Pidetään huolta eläimistä!

Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala

Saara Kupsala aloittelee juuri työtään eläinsuojeluasiamiehenä. Virka sijaitsee Ruokavirastossa, mutta on itsenäinen ja riippumaton.

Kerro taustastasi, kuka olet?
Olen 42-vuotias yhteiskuntatieteiden tohtori. Väitöskirjani käsitteli suomalaisten asenteita tuotantoeläimiin ja suhtautumista eläinten käyttöön ruokana. Olen ollut mukana eläintutkimuksen hankkeissa tutkijana, ja myös tutkijalta odotetaan osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jo silloin toimin tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa.

Miksi hakeuduit tähän tehtävään?
Virka tarjoaa monipuolisia tapoja vaikuttaa eläinten hyvinvointiin. Tutkijana päähuomio oli tutkimuksessa. Tässä työssä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, ja voin hyödyntää asiantuntemustani.

Millainen on vaikutelmasi tehtävästä tähän mennessä?
Alku on ollut kiireistä. Haastattelupyyntöjä tuli heti, kun nimitys julkaistiin. Tehtäväkenttä on hyvin laaja, joten en ole vielä ehtinyt muodostaa yksityiskohtaisia kantoja joka asiaan. On kiinnostavaa paneutua ajankohtaisiin eläinten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin ja olla mukana keskusteluissa. Jonkin verran yksittäiset ihmiset ovat tuoneet esiin epäkohtia ja toivoneet parannuksia. Kiinnostus on ilahduttanut.

Mitä ajankohtaiset asiat ovat?
Eläinten hyvinvointilaki on tulossa ensi keväänä eduskunnan käsittelyyn ja sitä ennen lausuntokierrokselle. Laille on asetettu paljon toiveita. Eläinsuojelulaki on yli 20 vuotta vanha, joten on aika päivittää sitä nykyisen tutkimustiedon valossa. Isoja aiheita ovat eläinten lajinmukaisen käyttäytymisen mahdollistuminen, kipua aiheuttavat toimenpiteet eläintuotannon puolella ja jalostuksen vaikutukset eläinten hyvinvointiin. Se koskettaa lemmikkieläinten lisäksi tuotantoeläimiä.

Mikä on kantasi turkiseläintarhaukseen?
Turkiseläinten suojelua koskevan asetuksen valmistelu aloitettiin 2013. Tarvitaan selkeitä parannuksia turkiseläinten käyttäytymistarpeiden toteutumiseen. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi supikoirilla on tarve nukkua talviunta ja minkeillä vahva motivaatio etsiä ruokaa uimalla.

Onko sinulle muodostunut tyypillistä työpäivää?
Työni on niin monipuolista, että en tiedä voiko muodostuakaan. Työni sisältää paljon tapaamisia, vastaamista yhteydenottoihin ja vaatii paljon perehtymistä eri aiheisiin.

Mitä kanavia käytät työssäsi?
Teen julkaisuja Facebookiin ja Twitteriin edeltäjäni perustamille tileille. Verkkosivut ovat työn alla. Edeltäjäni piti blogia, ja pidän blogien kirjoittamista tärkeänä kanavana tuoda esiin kantojani.

Mikä on suurin ajankohtainen kysymys lemmikkieläinten kohdalla?
Mietitään viranomaisten mahdollisuuksia puuttua eläinten hyvinvointia haittaavaan jalostukseen. Koirien ja kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti edistäisi vastuullista lemmikinpitoa. Se olisi keino parantaa kissojen asemaa ja rajoittaisi lemmikkien hylkäämistä. Luonnoksen mukaan eläinten hyvinvointilakiin on tulossa nisäkkään omistajalle myös velvollisuus estää lemmikkinsä hallitsematon lisääntyminen.

Kuuluvatko myös luonnonvaraiset eläimet työkenttääsi?
Kuuluvat, jos ihminen vaikuttaa niiden hyvinvointiin. Näin on metsästyksen ja kalastuksen yhteydessä. Tarvetta parannuksille on myös luonnonvaraisen sairastuneen, vammautuneen tai muuten avuttomassa tilassa olevan eläimen auttamisessa. Myös vieraslajit kuuluvat tähän kenttään.

Ovatko asenteet tuotantoeläimiä kohtaan muuttuneet?
Yhteiskunnallinen keskustelu on voimistunut ja tutkimustieto lisääntynyt valtavasti. Tutkittua tietoa asenteiden muutoksesta on aika vähän. Eurobarometrien mukaan ihmiset toivovat entistä enemmän tuotantoeläinten parempaa suojelua.

Korona-aikana monet ovat ottaneet lemmikkejä. Mitä ajatuksia se herättää?
Lemmikkieläin tulisi hankkia harkitusti, koska kyseessä on usein pitkäaikainen sitoutuminen. Olisi syytä miettiä, miten eläimestä huolehtiminen onnistuu poikkeusajan jälkeen. Miten vaikkapa koira totutetaan yksinoloon.

Onko itselläsi lemmikkieläimiä?
Ei ole tällä hetkellä, mutta välillä hoidan muiden lemmikkejä. Olen kasvanut maatilalla, jossa oli nautaeläimiä, possuja ja kanoja. Lemmikkeinä oli kissoja, koiria ja kaneja.

Onko tuotantoeläimille vaihtoehtoa?
Eettinen huoli ja tieto eläinten hyvinvoinnista kasvaa. Ruokajärjestelmän kestävyys on laaja kysymys. Globaali lihankulutus ja tuotantoeläinmäärät ovat pitkään kasvaneet. Ilmastonäkökulmasta lihankulutusta tulisi vähentää merkittävästi ja palata kasvisvoittoiseen ruokavalioon. Se tarkoittaisi tuotantoeläinten määrän vähenemistä.

Mitä valintoja olet itse tehnyt ruokavaliossasi?
Olen ruokavalioltani vegaani.

Jaa artikkeli: