Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin

Seurakunnan vahvuudet tulivat piispantarkastuksessa selkeästi esiin. Huomiota kiinnitettiin seurakuntarakenteen muutoksiin ja talouteen.

Jyväskylän seurakunnalle kuuluu piispantarkastuksen loppulausunnon perusteella varsin hyvää.

Seurakunnan vahvuudet tulivat tarkastuksessa selvästi ilmi. Vakaa halu toimia perustehtävän toteuttamiseksi henkii kaikissa yksiköissä ja ammattiryhmissä. Tältä pohjalta työn kehittämistä on hyvä jatkaa, loppulausunnossa todetaan.

– Meillä on paljon vireää seurakuntatoimintaa ja suuri määrä osaavia ja aktiivisia vastuunkantajia niin työntekijöissä, luottamushenkilöissä kuin seurakuntalaisissa. Toiminta lasten ja nuorten parissa on vahvaa ja saimme kehuja hyvästä yhteistyöstä Jyväskylän kaupungin kanssa, Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala kiteyttää.

Piispantarkastus antoi myös rohkaisua tulevaisuuteen monenlaisten uhkakuvien keskellä.

Piispa toteutti tarkastuksen Jyväskylässä syyskuussa, ja laaja lausunto on nyt valmistunut.

Jyväskylän seurakunnan talous on kunnossa ja tasapainossa. Seurakunta on tehnyt viime vuosina ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, ja seurakunnan maksuvalmius on hyvä.

Jatkossa seurakunnan tulot eivät kuitenkaan merkittävästi kasva. Tulevaisuudessa huomiota on kiinnitettävä maksuvalmiuden turvaamiseen.

Hallintojohtaja Anu Hanhisen mukaan kiinteistöjen suuri määrä korjaustarpeineen rasittaa seurakunnan taloutta.

– Tämän vuoksi seurakuntatoiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä on suunnitelmallisesti luovuttava, Hanhinen muistuttaa.

Jyväskylän seurakunnassa laaditaan parhaillaan uutta kiinteistö-strategiaa.

Piispantarkastuksessa kiinnitettiin paljon huomiota hallinnon kehittämiseen. Alueseurakuntamalli on hallinnollisesti vaativa kokonaisuus. Alueseurakuntien määrä on jo huipussaan, eikä seurakunnan kokoa voida nykyisellään kasvattaa ilman, että seurakuntien määrään, hallintorakenteeseen ja johtamiseen tehdään muutoksia, loppulausunnossa huomautetaan.

– Meiltä toivotaan nykyisen hallintomallimme tarkastelua, jotta meillä on valmiutta myös rakennemuutoksiin. Ehkä hieman yllättäen hallintomme, ei niinkään seurakuntatoiminnan, resursseja pidettiin niukkoina ja ainakin pientä henkilöstölisäystä hallintoon esitettiin, Viitala kertoo.

– Näyttää siltä, että jo lähitulevaisuudessa Jyväskylää ympäröivien seurakuntien rakenteissa tapahtuu muutoksia, ja myös Jyväskylään voi kohdistua odotuksia yhteistyörakenteista.

Tarkastus sisälsi paljon arkista työtä, mutta myös upeita juhlahetkiä.

Jyväskylän seurakunnan tulisi aloittaa selvitysprosessi, jossa arvioidaan hallinnon nykymalli ja verrataan sitä vaihtoehtoisiin rakennemalleihin. Kokonsa ja resurssiensa vuoksi Jyväskylän seurakunnalla on merkittävä vastuu seurakuntarakenteen kehittymisestä Keski-Suomessa, loppulausunnossa todetaan.

Noin kymmenen vuoden välein toteutettava piispantarkastus antoi kirkkoherra Arto Viitalan mielestä erittäin hyvän mahdollisuuden tarkastella seurakunnan työtä.

– Se antoi myös rohkaisua tulevaisuuteen monenlaisten uhkakuvien keskellä. Tarkastus sisälsi paljon arkista työtä, mutta myös upeita juhlahetkiä, muu muassa päätöksenä olleen piispanmessun Taulumäessä, Viitala sanoo.

Jyväskylän seurakunnan piispantarkastuksen loppulausunto on luettavissa kokonaisuudessaan seurakunnan nettisivuilla jyvaskylanseurakunta.fi/uutiset.
Jaa artikkeli: