Minne menet seurakunta?

Marraskuun seurakuntavaaleihin on Jyväskylässä ilmoittautunut yhdeksän valitsijayhdistystä ja 169 ehdokasta. Mitkä ovat vaalikauden tärkeimmät tavoitteet ja miltä #minunkirkkoni näyttää valitsijayhdistysten silmin?

Seurakuntavaaleihin asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys jostakin keskeisestä asiasta. Ehdokaslistojen taustalla voi olla myös herätysliike, poliittinen puolue tai muu yhdistävä asia. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä.

Jyväskylässä valitsijayhdistykset ovat lähes samat kuin edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten. Muutoksia on tapahtunut lähinnä yhdistysten nimissä.

Viime vaaleissa nuorten lista oli nimeltään Äänenmurros – nuorten ääni kuuluviin. Tällä kertaa nuorten ja partion äänenä on nuorten aikuisten ja partiolaisten yhteinen valitsijayhdistys nimeltään Myrskylyhty.

Meidän kirkko -valitsijayhdistys oli viime vaaleissa nimeltään Perusseurakuntalaiset ja sitoutumattomat. Sen ehdokkaat ovat Perussuomalaisten Jyväskylän yhdistyksen jäseniä. Vihreä kirkko -valitsijayhdistys on yhdistelmä Vihreitä ja Tulkaa kaikki -kansanliikettä.

Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys edustaa Jyväskylän vanhoillisles­tadiolaisia. Seurakuntaväki-valitsijayhdistyksen ehdokkaat ovat eri herätysliikkeissä, alueseurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä toimivia seurakuntalaisia. Yhdistys on yhteisöllisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Tärkeiksi teemoiksi nousivat muun muassa talous, tilat, diakoniatyö ja erilaiset osallistumismahdollisuudet.

Vuoden 2018 vaalit käydään teemalla Minun kirkkoni, sosiaalisessa mediassa #minunkirkkoni. Tärkeiksi teemoiksi tulevalle nelivuotiskaudelle nousivat muun muassa talous, tilat, diakoniatyö ja erilaiset osallistumismahdollisuudet.

Keskusta ja sitoutumattomat tavoittelevat palvelevaa ja hallinnoltaan kevyttä kirkkoa, jossa taloutta hoidetaan niin, ettei tulevien sukupolvien toiminnan mahdollisuuksia kavenneta.

– Meidän kirkossamme on tilaa kaikille ja kelpaamme keskeneräisinä. Jumalanpalvelus on seurakunnan keskus, josta lähtee diakonia ja nuorisotyö ihmisten keskelle. Tuemme nuorten ja perheiden hyvinvointia. Vastustamme syrjintää ja edistämme saavutettavuutta, jotta kirkkoon olisivat kaikki tervetulleita, valitsijayhdistys kertoo.

Myös Meidän kirkko -valitsijayhdistyksen tulevan nelivuotiskauden tärkein tavoite on pitää seurakunnan talous vakaana. Näin seurakunta pystyy huolehtimaan monista velvoitteistaan muuttuvassa maailmassa. Yhdistyksen päämääränä on puolustaa niitä väestöryhmiä, joiden tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta ei ole huolehdittu. Näitä ryhmiä ovat muun muassa lapsiperheet, eläkeläiset ja työttömät. Heidän kirkkonsa on rohkeasti hengellinen ja lähimmäisistä välittävä.

Kokoomuksen ja sitoutumattomien valitsijayhdistyksen kirkossa seurakuntalaiset ovat tekijöitä. Heidän kirkkonsa uudistuu ja elää ajassa. Tulevalla kaudella keskiössä on hallinnon ja toimintakulttuurin kehittäminen.

– Seurakunnan hallintoa tulee kehittää joustavammaksi ja avoimemmaksi. Tehostamista tarvitaan, ja resurssien käyttöä pitää arvioida kriittisesti. Hallinto tulee järjestää nykyistä paremmin niin, että virkamiesten ja luottamushenkilöiden roolit ovat selkeät, yhteistyö hedelmällistä ja toiminnan kehittäminen innovatiivisempaa, todetaan valitsijayhdistyksestä.

Vanhoillislestadiolaisuudesta ammentava Kristillisten perusarvojen puolesta kertoo keskeiseksi tavoitteekseen seurakunnan ydintoimintojen vahvistamisen. Tämä sisältää Raamatun mukaisen evankeliumin julistamisen, kirkolliset toimitukset, sakramenttien oikean jakamisen ja diakoniatyön. Heidän kirkkonsa välittää ilosanomaa Jeesuksesta ja pysyy Raamatun opin perustalla. Kirkko ei sulje kutsuvia ovia keneltäkään vaan kutsuu kaikkia ihmisiä kuulemaan Jumalan sanaa.

Nuorten ja partiolaisten lista Myrskylyhty tuo ehdolle kokeneita nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä. Heidän tavoitteenaan on tehdä seurakunnan toiminnasta entistä houkuttelevampaa, sekä turvata partion toimintaedellytykset. Heidän kirkkonsa välittää, rakastaa ja auttaa lähimmäisiä lähellä ja kaukana, ympäristöä unohtamatta, puhuen rohkeasti Jeesuksesta.

Seurakuntaväen mukaan seurakunnan tulee määrätietoisesti kehittää eri-ikäisille jäsenille mahdollisuuksia osallistua jokaisen lahjojen mukaiseen toimintaan ja toiminnan suunnitteluun yhdessä työntekijöiden kanssa. Toimintaa tukevia resursseja tulee vahvistaa taloudellisesti sekä terveillä ja toimivilla tiloilla. Heidän kirkkonsa on yhteisö, joka Raamatun pohjalta välittää evankeliumin ilosanomaa lähelle ja kauas ja on tukena seurakuntalaisten arjessa ja juhlassa.

Sosiaalidemokraattien ja sitoutumattomien valitsijayhdistyksen arvoja ovat solidaarisuus ja suvaitsevaisuus. Tärkeää on myös yhteinen vastuu ympäristöstä. Heidän kirkkonsa on kansallinen ja kansainvälinen. Valitsijayhdistys pitää tärkeänä edistää valituksi tulevien luottamushenkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon.

– Keskeisenä tavoitteenamme on saada kirkkoneuvostoon luottamushenkilöpuheenjohtaja. Esitämme Taulumäelle seurakunnan yhteistä toimintakeskusta. Diakoniatyöhön on osoitettava riittävästi määrärahoja, valitsijayhdistyksestä kerrotaan.

Sydän vasemmalla -valitsijayhdistys koostuu Vasemmistoliitossa toimivista ja sitoutumattomista seurakunnan jäsenistä. Yhdistys tavoittelee diakoniatyön vahvistamista eriarvoistuvassa yhteiskunnassa. Suurten tulo- ja varallisuuserojen nähdään aiheuttavan köyhyyttä, toivottomuutta ja syrjäytymistä, ja myös kirkon tulee toimia niitä vastaan. Heidän kirkkoonsa ei kuulu syrjintä sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
Listan ehdokkaat kannattavat samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä. Kirkon on toimittava ekologisesti ja nostettava esiin globaali epäoikeudenmukaisuus.

Vihreä kirkko – Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys haluaa tehdä kirkosta aidosti avoimen kaikille ja kasvattaa sen jäsenmäärää. Heidän kirkkonsa on osallistava, yhdenvertainen, resurssiviisas ja avoin. Se on vastuullinen suhteessa luomakuntaan, ihmisiin ja talouteen.

– Haluamme, että kirkossa on jokaisen hyvä olla omana itsenään, myös erilaisten vähemmistöjen kuten seksuaalivähemmistöjen ja maahanmuuttajien. Avara armo ja rakkauden sanoma kuuluu kaikille. Kirkko on hyvän tekemisen, rakkauden ja toivon yhteisö, valitsijayhdistyksestä summataan.

Seurakuntavaaleihin ilmoittautuneet valitsijayhdistykset Jyväskylässä

- Keskusta ja sitoutumattomat
- Kokoomus ja sitoutumattomat
- Kristillisten perusarvojen puolesta
- Meidän kirkko
- Myrskylyhty
- Seurakuntaväki
- Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat
- Sydän vasemmalla
- Vihreä kirkko – Tulkaa kaikki
Jaa artikkeli: