Yliopistolla kysytään vaikeita

Oppilaitospappi Matti Väätäinen

Matti Väätäiseltä tiedustellaan usein vastausta ihmiskunnan historian haastavimpaan kysymykseen.

Mitä oppilaitospapin työnkuvaan kuuluu?
Oppilaitospapin työnkuva on moninainen. Teen paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tapaan yliopistolla opiskelijoita ja henkilökuntaa. Työnkuvassa korostuu ihmisten tukeminen sekä akateemisempi keskustelu esimerkiksi kristinuskon suhteesta tieteeseen. Työssä näkyy tiivis yhteys seurakunnan muuhun toimintaan, vaikka merkittävä osa työstä tapahtuukin yliopistolla.

Miten korona ja Ukrainan sota ovat näkyneet nuorten hyvinvoinnissa?
Aika rajusti. Kun korona-aika alkoi, ja kaikki suljettiin, muutos oli jyrkkä. Poikkeustilanne aiheutti paljon yksinäisyyttä ja jaksamishaasteita. Ukrainan sodasta puhutaan paljon, sillä yliopistoyhteisö on todella kansainvälinen. Puheissa nousee usein esiin sodan ja rauhan tematiikka.

Millaiset asiat opiskelijoita huolettavat?
Opiskeluaika on suurten elämänmuutosten aikaa, ja muutokset herättävät kysymyksiä. Opiskellessa haetaan myös elämälle suuntaa, ja se synnyttää usein perusteellista pohdintaa siitä, mihin suuntaan kannattaisi lähteä kulkemaan.

Missä asioissa oppilaitospapin puoleen voi kääntyä?
Kaikissa asioissa, sitä ei ole haluttu rajata tiettyyn spesialiteettiin. Keskustelut käsittelevät usein opiskelua, jaksamista, ihmissuhteita tai uskonasioita.

Pitääkö papin kanssa puhua uskosta?
Ei välttämättä, sillä keskustelua käydään täysin ihmisen omista tarpeista ja intresseistä käsin. Puhuminen uskosta papin kanssa on mahdollisuus. Usein käykin niin, että ensin puhumme muusta, ja yllättäen minulta saatetaankin kysyä hengellinen kysymys.

Miten usko ja tiede sopivat yhteen?
Tähän kysymykseen on vastattu monella tavalla, ja vastataan edelleen. Pitkän kristillisen tradition mukaan usko ja tiede sopivat yhteen hyvin, toisiaan poissulkematta. Tiede ja usko muodostavat yhdessä laajemman käsityksen tästä todellisuudesta. On kuitenkin tärkeää tuntea uskon ja tieteen väliset konfliktit. Niitä ei tule ohittaa kevyesti.

Mikä työssäsi on haasteellista?
Riittämättömyyden tunne itsensä kanssa. Ihmisten kysymykset elämästä eivät ole mitenkään kevyitä, ja työ on siksi jatkuvaa haastetuksi tulemista. Kysymys, jonka pappi kohtaa usein, liittyy Jumalan olemassaoloon, ja se onkin ihmiskunnan historian haastavin kysymys.

Mistä asioista iloitset omassa työssäsi?
Iloitsen kohtaamisista, sopivasta haasteellisuudesta sekä siitä, että saan omalla tavallani olla evankeliumin palveluksessa. Parhaansa tässä saa ja pitää yrittää, mutta kaikkein ratkaisevinta ei kuitenkaan ole se, mitä itse ehdin ja pystyn. Iloitsen siitäkin.

Lukuvuoden huippukohdat näkökulmastasi?
Yksi huippukohta on heti lukuvuoden alussa ja siihen liittyvissä aloitusjuhlallisuuksissa, joihin kuuluu muun muassa avajaisjumalanpalvelus. Tulevan lukuvuoden keväällä Jyväskylän yliopistossa järjestetään tiedekuntien yhteinen promootio, joka on varmasti koko yliopistoyhteisölle tärkeä kohokohta.

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Miksi opiskelijan kannattaa äänestää?
Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, mitä omassa seurakunnassa tapahtuu, miten eri toiminnot järjestetään ja mitä olisi tärkeää kehittää. Nyt ei äänestetä siitä, mihin uskotaan, vaan siitä, keiden haluaisi olla päättämässä seurakuntamme asioista ja tulevaisuuden askelista.

Jaa artikkeli: