Yhteinen todistus ja kumppanuus

Kirkon lähetyksen peruslinjauksessa Yhteinen todistus 2023 on kolme osiota, joiden otsikossa on sana kumppanuus. Osiot käsittelevät kumppanuutta ja yhteistyötä kotimaassa, kumppanuutta ja yhteistyötä kansainvälisessä työssä sekä yhtä kumppanuuksiin ja yhteistyöhön liittyvää erityiskysymystä, eli pappisvirkaa koskevia käsityksiä. Tekstin kokonaisuudesta noin neljännes on omistettu suoraan kysymyksille kumppanuudesta ja yhteistyöstä.

Lähetyksen peruslinjaus -Yhteinen todistus -päivitettiin

Kirkon lähetysstrategia ja lähetystyön järjestämisen malli ovat kaksi erillistä, mutta toisiinsa kietoutunutta prosessia. Päivitetty lähetyksen peruslinjaus Yhteinen todistus 2023 hyväksyttiin piispainkokouksessa syyskuussa 2022. Mitä vaiheita lähetysstrategian valmisteluun onkaan liittynyt?

Arushasta Karlsruheen: Teologiset painopisteet Kutsu opetuslapseuteen -raportissa

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) 11. yleiskokous järjestetään Saksan Karlsruhessa elo-syyskuun taitteessa. Kokouksen valmisteluasiakirjoihin kuuluu KMN:n Maailmanlähetyksen ja evankelioinnin komission julkaisema raporttikirja Arushassa vuonna 2018 pidetystä konferenssista. Kirkon lähetystyön keskuksen asiantuntija Minna Hietamäki piti keväällä 2022 järjestetyssä missiologisessa symposiumissa katsauksen, jossa hän kuvaa kirkon missiosta käytyä keskustelua KMN:n puitteissa erityisesti Arushan konferenssin jälkeen. Artikkeli on osa Kirkkomme Lähetyksen julkaisemaa sarjaa. Linkit muihin julkaistuihin artikkeleihin kirjoituksen lopussa.

Uusi kommentaari ekumeenisesta missiologiasta

Tansanian Arushassa vuonna 2018 annettiin kutsu. Kutsu itsessään on tiivis, vain parisivuinen asiakirja, joka haastaa monella tavalla kirkkona ja kristittynä elämisemme. Kenneth R. Ross avaa teoksessaan tuon Arushan kutsun sisältöä ja merkitystä ekumeenisessa keskustelussa. Tässä artikkelissa Minna Hietamäki esittelee Rossin kirjan sisältöä.

Jumalan kansan koti-ikävää leirin ulkopuolella

Kristityt on kutsuttu ulos kaupunkien muurien sisältä ja leiritulien lämmöstä. Miten tämä liittyy missionaarisuuteen ja lähetettynä olemiseen? Pohdintaa sunnuntain Raamatun tekstien pohjalta.

Uskonnonlukutaito ja solidaarisuus globaalin kristinuskon haasteina: uskontojen tilanne 2022

International Bulletin of Mission Research -lehden tammikuun numero julkaisee vuosittain tilastollisen katsauksen kristinuskon ja muiden uskontojen tilanteesta. Kahdeksankymmentäluvun alkupuolelta asti julkaistu katsaus esittelee globaalia uskontotilannetta eri vuosina eri näkökulmista. Tällä kertaa he nostavat esiin sen, miten monimutkaisia ovatkaan uskontojen väliset suhteet.

Lähetystehtävä on kutsu jokaiselle kristitylle

”Luterilaisen maailmanliiton piirissä on puhuttu joidenkin vuosien ajan siitä, kuinka saman yhteisön jäseninä olemme yhtä aikaa vastuullisia sekä omassa lähiympäristössämme että koko maailmassa. Tällä on tarkoitettu sitä, että kristittynä elämme aidosti omassa lähiympäristössämme mutta emme koskaan erillisinä niistä, jotka ovat meistä maantieteellisesti tai kulttuurisesti kauempana”, pohtii dosentti Minna Hietamäki. Hän aloitti työnsä Kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologian asiantuntijana elokuussa 2021.