Ratkaisu edessä syksyllä

Avara kirkko -valtuustoryhmää edustava Oskari Rantala ja eurakuntaväki-ryhmän Erkki Puhalainen Taulumäen kirkossa.

Aloitteen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseksi seurakunnan tiloissa allekirjoitti 22 kirkkovaltuutettua.

Avara kirkko -valtuustoryhmää edustava Oskari Rantala (vas.) toivoo, että samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen olisi mahdollista Jyväskylän seurakunnan kirkoissa, vaikkapa Taulumäellä. Seurakuntaväki-ryhmän Erkki Puhalainen ei aloitetta kannata.

Jyväskylän seurakunnassa ratkaistaan tänä syksynä, vihitäänkö Jyväskylän kirkoissa tulevaisuudessa myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Kirkkovaltuustossa tehdyn aloitteen seurakunnan tilojen avaamisesta samaa sukupuolta oleville vihkipareille allekirjoitti 22 valtuutettua.

Aloitteen takana ovat kaikki Avaran kirkon, keskustan ja sosialidemokraattien
valtuustoryhmien jäsenet sekä osa kokoomuksen valtuutetuista.

Toivon, että eri näkemyksille olisi seurakunnassa tilaa.

Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on Avara kirkko -ryhmän
Oskari Rantala. Hänen mukaansa Jyväskylän seurakunnassa on jo korkea aika mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen seurakunnan tiloissa.

– On ristiriitaista, että puheissa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia, ja kirkossa on tilaa kaikille, mutta jaottelua tehdään silti seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Nuoremmille sukupolville tämä on tärkeä kysymys.

– Haluamme puolustaa kaikkien ihmisten oikeuksia, eikä aloite ole suunnattu ketään vastaan. Toivon, että eri näkemyksille olisi seurakunnassa tilaa, Rantala korostaa.

Aloitteen allekirjoittaneiden joukossa ei ole Seurakuntaväen eikä Kristillisten perusarvojen puolesta -ryhmän valtuutettuja. Seurakuntaväelle aloite tulikin yllätyksenä.

– Emme tienneet, että tällainen aloite oli tulossa. Otamme siihen kantaa sitten siinä vaiheessa, kun vastaus annetaan, ryhmäpuheenjohtajana toimiva Erkki Puhalainen sanoo.

– Minusta on erikoista, jos seurakunnassa lähdetään tukemaan toimintaa, joka on kirkolliskokouksen päätösten vastainen. Kirkon kanta pohjautuu perinteiseen näkemykseen avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. En tule kannattamaan tätä aloitetta, Puhalainen toteaa.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen annetaan tiloja useissa seurakunnissa, muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa.

Tilanne voi kuitenkin vaihdella saman seurakuntayhtymän sisälläkin.
Esimerkiksi Vaasan ruotsinkielisen seurakunnan tilat ovat avoinna kaikille pareille, mutta Vaasan suomenkielinen seurakunta ei ole vastaavaa linjausta tehnyt, ja esimerkiksi Espoonlahden seurakuntaneuvosto ei ole hyväksynyt edustaja-aloitetta tilojen avaamisesta samaa sukupuolta oleville vihkipareille.

Vastaus valtuustoaloitteeseen annetaan kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle
syksyllä. Kirkkoneuvosto on antanut vastauksen valmistelun kirkkoherran tehtäväksi.

– Tässä vaiheessa haluan omasta puolestani paneutua aloitevastauksen
valmisteluun huolella siten, että erilaiset asiaan liittyvät näkökohdat tulevat tasapuolisesti huomioiduksi, kirkkoherra Arto Viitala sanoo.

Kirkkovaltuuston periaatteellisella kannanotolla on tässä asiassa myös oma painoarvonsa.

Seurakunnan tilojen käyttöä valvoo kirkkoherra yhdessä kirkkoneuvoston
kanssa.

– Kirkkovaltuuston periaatteellisella kannanotolla on tässä asiassa myös oma painoarvonsa, vaikka valtuusto ei sinänsä päätä tilojen käytöstä, Viitala jatkaa.

Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat kirkollisten tilojen käytöstä eri mieltä, asian ratkaisu siirtyy Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätettäväksi.

Viitalan mukaan hiippakunnassa ei ole tehty päätöksiä tilojen käytöstä koskien samaa sukupuolta olevien vihkimisiä. Voimassa on kuitenkin piispan ohje siitä, ettei pappien tule vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkon virallisesta
kannasta huolimatta pappien suorittamat samaa sukupuolta olevien parien vihkimiset katsotaan päteviksi.

Uusi avioliittolaki tuli voimaan kuusi vuotta sitten. Laki takaa kaikille yhtäläisen oikeuden solmia avioliitto sukupuolesta riippumatta. Kirkolliskokous ei ole kuitenkaan muuttanut kirkon kantaa, jonka mukaan avioliittoon voidaan kirkollisesti vihkiä vain mies ja nainen.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on kirkossa yhä kiistanalainen
asia. Yhteistä näkemystä nykyisen käytännön muuttamiselle ei ole löytynyt kirkolliskokouksessa, joka on kirkon ylin päättävä elin.

Myös piispoilla on eri näkemyksiä asiasta. Osa piispoista sallisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen, osa pitäytyy kirkon opetuksessa, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Tiesitkö?

  • Uusi avioliittolaki astui Suomessa voimaan 1.3.2017. Se mahdollistaa samaa
    sukupuolta olevien avioliiton.
  • Kirkon avioliitto-opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto.
  • Kirkon voimassa olevan käytännön mukaan pappi ei saa vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon, mutta monet papit ovat näin kuitenkin tehneet.
  • Kirkon avioliittokäsityksestä päättää kirkolliskokous. Avioliittokäsityksen
    muuttamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan äänten enemmistö.
Jaa artikkeli: