Vanhasta pappilasta luovutaan

Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategia luo suuntaviivat seuraavaksi 10 vuodeksi.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana seurakunta luopuu useista kiinteistöistään. Myytävien tilojen listalla ovat muun muassa keskustassa sijaitseva Vanha pappila sekä Neulaskodin ja Kortepohjan seurakuntakeskukset. Tiedot käyvät ilmi Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategiasta vuosille 2020–2030.

Strategian mukaisesti seurakunta huolehtii siitä, että käyttöön jäävät rakennukset ovat terveellisiä, turvallisia ja pääosin esteettömiä, noudattavat kiinteistöjen käytössä ja hoidossa seurakunnan ympäristöohjelmaa ja toimivat kiinteistöjen kulttuuriperintöä arvostaen.

Lopullisesti kiinteistöstrategian hyväksyy kirkkovaltuusto.

Kiinteistöjen suuri määrä korjaustarpeineen rasittaa entistä enemmän seurakunnan taloutta.

– Talouden tasapainon säilyttämiseksi seurakunnan ei ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollista ylläpitää kaikkia kiinteistöjä, hallintojohtaja Anu Hanhinen vahvistaa.

Nykyisen kiinteistökannan säilyttäminen ja peruskorjaaminen maksaisi seuraavan kymmenen vuoden aikana arviolta noin 42 miljoonaa euroa. Jo pelkästään käytöstä poistettujen ja suljettujen toimitilojen ylläpito- ja välttämättömät vuosikorjauskulut ovat noin 350 000 euroa vuodessa.

Uudessa kiinteistöstrategiassa säilytettäviä kiinteistöjä on 60 prosenttia, selvitettäviä 5 prosenttia ja luovuttavia 35 prosenttia. Luokittelun perusteena on käytetty tilojen nykyistä ja tulevaa tilatarvetta sekä rakennusten suojeluun ja kuntoon liittyviä tekijöitä. Luovuttavien rakennusten listassa on useita kohteita, joista luopumisesta on tehty päätös jo aiemmin, mutta joiden myynti ei ole toistaiseksi edennyt.

Luovuttavien kiinteistöjen listalla ovat Keljonkankaalla sijaitseva Neulaskoti ja Kortepohjan seurakuntakeskus. Kummallekin alueelle toteutetaan riittävän kokoinen toimitila, joka voi perustua omistukseen, vuokraukseen tai myös yhteiskäyttöön muiden toimijoiden kanssa.

Myös Huhtasuon jo suljettuna olevasta seurakuntakeskuksesta luovutaan. Huhtasuota ja sen lähialueita palvelemaan toteutetaan omistukseen tai vuokraukseen perustuva toimitilaratkaisu, kun Sepän kauppakeskuksessa olevan Kipinän vuokra-aika päättyy 2027.

Käytöstä poistetaan kaikki seurakunnan omistuksessa olevat pappilarakennukset. Tähän joukkoon kuuluu Vapaudenkadulla sijaitseva Vanha pappila, jonka tilat eivät enää sovellu seurakunnan toiminnan tarpeisiin.

– Rakennuksen kunto edellyttäisi välitöntä laajaa peruskorjausta. Alustava kustannusarvio on 4,6 miljoonaa euroa, joka sisältää oman toiminnan tarpeiden vaatimat tilamuutokset, Hanhinen perustelee.

Pappilan tontilla on asemakaavassa rakennusoikeutta nykyisen rakennuksen lisäksi noin 800 kerroneliömetriä. Rakennuksesta ja rakennusoikeudesta luovuttaessa voitaisiin harkita, että vain rakennus ja rakennusoikeus myydään, mutta tontti vuokrataan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rakennus on suojeltu niin pappilan sisätilojen kuin pihapiirin osalta.

Säilytettäviin ja tarvittavilta osin peruskorjattaviin kiinteistöihin kuuluvat Kaupunginkirkko, Keltinmäen kirkko, Korpilahden kirkko ja tapuli, Kuokkalan kirkko, Palokan kirkko, Säynätsalon kirkko, Taulumäen kirkko, Tikkakosken kirkko ja Vaajakosken kirkko. Korpilahdella ja Säynätsalossa ylläpidetään myös seurakuntatalot ja keskustassa kymmeneksi vuodeksi vuokrattu toimitila Silmu.

Lahjaharjun, Mäntykankaan ja Vanhan hautausmaan kappelit ylläpidetään ja peruskorjataan. Korpilahden kappeli poistetaan käytöstä.

Leirikeskuksia kehitetään kirkkovaltuuston aiemman päätöksen mukaisesti siten, että Vesalan uudisrakennuksen valmistuttua luovutaan Koivuniemen ja Mutasen leirikeskuksista.

Lehtisaaren kesäkodin toiminnan jatko varmistetaan rakentamalla kesäkauden käyttöön soveltuva uusi päärakennus. Hankkeeseen sisällytetään myös sähköistyksen, vesijohdon ja viemäröinnin ulottaminen saareen.

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston päätös muun muassa kiinteistöstrategiasta on luettavissa seurakunnan verkkosivuilla jyvaskylanseurakunta.fi.
Jaa artikkeli: