden 2021 teemamme on: Katso ihmistä. Haluamme median avulla luoda sillan suomalaisen kirkon jäsenen ja evankeliumin koskettaman ihmisen välille siellä kaukana. Tähtäyspisteemme vuodelle 2025 voisi myös olla: yksi ihminen Kristukselle, kokonaisvaltaisesti.

Sanaa saattamassa

Medialähetys Sanansaattajat on seurakuntien ja kirkon palvelija yhteisen lähetystehtävän toteuttamisessa. Kutsumuksemme on olla saattamassa Sanaa. Sanansaattaja ei ole tärkeä. Tärkeää on, että pelokas, huolestunut, masentunut, loukattu tai vihan saastuttama ihminen kuulee vapauttavan Sanan. Kaikki lähtee Sanasta. Siksi sanansaattajan tulee ennen kaikkea tuntea se Sana, jota hän saattaa. Tuntemisessa auttaa, kun muistamme Mestarin sanat: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.” (Lk. 10: 21). Tätä lapsen mieltä ja avoimuutta rukoilemme itsellemme ja koko kirkollemme.

Kirjoittaja on Medialähetys Sanansaattajan toiminnanjohtaja Arto Antturi. Lue tästä hänen haastattelunsa: https://www.lehteri.fi/kirkkommelahetys/medialahetys-sanansaattajien-uusi-toiminnanjohtaja-on-arto-antturi/

Jaa artikkeli: