Viha ja raivo polkevat ihmisarvon jalkoihinsa

Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Ihmisen erilaisuus pitäisi nähdä rikkautena, sanoo yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger.

Millainen on arvokas elämä?
Jokainen ihmiselämä on arvokas, tasan yhtä arvokas.

Millaiset asiat kuuluvat hyvään elämään?
Sellaiset asiat, jotka ihmisten mielestä siihen kuuluvat. Ei ole olemassa vain yhtä hyvän elämän mallia. Ihmisten näkemykset hyvästä elämästä vaihtelevat kulttuureittain ja yksilöittäin, mutta yleensä siihen kuitenkin katsotaan kuuluvan ainakin hyvät perhesuhteet, mielekäs työ ja hyvä terveys. Sekä perustarpeiden täyttyminen.

Olet kantanut huolta ihmisten eriarvoistumisesta. Millä tavalla eriarvoistuminen näkyy yhteiskunnassamme?
Eriarvoistuminen näkyy Suomessa monella tavoin, esimerkiksi mahdollisuuksien, elämänlaadun ja terveyden erojen kasvamisena eri yhteiskuntaryhmien välillä.

Mitkä asiat ovat lisänneet eriarvoistumista?
Pitkäaikaistyöttömyys on ollut varmastikin merkittävin tekijä, mutta myös monet muutokset yhteiskuntapolitiikassa, esimerkiksi sosiaaliturvan leikkaukset sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntökriteerien tiukentaminen ja omavastuuosuuksien kasvattaminen.

Millä keinoin eriarvoistumista pitäisi torjua?
Poistamalla pitkäaikaistyöttömyys ja pitkäaikaisköyhyys sekä tuomalla palvelut takaisin kaikkien niitä tarvitsevien saataville.

Mistä monen kokema osattomuus mielestäsi kumpuaa?
Siitä, ettei koe työelämän ja muun yhteiskunnan tarvitsevan itseään ja omaa panostaan.

Mitä osattomuuden tunteesta voi seurata?
Näköalattomuutta, terveysongelmia, perheongelmia, päihdeongelmia, yleensäkin ottaen kaikkea ikävää.

Kolme asiaa joihin haluaisit vaikuttaa yhteiskunnassamme?
Eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen; vammaisten ja vanhojen ihmisten näkeminen kustannusrasitteen sijasta arvokkaina yksilöinä, jotka ovat jo antaneet ja joilla on edelleen paljon annettavaa yhteiskunnalle; ihmisten erilaisuuden näkeminen rikkautena.

Miten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia voisi lisätä?
Purkamalla niiden tieltä asenteelliset ja hallinnolliset esteet ja luomalla uusia tilaisuuksia ja areenoita niiden toteuttamiselle.

Millä mielellä olet seurannut nykyistä maahanmuuttokeskustelua?
Murheellisella mielellä.

Missä on pakolaisen ihmisarvo?
Pakolaisen ihmisarvo on hänen asemassaan ihmiskunnan jäsenenä. Pakolaisen ihmisarvo on täsmälleen sama ja yhtä luovuttamaton kuin jokaisen muunkin ihmisen.

Millä tavalla vihapuhe ja someraivo peilaavat ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä?
Viha ja raivo ovat ihmisyyden pimeä puoli, jotka polkevat ihmisarvon aina jalkoihinsa, tapahtuivatpa ne sitten somessa tai perinteisemmässä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Mitkä asiat tekevät omasta elämästäsi hyvää?
Samat asiat kuin muidenkin elämästä: perhe, työ, ystävät ja harrastukset.

Sisälläsi asuu kuulemma pieni maailmanparantaja. Mitä se haluaisi nyt tehdä?
Muuttaa yhteiskunnassamme nuo kolme yllämainittua asiaa.

 

Jaa artikkeli: