Kokonaisvaltainen lähetys

Kuvakaappaus Jukka Kääriäisen esityksestä Kirkon lähetystyön keskuksen virtuaalisesta symposiumista huhtikuussa 2020

Kirkon lähetystyön keskus järjesti huhtikuun alussa pienen virtuaalisen, missiologisen symposiumin omilla Facebook -sivuillaan. Sen aikana nähtiin kaksi esitystä aiheista kokonaisvaltainen lähetys sekä digitalisaatio. Tämä korvasi symposiumin, joka oli tarkoitus järjestää Kirkon talolla, mutta joka on nyt siirretty vuoteen 2021.
Tässä Jukka Kääriäinen antaa pienen maistiaisen. Jutun lopussa myös linkit kyseisiin esityksiin.

Mitä on kokonaisvaltainen lähetys? Onko kaikki hyvä työ, jota tehdään kirkon ja Kristuksen nimessä, lähetystä? Jo 1970-luvulla piispa Stephen Neill huolehti; ”Jos kaikki on lähetystä, niin silloin mikään ei [enää] ole lähetystä.” Jos kaikki hyvä, kristillinen työ on ”lähetystä,” onko niin, että lähetys menettää olennaisen sisältönsä ja voimansa? Vai olisiko niin, että Raamatusta, teologiasta ja kirkon traditiosta löytyy jokin konsepti, käsite tai termi joka valaisee lähetyksen olemusta paremmin, terävämmin, selvemmin kuin muut käsitteet?

Tätä tärkeätä kysymystä, sekä kokonaisvaltaisen lähetyksen eri ulottuvuuksia, Kirkon lähetystyön keskus käsittelee missiologisessa symposiumissaan keväällä 2021. Teeman esikäsittely tapahtui lyhennetyssä, tunnin pituisessa symposiumissa KLK:n Facebook-sivulla 2.4.2020. Päivän esitelmien aiheina oli ”Kokonaisvaltainen lähetys” ja ”Digitalisaatio” (linkit esityksiin jutun lopussa).

Tästä keskeisestä kysymyksestä, lähetyksen olemuksesta, on lähetysteologiassa väitelty ja keskusteltu jo vuosikymmeniä. Väitteiden ja vastaväitteiden vuorovaikutuksessa kaikki osapuolet ovat löytäneet jotain yhteistä: Lähetyksen olemusta yhdistää jokin, joka kuitenkin soveltuu tai ilmenee käytännössä moninaisena ilmiönä. Kuten Yhdysvaltojen dollarin setelissä, niin myös lähetyksessä: ”E pluribus unum,” eli ”moninaisuudesta yhtenäisyys.”

Nykypäivän lähetysteologia painottaa lähetystä nimenomaan Jumalan lähetyksenä (missio Dei), johon paikallinen seurakunta, jokainen kristitty ja globaali kirkko osallistuvat monin tavoin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkkomme lähetyksen peruslinjaus Yhteinen Todistus (2018) täsmentää, että lähetys ilmenee sekä toteutuu julistuksena, palveluna (diakonia) sekä yhteytenä. Amerikkalaisilla luterilaisilla kirkoilla on samankaltainen, kolminainen lähetyksen käsitys, esim. todistus, armon teot (diakonia) sekä yhteinen, jaettu elämä.

Tämä kolmeen jaottelu heijastaa kolmiyhteisen Jumalan olemusta Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Lähetyksessä on aina lähettäjä, lähetyksen Jumala, joka kutsuu ja lähettää valitun kansansa, kirkon, viemään lähetyksen viestiä, ilosanomaa Kristuksen sovitustyöstä ja pelastustyöstä, eli evankeliumia, kokonaisvaltaisesti kaikkialle maailmassa. Ensi vuoden symposiumissa on luvassa rohkeata, raikasta ja monipuolista pohdintaa kokonaisvaltaisesta lähetyksestä. Tarkempia lisätietoja saatavilla vuoden loppuun mennessä myös täällä Kirkkomme Lähetyksen sivuilla.

Jukka Kääriäinen: Kokonaisvaltainen lähetys

Mervi Viuhko: Digitalisaatio ja kokonaisvaltaisuus lähetystyössä

Kirkon lähetystyön keskuksen Facebook -sivu

Jaa artikkeli: