Rippikoulun suosio jatkuu

Tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret ovat tyytyväisiä rippikouluun. Uusi rippikoulu­suunnitelma painottaa nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Rippikoulu on säilyttänyt vuodesta toiseen vahvan aseman osana suomalaisen nuoren elämää. Se tavoittaa edelleen valtaosan nuorista.
Jyväskylässä rippikoulun kävi viime vuonna 86,5 prosenttia ikäluokasta. Kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista rippikouluun osallistui valtakunnallisesti 92 prosenttia ikäluokasta.

Viime vuonna tehtiin kyselytutkimus, jonka mukaan nuoret ovat tyytyväisiä rippikouluun ja kokevat sen myönteisenä ja turvallisena.
Valtakunnallisesti lähes 700 vastaajaa 30 seurakunnasta antoi rippikoululle kouluarvosanaksi keskimäärin 8,6. Lisäksi turvallisuus ja viihtyvyys saivat nuorilta erittäin korkeita arvosanoja. Jyväskylän seurakunta oli mukana tutkimuksessa.

Rippikoulupappi Ville Tikkanen lukee tutkimustuloksia hyvillä mielin.

– Tulokset eivät sinänsä yllätä, koska myönteistä palautetta on tullut nuorilta muutenkin. Kokemus on kuitenkin jokaisen rippikoululaisen kohdalla oma ja henkilökohtainen, hän toteaa.

Avaintekijä rippikoulun suosioon on ollut sen jatkuva kehittäminen nuorten ja vanhempien antaman palautteen pohjalta. Viime vuonna Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa hyväksyttiin Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelma 2017. Nyt tehdyllä tutkimuksella kerättiin tietoa siitä, miten suunnitelmassa asetetut tavoitteet on tähän mennessä saavutettu.

Pyrimme siihen, että jokaisella nuorella olisi hyvä olla rippikoulussa

Tulosten mukaan myönteinen rippikoulukokemus perustuu suurelta osin turvallisuuden tunteeseen, ja nuoret kokevat rippikoulun turvallisena yhteisönä.

– Pyrimme siihen, että jokaisella nuorella olisi hyvä olla rippikoulussa, Tikkanen sanoo.

Yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä yhteistä tekemistä ja tapaamisia jo ennen varsinaista leiriä tai päiväriparia.

Kuuntelemme nuoria herkällä korvalla

Uuden suunnitelman keskeisimpiä painotuksia ovat nuorten osallisuus ja nuori keskiössä -ajattelu. Nuoret halutaan ottaa mukaan sekä rippikoulun suunnitteluun että toteutukseen.

– Rippikoulun ohjelmaa voidaan toteuttaa joustavasti, kun kuuntelemme nuoria herkällä korvalla. Nuoret elävät digitaalisessa maailmassa, ja he opettavat meillekin uusia toimintatapoja. Esimerkiksi palautelomake on suunniteltu erityisesti älypuhelinkäyttöä varten, Tikkanen sanoo.

– Rippikoulu on merkittävä asia nuoren elämässä, ainutkertainen kokemus, jota tulee jatkossakin toteuttaa yhdessä nuorten kanssa. Uusi rippikoulusuunnitelma auttaa kehittämään rippikoulua edelleen ja ottamaan nuoren elämän yhä enemmän todesta, Tikkanen arvioi.

Tämän vuoden rippikouluissa otetaan jo käyttöön nuorten itsearviointimalli, joka on osa rippikoulu-uudistusta. Itsearvioinnin tuloksilla voidaan peilata rippikoulun onnistumista. Lisäksi saadaan arvokasta tietoa rippikoulun paikallista ja valtakunnallista kehittämistä varten.

Jaa artikkeli: