Väkivallan kierre on katkaistavissa

Nuoria kuvattuna kaupungilla, ylävartalo leikattu kuvasta pois. Kuva: Aseman lapset ry

Yhteisvastuulla sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa ja konflikteja.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen teemana on Nuoret väkivaltaisessa maailmassa. Yhteisvastuulla sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa ja konflikteja Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Yhteisvastuukeräyksen Jyväskylän seurakunnan oma tuotto-osuus – 20 prosenttia – käytetään väkivallan ennaltaehkäisyyn tukemalla nuoria yhteistyössä kriisikeskus Mobilen, Barnahus-hankkeen sekä seurakunnan nuorisotyön kanssa.

Yhteisvastuun kotimainen kumppani Aseman Lapset ry laajentaa yhteisvastuuvaroin työtään nuorten vakavien konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti levitetään koulukiusaamiseen puuttuvaa K-0 (kiusaaminen nolla) -työtä sekä katusovittelua.

K-0-osaajan voi saada avuksi vakavissa, pitkään jatkuneissa koulukiusaamistapauksissa, joissa koulun ja vanhempien keinot ja jaksaminen voivat loppua. Aseman Lapset ry:n kehittämässä katuso-
vittelussa konfliktin alaikäiset osapuolet kohtaavat turvallisessa tapaamisessa, jossa läsnä on aina myös huoltaja. Sovittelulla tuetaan lapsen tai nuoren kasvua ja tervettä kehitystä tarjoamalla tekijälle mahdollisuus kohdata uhrinsa, vaikuttaa itseään koskevan asian käsittelyyn sekä ottaa teostaan aidosti vastuuta.

Väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta tekojen taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään.

– Ei yksikään nuori lähtökohtaisesti ole paha, vaikka hänen tekonsa olisivatkin, sanoo Aseman Lasten tiimipäällikkö Heikki Turkka.

– Väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta tekojen taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään. Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni teon juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Aikuisen tuella on mahdollisuus oppia jatkossa toimimaan paremmin.

Lapsen ja nuoren tekemä väkivalta on aina oire jostakin. Lapsuus ja nuoruus kehitysvaiheina altistavat konflikteille, mutta väkivallan teot ja pitkittynyt kiusaaminen kertovat enemmän juurisyistä. Niitä voi löytyä esimerkiksi perhetaustasta, ympäristön käytösmalleista, sosiaalisen median epäterveestä käytöstä tai liian vähäisestä tuesta. Oireilun taustalla voi olla myös neurokirjon piirteitä, oppimisen vaikeuksia, kaltoinkohtelua – pahimmassa tapauksessa kaikkea tätä.

Pitkittyessään konfliktit saattavat raaistua kohti kiusaamista ja väkivaltaa, jolla voi olla vakavia seurauksia. Koulukiusaaminen – josta Aseman Lapset haluaa aina puhua kouluväkivaltana – on tästä yksi esimerkki.

Sekä K-0 että katusovittelu ovat hyviä apuvälineitä. Turkan mukaan tärkeintä on kuitenkin puuttua tilanteisiin, kuunnella nuoria ja olla arjessa läsnä turvallisina aikuisina. Välittää. Rakastaakin.

– Avainasemassa konfliktien ratkaisuissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä ovat yhteistyössä yli rajojen toimivat aikuiset, jotka tietävät mitä tekevät ja tekevät sen aikailematta, jotta konfliktit eivät paisu hallitsemattomiksi. Yhteisvastuu on yhteistyötä, Turkka summaa.

Yhteisvastuukeräys 2023

  • Keräyksen teemana on Nuoret väkivaltaisessa maailmassa.
  • Keräys alkaa 5.2. ja jatkuu vuoden loppuun asti.
  • 20 prosenttia keräystuotosta osoitetaan Aseman Lapset ry:lle ja 20 prosenttia jää keräävälle seurakunnalle nuorten auttamiseen.
  • 60 prosenttia menee Kirkon ulkomaanavun työhön Keniassa.
  • Osallistu keräykseen osoitteessa yhteisvastuu.fi/jyvaskyla tai MobilePaylla numeroon 69200. Näin tehdyt lahjoitukset kerryttävät Jyväskylän seurakunnan keräystulosta.
  • Muut tavat osallistua ks. yhteisvastuu.fi/lahjoita.
Jaa artikkeli: