Kutsu solidaarisuuteen ja palveluun

Kolmiosainen kuva, jossa piirroskuva haavoittuneesta maailmasta, lapsi isänsä sylissä ja kädet, jotka pitelevät maapalloa

Pandemiaan liittyen on kirjoitettu paljon asiakirjoja. Timo-Matti Haapiainen esittelee Kirkkojen maailmanneuvoston ja Paavillinen uskontojen välisen dialogin neuvoston julkaisun. Se on saanut pajon huomiota teologisen vahvuutensa takia. Ja siksi, että se niin vahvasti rohkaisee ylittämään rajoja.

Ihmiskunta on pohjimmiltaan yksi, hauras ja haavoittunut. Maailmanlaajuiset kriisit kuten koronaviruksen aiheuttama pandemia osoittavat tämän.

Kirkkojen maailmanneuvosto ja Paavillinen uskontojen välisen dialogin neuvosto ovat julkaisseet yhteisen asiakirjan Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity, joka rohkaisee kristittyjä ja kaikkia hyvän tahdon ihmisiä palvelemaan ihmiskuntaa ja etsimään yhteyttä.

Yhteinen peruskertomus

Jeesuksen kertomus laupiaasta samarialaisesta toimii asiakirjan avainkertomuksena. Se on esimerkki sekä kärsimyksestä että sen lievittämisestä. Laupias samarialainen on keskeisessä roolissa myös paavi Franciscuksen uusimmassa kiertokirjeessä Kaikki veljiä ja sisaria (Fratelli Tutti), ja kertomus nostetaan esille myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuoreessa Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirjassa. Kertomus osoittaa, että rakkauden ja huolenpidon tulee kohdistua kaikkiin riippumatta uskonnollisista, kansallisista tai muista inhimillisistä rajoista ja erilaisista uskonnollisista käsityksistä ja erimielisyyksistä. Kertomus myös tunnistaa muualla kuin omassa uskonnollisessa perinteessä näkyvän hyvyyden.

Serving a Wounded World tunnistaa toisaalta sen, että pandemia on koskettanut käytännössä kaikkia, toisaalta sen, että se on koetellut erityisesti jo aiemmin heikoimmassa asemassa olevia, kuten maahanmuuttajia, vankeja ja pakolaisia. Pandemia uhkaa myös syventää ympäristökriisiä, jonka kanssa ihmiskunta painii. Tämän vuoksi kriisi edellyttää paitsi sen myötä nousseeseen inhimilliseen kärsimykseen vastaamista myös laajaa muutosta asenteisiin ja toimintaan, jotta ihmiskunnan yhteisiin haasteisiin voidaan vastata yhdessä kestävästi, ilman takertumista inhimillisiin rajoihin.

Asiakirja muistuttaa toivon ja solidaarisuuden tarpeesta. Kristilliseen sanomaan Jumalan valtakunnasta kuuluu ajatus koko luomakuntaa koskevasta oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta. Tämän tulee motivoida kristittyjä ajattelemaan ja toimimaan avarakatseisesti yhdessä koko ihmiskunnan hyvän tahdon ihmisten kanssa jaettujen arvojen ohjaamina.

Usko kolmiyhteiseen Jumalaan toimii asiakirjassa perustana uskontojen rajat ylittävälle solidaarisuudelle. Uskontojenvälinen yhteistyö liitetään siis kristinuskon ytimeen. Jumala on luonut koko luomakunnan ja kaikki ihmiset. Jeesuksessa kohtaamme sekä kärsimyksen että toivon. Hänet voi löytää sekä laupiaan samarialaisen myötätuntoisessa toiminnassa että laupiaan samarialaisen hoitamassa ryöstön ja pahoinpitelyn uhrissa, siis erilaisten rajojen molemmilta puolilta. Kertomus muistuttaa siitä, että myös muiden uskontojen piirissä tunnistetaan toisen ihmisen hätä ja sitä kannustetaan lievittämään. Pyhä Henki puhaltaa missä tahtoo ja lähettää kristityt Kristuksen käsinä ja hyvänä sanomana maailmaan – ja myös todistamaan Jumalan omaa toimintaa kärsimyksen keskellä.

Tie rajat ylittävään palveluun

Asiakirja esittelee periaatteita yhteiseen, uskontojen rajat ylittävään palveluun:

  • Nöyryys ja haavoittuvuus: Tämä on Kristuksen seuraamisen ytimessä. Jaakobin tavoin meidän on oltava alttiita haavoittumiselle, jotta saisimme siunauksen. Totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta puhuminen ja toimiminen voi viedä meidät haavoittuvaan asemaan.
  • Kunnioitus: Jokainen ihminen on toimija, jolla on oma tarinansa ja oikeus kertoa se. Tälle on luotava tilaa.
  • Yhteisö, myötätunto ja yhteinen hyvä: Ihmisyys toteutuu suhteessa toisiin. Rakkaus ja myötätunto tekevät meidät ihmisiksi ja ovat keskeinen osa Jumalan itseilmoitusta Jeesuksessa Kristuksessa.
  • Dialogi ja keskinäinen oppiminen: Jokaisella ihmisellä on annettavaa toisille ja opittavaa toisilta.
  • Katumus ja uudistus: Kristittyjen tulee kohdata rehellisesti menneet ja nykyiset synnit, katua ja korjata väärät rakenteet ja toiminta oikeiksi.
  • Kiitollisuus ja anteliaisuus: Kristittyjen tulee muistaa, että Jumala tekee meidät rikkaiksi ilman omia ansioitamme. Jeesus Kristus tuli köyhäksi meidän vuoksemme. Tämä motivoi kiitollisuuteen ja anteliaisuuteen, jopa koko elämän antamiseen haavoittuneen maailman hyväksi toimimiseen.
  • Rakkaus: Rakastamme, koska Kristus on rakastanut meitä. Palvelu on hänen rakkautensa elämistä todeksi.

Serving a Wounded World kehottaa kärsivien palvelemiseen, edistämään yhteyttä rakentavaa inkluusiota, harjoittamaan solidaarisuutta tukevaa hengellisyyttä, kuten rukousta, paastoa, itsekieltäymystä ja lahjoittamista, vahvistamaan kirkon piirissä toimivien kykyä empatiaan, tukemaan nuorten osallisuutta palvelussa, luomaan tilaa vuoropuhelulle ja työstämään projekteja ja prosesseja, jotka tukevat uskontojenvälistä solidaarisuutta.

Tavoitteena on, että uskonnollinen vakaumus voi tukea yhteisen hyvän puolesta toimimista sen sijaan, että se jakaisi ihmisiä eri leireihin. Meidän tulee rakastaa niitä, joita autamme, niitä, joiden kanssa autamme ja niitä, jotka auttavat meitä. Tämä on Jeesuksen seuraamista ja hänen tahtonsa täyttämistä.

Olemme toisiamme varten

Serving a Wounded World sitoo voimakkaasti maailman hätään vastaamisen ja uskontojen rajat ylittävän solidaarisuuden Raamattuun ja kristilliseen opetukseen. Se muistuttaa siitä, että me ihmiset – niin kristityt kuin muut – olemme täällä toisiamme varten. Asiakirja kutsuu konkreettiseen toimintaan. Kertomus laupiaasta samarialaisesta korostaa tekoja hädänalaisen hyväksi. Solidaarisuus lähimmäisiä kohtaan on kontekstuaalista, olosuhteet tunnistavaa. Kirkkojen maailmanneuvoston ja Vatikaanin yhteisenä asiakirjana Serving a Wounded World elää keskellä monenlaisia ympäristöjä ja monenlaisia kriisejä. Se keskittyy ydinperiaatteisiin, jotka ovat yhteisiä eri konteksteissa. Toivon, että asiakirjan ajatukset tulevat tutuiksi myös Suomessa ja että ne tukevat inhimilliset rajat ylittävää solidaarisuutta ja toimintaa lähimmäisten hyväksi.

Asiakirja löytyy osoitteesta: https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/ServingWoundedWorld.pdf

Jaa artikkeli: