Jotta kävisi toteen

Naisia tanssimassa sadonkorjuujuhlassa Ruandassa

Ennustaminen on vaikea laji. Tai sitten ei – riippuu siitä mitä ennustaa ja mitä siltä odottaa. Horoskooppien ”ennustukset” ovat muodoltaan sellaisia, että jos haluaa niiden olevan totta, ne voi aina selittää parhain päin, itselle mieleisiksi. Toisaalta jotkut tulevaisuuden kuvaukset muuttuvat tosiksi sen takia, että ihmiset alkavat toimia kuvauksen mukaisesti.

    Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana:
      – Sanokaa tytär Siionille:
      Katso, kuninkaasi tulee!
      Hän tulee luoksesi lempeänä,
      ratsastaen aasilla,
      työjuhdan varsalla. (Matt. 21:4-5)

Profetoimista ja ennustamista

Vanhan testamentin profeettoja on raamatuntutkimuksessa jo pitkään kutsuttu lähinnä oman aikansa tulkeiksi, ei ennustajiksi. Tämä onkin oikein, sillä useimmiten heidän sanansa kohdistuivat vallanpitäjiin ja yläluokkaan, omiin tai vieraiden valtioiden. Julistus sisälsi tulkintaa sen hetken tapahtumista ja varoituksia siitä, mitä voisi seurata sen hetkisestä elämäntavasta. Uudessa testamentissa monia näistä kohdista luetaan uudesta näkökulmasta. Niitä pidetään ennustuksina Messiaasta, kuvauksina Messiaan persoonasta ja toiminnasta. Samalla Jeesuksen elämään liittyviä yksittäisiä tapahtumia selitetään Matteuksen tavoin juuri profeettojen julistuksen toteutumina.

Profeettojen julistuksessa – nimenomaan kun otetaan huomioon alkuperäinen tilanne – on meillä paljon opittavaa. Uskaltaisimmepa kirkkona olla yhtä rohkeita kuin he. Uskaltaisimmepa sanoa tässä ajassa avoimesti, mitä voi seurata niistä kulttuurisista ilmiöistä, jotka eivät ota huomioon heikoimpia, marginaalissa olevia ja syrjäytettyjä.

Joonan kirja kuvaa hyvin profetoimisen toista puolta, Jumalan armollista läsnäoloa. Jumala ei lähettänyt profeettoja jakamaan tuomioita, vaikka monesta heidän kirjastaan niin voisi päätelläkin. Kysehän oli kutsusta katumukseen ja parannukseen. Siksi kovimmatkin sanat tähtäsivät siihen, että kansat – valittu kansa etunenässä – kääntyisivät Jumalan puoleen, jotta hänen armonsa ei menisi hukkaan. Tätä Joonan oli vaikea käsittää ja hän turhautui. Minkä toteutuminen on meille tärkeintä: sen, että ihmisten elämässä tapahtuu muutos parempaan vai sen, että he alkavat ajatella samoin kuin me?

Lähetyskäsky ja sen täyttäminen

Adventin evankeliumissa Matteuksen mukaan tapahtuu lähettäminen (apestelein, jae 1) ja lähetyskäskyn toteuttaminen (j. 6). Tällä kertaa tehtävä on varsin konkreettinen: kaksi oppilasta lähetetään etsimään aasia ja aasin varsaa, jotta Jeesus voisi ratsastaa kaupunkiin. Lähetyskäsky tulee täytetyksi, mutta Matteus näkee tässä enemmän. Kyse on jostain, joka toteuttaa profeetta Sakarjan lausuman pyhissä kirjoituksissa. Tuskin Sakarja ajatteli tekevänsä ennustusta Messiaan ratsusta. Hänhän puhui tulevasta rauhasta ja onnen ajasta. Sen toteuttaa hallitsija, jonka nöyryyttä kuvastaa aasi ja aasinvarsa. Tämä kuningas tuo rauhan hajottamalla pois väkivallan välineet. Hän on Herra, jonka voima on kansan apu.

Sanan toteutuminen on kaksiteräinen miekka. Se voi tarkoittaa itseään toteuttavaan ennustusta, jossa alamme toimia jonkin yksittäisen tulevaisuuden kuvan mukaisesti, tuottaa ei-toivottua tulevaisuutta. Toisaalta se voi tarkoittaa sitä, että osaamme tulkita ajan merkkejä, nähdä nykyhetken trendeissä jotakin, jonka voimme välttää, jos muutamme käytöstämme. Tähän jälkimmäiseen profeetat pyrkivät. Siitä Matteuskin lopulta kirjoittaa. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, se ei vain tapahdu, se luodaan yhdessä.

Hänen seuraajinaan me muutumme ja muutamme

Evankeliumin kertomus Jeesuksen ratsastuksesta jatkuu sunnuntain evankeliumikohdan jälkeen: ”—koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät: ”Kuka hän on?” Evankeliumi, Jeesuksen seuraaminen, voi muuttaa ihmisten ja ihmisryhmien elämää. Ei siis ihme, että viime vuosina on paljon pidetty esillä Jeesuksen seuraamisen muuttavaa voimaa (transforming discipleship – linkki Kirkkomme Lähetyksessä aiemmin olleeseen kirjoitukseen). Evankeliumi voi muuttaa paitsi yksittäistä ihmistä, myös kokonaista kulttuuria. Juuri siksi meitä rohkaistaan puhumaan ääneen tästä ajasta ja sen ilmiöistä. Jotta sana kävisi toteen, jotta rauha, vapautus ja pelastus olisivat totta.

Adventin selkokielinen päivän rukous

Jeesus, näytä sinun voimasi kaikille.
Auta koko maailmaa.
Vapauta meidät kaikesta pahasta.
Suojele meidät vaaroilta.
Kulje meidän kanssamme joka päivä.
Jeesus Kristus, Jumalan poika, ota vastaan rukouksemme.
Sinä elät ja hallitset yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.Kirkkovuoden kuvat -sarjasta Adventti: Jeesus ratsastaa aasilla, ympärillä palmunlehdillä tervehtiviä ihmisiä.

Jaa artikkeli: